Calendar Admitere 2016. Care sunt liceele unde se intră cu cele mai mari medii

Elevii de  clasa a VIII-a se vor înscrie la liceu în perioada 8-12 iulie 2016, potrivit calendarului adoptat de Ministerul Educției. Repartizarea computerizata va avea loc pe 19 iulie 2016.

Media de admitere la liceu  se calculează în funcție de 75% media de la Evaluarea Nationala și 25% media generală de absolvire a claselor V-VIII.

Calendar Admitere Liceu 2016

19-20 mai – Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

23-24 mai – Înscrierea pentru probele de aptitudini

25-28 mai  – Desfăşurarea probelor de aptitudini

30 mai  – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

31 mai  – Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la  probele de aptitudini

11 iulie – Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

23-24 mai  –  Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

25-28 mai – Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă 30 mai 2016

1-2 iunie – Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

7 iunie – Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

8 – 12 iulie – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

8 – 12 iulie – Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

9 – 13 iulie – Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

19 iulie – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la dataînceperii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017

20 iulie – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

21 iulie – 29 iulie Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

În 2015, liceul unde s-a intrat cu cea mai mare medie a fost  Colegiul National Fratii Buzesti din Craiova, unde ultima medie de admitere la specializarea Matematica -Informatica a fost 9.90.

Specializarile cu cele mai mari medii de admitere din tara au fost Matematica – Informatica (bilingv limba engleza) și Stiintele Naturii. Topul primelor liceelor unde se intră cu medii mari este:

1.     Colegiul National „Fratii Buzesti” din Craiova, specializarea Matematica – Informatica (bilingv: limba engleza): prima medie -10, ultima medie – 9,90

2.      Colegiul National „Fratii Buzesti” din Craiova, specializarea Stiintele Naturii: prima medie – 10, ultima medie – 9,88

3.     Colegiul National „Sfântul Sava” din Bucuresti, specializarea Matematica – Informatica (bilingv: limba engleza): prima medie – 10, ultima medie – 9,87

4.     Colegiul National „Mircea cel Batrân” din Constanta, specializarea Matematica – Informatica (bilingv: limba engleza): prima medie – 10, ultima medie – 9,87

5.     Colegiul National „Gheorghe Lazar” din Bucuresti, specializarea Matematica – Informatica, prima medie – 10, ultima medie – 9,80