Calendar Simulare BAC 2019. În martie, elevii din clasele a XI-a şi a XII-a susţin simularea bacalaureatului

Calendar Simulare BAC 2019

18 martie 2019 Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română

19 martie 2019 Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă

20 martie 2019 Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului

21 martie 2019 – Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării- se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a

Rezultatele obținute la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat 2019 sunt analizate la nivelul fiecărei şcoli în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral. După aceste discuţii, profesorii şi elevii vor adopta măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Numai în cazul în care elevii solicită, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

CALENDAR BAC 2019. Când susţin absolvenţii de clasa a XII-a Bacalaureatul

3 iunie – evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).
4 iunie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5 – 6 iunie).
7, 10 și 11 iunie – evaluarea competențelor digitale (proba D)
12-13 iunie – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).
Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care sărbătoresc Rusaliile în data de 10 iunie, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în zilele de 7 şi 11 iunie.

Când au loc probele scrise:

1 iulie – Limba si literatura română – Ea)
2 iulie – Limba si literatura maternă – Eb)
3 iulie – proba obligatorie a profilului- Ec)
4 iulie – proba la alegere a profilului și specializării – Ed)
8 iulie – afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00).
9 – 12 iulie vor fi soluționate contestațiile,
13 iulie – afișarea rezultatelor finale

Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune se fac în săptămâna 27 – 31 mai 2019.

Calendar a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019:

15 – 19 iulie: înscrierea candidaților
26 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe
21 august: limba si literatura română – proba Ea) – proba scrisă
22 august: limba si literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă
23 august: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă
26 august: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă
27 & 28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
29 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
30 august & 2 septembrie: evaluarea competențelor digitale – proba D
2 – 3 septembrie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C
3 septembrie: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)
3 – 6 septembrie: rezolvarea contestațiilor
7 septembrie: afișarea rezultatelor finale.