Simulare Evaluare Națională 2016. Elevii susțin examenele în februarie

Elevii de clasa a VIII-a susțin simulările pentru Evaluarea Națională 2016 în zilele de 22, 23 şi 24 februarie.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a stabilit ca simulările examenelor naţionale  au un dublu obiectiv: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional, respectiv optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015 – 2016, sunt: Limba şi literatura română (22 februarie), Matematică (23 februarie) şi Limba şi literatura maternă – pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (24 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 4 martie.

Rezultatele  de la examene nu vor fi trecute în catalog, ci vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.

Calendar Simulare Evaluarea Naţională 2016

22 februarie – Limba şi literatura română – proba scrisă

23 februarie – Matematică – proba scrisă

24 februarie – Limba şi literatura maternă – proba scrisa

4 martie – Afişarea rezultatelor

Când au loc evaluarările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Elevii  claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor susține în perioada 23 mai – 10 iunie 2016 evaluarările la matematică și limba română.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat miercuri, 20 ianuarie, pe www.edu.ro, metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, respectiv calendarul acestor evaluări.

Conform calendarului, evaluările vor avea loc în perioada 23 mai – 10 iunie.

Subiectele vor fi elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu.

Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparţine administratorului de test – învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. La clasele a IV-a şi a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obişnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.

Sălile în care se susţin evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învăţământ este insuficient, preşedintele Comisiei de organizare şi de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învăţământ solicită comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti nominalizarea unor cadre didactice din alte şcoli. Înainte de începerea procesului de evaluare, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori.

Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.

Rezultatele obţinute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea  în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

CALENDAR EVALUĂRI NAȚIONALE:

CLASA a VI-a

23 mai – Limbă şi comunicare

24 mai – Matematică şi ştiinţe

 CLASA a IV-a

30 mai – Limba română

31 mai – Matematică

2 iunie – Limba maternă

 CLASA a II-a

Limba română: 6 iunie – scris şi 7 iunie – citit;

Limba română pentru minorităţile naţionale – scris/citit:7 iunie;

Matematică: 8 iunie;

Limba maternă: 9 iunie – scris şi 10 iunie – citit).

Structura anului școlar 2015/2016

Peste 3 milioane de copii merg luni, 14 septembrie, la şcoală. Noul an şcolar aduce unele schimbări atât pentru elevi, cât şi pentru profesorii lor. Elevii vor avea o vacanţă de iarnă mai lungă cu o săptămână faţă de anii trecuţi. Profesorii speră la salarii mai mari odată cu adoptarea noii legi a salarizării, după cum le-a promis ministrul Educaţiei.

Cu toate schimbările anunţate de Ministerul Educaţiei în privinţa structurii anului şcolar, elevii vor învăţa după aceleaşi manuale vechi şi după aceeaşi programă şcolară încărcată. Cu toate că Ministerul Educaţiei este obligat să modernizeze curriculumul pentru gimnaziu şi liceu, după ce a modificat curriculumul din învăţământul primar, acest lucru nu s-a întâmplat pentru acest an şcolar.

Ministrul Educaţiei spune că poate la începutul anului şcolar următor elevii vor avea programă şcolară nouă. „Ca să avem curriculum gata pentru clasele V, VI, VII, VIII, IX în septembrie 2016 trebuie sa avem planurile-cadru aprobate. Termenul cel mai târziu pentru planurile cadru este noiembrie 2015. Aici avem o mare problemă: toată societatea, toată lumea e de acord că avem o programă şcolară mult prea încărcată. Marea majoritate a disciplinelor sunt cu o oră pe săptămână, ce să-i ceri elevului într-o oră pe săptămână? Toată lumea spune că e prea încărcată. Asta până în momentul în care pui degetul pe disciplină. în acel moment, din partea colegilor profesorilor, din partea sindicatelor va începe evident o demonstraţie foarte puternică cum că în acea disciplină stă întreg universul”, a declarat Sorin Cîmpeanu la sfârşitul lunii august la o dezbatere despre educaţie, precizând că planurile cadru vor fi gata în noiembrie 2015.

Aceleaşi manuale la clasele a III-a şi a IV-a

Cu toate că programele şcolare pentru ciclul primar au fost schimbate, elevii care intră în clasele III-a şi a-IV-a în anul şcolar 2015/2016  vor învăţa după aceleaşi manuale ca până acum. Asta pentru că au existat multe contestaţii la licitaţia pentru aceste manuale, iar Uniunea Editorilor din România  a acuzat ministerul de haos  la licitaţia pentru manuale de clasa a III-a. Ministerul Educaţiei a spus că pentru anul şcolar 2015/2016 va retipări 15% dintre cărţile deja existente, iar manualele şcolare noi vor fi amânate pentru pentru anul şcolar 2016-2017.

Ce discipline noi studiază elevii

În anul şcolar 2015/2016, Ministerul Educaţiei introduce patru noi discipline opţionale după cum urmează: „Joc şi mişcare” la clasele pregătitoare, I şi a II-a, „Educaţie pentru prevenirea riscului rutier”, în învăţământul primar, „Educaţie pentru dezvoltare” şi „Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală”, la liceu. Ministerul Educaţiei arată că disciplina „Educaţie pentru prevenirea riscului rutier” urmăreşte pregătirea elevilor pentru viaţă prin formarea unor deprinderi de respectare a regulilor elementare de circulaţie pe drumurile publice. Pentru liceu,  „Educaţie pentru dezvoltare” propune o abordare de tip inter şi transdisciplinar a unor probleme de actualitate precum globalizarea, dezvoltarea/dezvoltarea durabilă sau cetăţenia globală.

Şcoli fără autorizaţie de funcţionare

La capitolul dotări şcolile din România nu stau mai bine. Datele de la Ministerul Educaţiei arată că peste 100.000 de elevi vor învăţa în anul şcolar 2015-2016 în 28.000 de clădiri care nu au autorizaţie de funcţionare, mare parte din ele având probleme cu toaletele. Ministerul Educaţiei spune că 4% din numărul de copii vor învăţa zilnic în astfel de clădiri, după cum gândul a scris aici.

Sorin Cîmpeanu a declarat  că aproximativ 800 de clădiri ale unităţilor de învăţământ sunt, încă, în curs de renovare la 15 septembrie.  „Este vorba despre aproape 800 de clădiri, nu de şcoli, în curs de renovare, încă, la acest moment, pentru că avem 19.000 de şcoli în total, 7.000 cu personalitate juridică, restul fără personalitate juridică, care au în patrimoniu un numar mai mare de cădiri”, a declarat ministrul Educaţei.

În schimb,  elevii de clasa a XI-a şi a XII-a primesc în premieră bani pentru manualele şcolare. Legea educaţiei prevede că manualele sunt gratuite în învăţământul obligatoriu, adică până la 16 ani. Guvernul a alocat 120 de milioane de lei pentru manualele din ultimele clase de liceu, iar fiecare elev putea cumpăra manuele de 55 de lei de pe piaţa liberă, iar apoi va putea deconta banii.

Profesorii aşteaptă mărirea salariilor

În luna august, profesorii au cerut ca salariile lor să se mărească la fel ca la medici. Atunci sindicaliştii din educaţie au spus că dacă nu vor primi mai mulţi bani  vor declanşa proteste ample în cazul în care Guvernul nu va ţine seama de cererile lor. După ce ministrul Educaţiei le-a răspuns că prin noua lege a salarizării salariile profesorilor vor creşte cu  procente cuprinse între 70 şi 177%, în funcţie de pregătire şi formă, profesorii au spus că nu vor mai face grevă. În urma negocierilor dintre sindicaliştii din Educaţie şi Ministerul Educaţiei salariile profesorilor ar urma să crească cu 34 % până la finalul anului 2017.

Structura anului şcolar schimbată în ultimul moment

Anul acesta, ministrul Educaţiei le-a făcut elevilor o surpriză în privinţa structurii anului şcolar 2015/2016 şi cu patru zile înainte ca elevii să se întoarcă în clase a modificat structura anului şcolar 2015-2016. Astfel, elevii vor avea o săptămână de vacanţă de iarnă în plus. Ei se vor întoarce la clasă pe 10 ianuarie 2016, şi nu pe 3 ianuarie 2016, aşa cum era prevăzut iniţial în ordinul semnat de ministrul Educaţiei la începutul lunii august. Prelungirea vacanţei de iarnă a decalat şi celelalte vacanţe ulterioare vacanţei de iarnă.

Ce spun elevii

În urma acestei măsuri elevii au spus că ei sunt mulţumiţi. Consiliul Naţional al Elevilor a trimis Ministerului Educaţiei un punct de vedere în care spune că susţine vacanţa de iarnă de trei săptămâni, având în vedere că până acum cursurile erau reluate imediat după sărbătorile de iarnă, când nu-şi demonstrau randamentul şi consideră că data de la care să înceapă vacanţa de vară trebuie să rămână în discuţie.

Elevii susţin că  o vacanţă de iarnă de trei săptămâni aduce şi un fond suplimentar bugetului şcolilor, nefiind necesară încălzirea acestora, fond care poate fi utilizat în alte investiţii în beneficiul elevilor şi al şcolii. „Mai mult, condiţiile meteorologice din luna ianuarie pot cauza diferite impedimente în buna funcţionare a actului educaţional, având din păcate localităţi cu accesibilitate scăzută la unităţi de învăţământ şi şcoli nedotate corespunzător”, se arată în comunicatul elevilor.

Schimbarea strcuturii anului şcolar în ultima clipă i-a nemulţimit pe românii care şi-au antamat vacanţele în perioada de iarnă. Reprezentanţii companiilor de turism susţin că săptămâna în plus de vacanţă, în luna ianuarie, noua perioadă de vacanţă din luna februarie, respectiv zilele în plus de şcoală din iunie, stabilite de Ministerul Educaţiei prin ordin de ministru, aduce deservicii atât românilor care şi-au cumpărat biletele de vancanţă în avans,  cât agenţiilor de turism, cât şi hotelierilor. În această situaţie s-ar afla aproximativ 10.000 de români care au contractat deja sejururi pentru perioada vacanţei de iarnă.

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2015/2016

Semestrul I

14 septembrie 2015 –  18 decembrie 2015 – cursuri

31 octombrie – 8 noiembrie 2015 – vacanţă pentru copiii de la grădiniţă şi din clasele pregătitoare – a IV-a

19 decembrie 2015 – 10 ianuarie 2016 – vacanţa de iarnă( cu o săptămână mai mult decât în 2014/2015)

11 ianuarie 2016 – 5 februarie 2016 – cursuri

6 februarie 2016 –  14 februarie 2016 – vacanţă intersemestrială

Semestrul al II-lea

15 februarie 2016 –  22 aprilie 2016 -cursuri

23 aprilie 2016 –  3 mai 2016 – vacanţa de primăvară

4 mai 2016 –  24 iunie 2016 – cursuri

25 iunie 2016 – 11 septembrie 2016 – vacanţa de vară

Săptămâna Şcoala Altfel are loc în săptămâna 18-22 aprilie 2016

Ordinul de ministru privind structura anului şcolar arată că tezele de la finalul fiecărui semestru vor fi date în aceleaşi perioade ca şi până acum.Astfel,  tezele şcolare din semestrul I al anului scolar 2015-2016 vor fi   susţinute de regulă, până la data de 11 decembrie 2015. De asemenea,  tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 vor fi susţine, de regulă, până la data de 20 mai 2016.