Acasă Preuniversitar DOCUMENT FOTO/ Ordonanța privind unele măsuri din învățământ, în Monitorul Oficial/...

DOCUMENT FOTO/ Ordonanța privind unele măsuri din învățământ, în Monitorul Oficial/ Cum se dau gradele didactice și titularizarea

Foto: pixabay.com

Examenele de licență, masterat și doctorat se pot organiza și în regim online, arată ordonanța de urgență privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a învățământului, publicată miercuri în Monitorul Oficial. Același document mai arată că admiterea la universitate se poate organiza, de asemenea, și online.

Cursurile vor avea loc online până la finalul anului universitar 2019-2020, iar profesorii universitari raportează, la finalul fiecărui luni, în fișele de pontaj, aspectele specifice pentru activitatea desfășurată în modul online.

Actul normativ mai cuprinde și modul în care se vor desfășura examenele de grad didactic și definitivatul. Astfel, ordonanța prevede că examenul de grad didactic I se poate obține de către personalul didactic de predare cu o vechime de 4 ani la catedră, apreciate cu calificativul maxim și susținerea lucrării metodico-științifice care se poate realiza și în modul online, în fața comisiei constituite potrivit metodologiei aprobate de MEC.

Gradul didactic II se va obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, prin promovarea a cel puțin două inspecţii şcolare susținute până la data înscrierii pentru susținerea probei orale, prin derogare de la prevederile articolului 242, alineatul (4), litera a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

”Pe durata decretării stării de urgență și până la data de 1 septembrie în condițiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul preuniversitar beneficiază de soluționarea restrângerii de activitate prin repartizarea pe posturi/ catedre vacante, coodornată de isnpectoratele școlare conform metodologiei MEC în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței”, mai arată actul normativ.

Cum se dă Titularizarea

Ordonanța de urgență arată că prin derogare de la prevederile articolului 254 alin. (8), litera a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar de stat cu personal didactic de predare încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată se organizează conform art. 89 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru acest concurs, prin derogare de la prevederile articolului 254 alin. (8), litera a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, probele sunt:

a) probă practică sau inspecție specială, evaluată prin acordarea de calificative “Admis/Respins”;

b) probă scrisă cu aplicarea art. 89 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare privind angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Articolul precedentTurcia prelungeşte măsura închiderii şcolilor până la sfârşitul lunii mai
Articolul următorExamenele de licență și admiterea se dau exclusiv online la Universitatea Tehnică din Iași