Acasă Preuniversitar Evaluare Națională 2020: Elevii cu COVID-19 susțin probele după o procedură specială/...

Evaluare Națională 2020: Elevii cu COVID-19 susțin probele după o procedură specială/ Minimum un profesor în sala de examen

Elevii de clasa a VIII-a confirmați pozitiv „COVID-19” vor  susține probele de Evaluare  Națională după o  procedură speciale elaborată de Ministerul Educației, potrivit unui proiect care se va discuta marți în Consiliul de Dialog Social.

”Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba”, se arată în ordinul de ministru propus spre dezbatere.

Tragerea la sorți pentru repartizarea pe comisii a cadrelor didactice are loc în sistem de videoconferință la care participă și reprezentanți ai societății civile.

Consultă aici: Calendar Evaluare Națională 2020 – propunerea Ministerului Educației

Ce conține ordinul pentru organizarea Evaluării Naționale

Art.I Se modifică și se completează OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019- 2020 după cum urmează:

1. Se modifică Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020, prevăzut la art. 1 din anexa care este parte integrantă a OMEN nr. 4916/2019. Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020 modificat este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2019 – 2020.

3. La art. 4 se adaugă două alineate noi, (3 ) și (4), cu următorul conținut:

(3) elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv „COVID-19” susțin probele de Evaluare  Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, conform unei proceduri speciale elaborate de Ministerul Educației și Cercetării;

(4) pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale de susținere a probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzută în Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020.

3. La art. 5, alin. (4) lit. a) și b) se modifică și vor avea următorul conținut:

a. ștampila-tip pentru unitățile de învățământ/centrele de examen în care se organizează probe scrise pentru evaluarea Națională: „Evaluare Națională 2020 – C.E.”;

b. ștampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: „Evaluare Națională 2020 – C.Z.E.”.

4. La art. 6 alin. (7) și alin. (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

(7) Tragerea la sorți se efectuează în sistem de videoconferință cu participarea reprezentanților organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai organizațiilor de părinți reprezentative, ai Consiliului județean/municipal al elevilor și ai mass-media.

(8) Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se menționează și persoanele aparținând societății civile care au participat la videoconferința organizată pentru tragerea la sorți.

5. La art. 9 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al acestuia.

6. Se abrogă alin.(2) al art. 12.

7. Se adaugă art. 17 care prevede următoarele:

Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.

Art. II Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Economică, Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație, Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul – Direcția Minorități duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Citiți și: ULTIMA ORĂ Cum se vor desfășura examenele naționale/ Nouă măsuri propuse de INSP

Articolul precedentMarea Britanie: Cel mult 15 elevi într-o clasă, dar fără măști la întoarcerea la școală
Articolul următorVIDEO Daniel Funeriu și Mihai Miclăuș: De ce coronavirusul nu e făcut de om