Acasă Universitar Cercetarea din România, evaluată pentru atragerea de bani europeni

Cercetarea din România, evaluată pentru atragerea de bani europeni

Guvernului României a aprobat Memorandumul privind utilizarea instrumentului „Policy Support Facility” (PSF), pentru evaluarea sistemului național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, în scopul creșterii fondurilor atrase din programele comunitare de finanțare a cercetării și inovării.

Ministerul Educației anunță că are ca priorități, pentru anul 2020, atât elaborarea Strategiei Naționale pentru Specializare Inteligentă (SNSI), cât și a Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare și Inovare (SNCDI), precum și a următorului Plan Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare (PNCDI).

Conceptul de  Spațiu European de Cercetare (ERA) a fost lansat de către Comisia  Europeană în anul 2000 și  actualizat succesiv în perioada 2008 – 2015 printr-o serie de reforme care au conturat ERA prin direcționalitate, prioritizare, guvernanță, reforme concretizate prin stabilirea unui mecanism de monitorizare și suport din partea Comisiei Europene, cu sprijinul statelor membre.

Ministerul Educației anunță că în urma dialogului informal cu Direcția Generală Certare și Inovare (Comisia Europeană), în marja Consiliului Competitivitate din luna februarie 2020, a rezultat sprijinul Comisiei Europene pentru o eventuală solicitare a României de utilizare a instrumentului „Policy Support Facility”, pentru evaluarea sistemului  național CDI, în scopul creșterii fondurilor atrase din programele comunitare de finanțare a cercetării, inovării și integrării  sistemului național CDI în Spațiul European al Cercetării.

Mecanismul de sprijin al reformei politicilor naționale de cercetare dezvoltare și inovare este finanțat 100% prin Programul Orizont 2020 și asigură sprijin independent autorităților publice naționale cu atribuții în domeniul Cercetării Dezvoltării și Inovării, la solicitarea acestora, din partea unor experți recunoscuți de către Comisia Europeană. Acest instrument are un rol important în asigurarea armonizării sistemelor naționale CDI în cadrul ERA, pe diverse paliere, precum: stimulentele fiscale pentru CDI, știința deschisă, finanțarea bazată pe performanță a organismelor publice de cercetare și interoperabilitatea programelor naționale de cercetare și inovare.

Instrumentul din programul Orizont 2020 a fost utilizat de multe țări pentru evaluarea politicilor CDI, a strategiilor și programelor naționale din domeniu. Ministerul Educației și Cercetării a participat la schimbul de bune practici (PSF-MLE) privind:

 a) alinierea și interoperabilitatea programelor naționale de cercetare (2016-2017);

 b) elaborarea de strategii naționale și a „foii de parcurs” pentru cooperarea internațională în cercetare și inovare (2019-2020).

Aceste schimburi de bune practici au asigurat o mai bună racordare a Planului Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (2015-2020) la standardele europene.

În data de 30 aprilie 2020, a avut loc dialogul bilateral dintre România și Comisia Europeană – Direcția Generală Cercetare și Inovare și Direcția Generală REGIO, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării, la care au participat Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în marja Semestrului European. În acest context, Comisia Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru PSF, a sugerat un calendar de implementare și a indicat modalități concrete prin care această evaluare poate contribui la forma finală a Strategiei Naționale pentru Cercetare-Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI). Comisia Europeană a apreciat disponibilitatea României de a realiza o evaluare de amploare a sistemului CDI ca bază pentru o reformă susținută atât la nivel programatic și instituțional, cât și la nivel legislativ.

Evaluarea inter pares  prin instrumentul PSF se va derula pe o durată de maximum un an, cu experți externi, costurile fiind integral suportate de către Comisia Europeană, prin Programul Orizont 2020. Instituțiile din România implicate în acest proces vor  asigura baza de date și documentația necesară pentru evaluarea sistemului național CDI. Concluziile intermediare exprimate de experții independenți, contractați de Comisia Europeană, se vor transmite Ministerului Educației și Cercetării în timp util pentru a fi integrate în Strategia Națională pentru Cercetare-Inovare și Specializare Inteligentă SNCDSI și exploatate adecvat.

În cadrul Memorandumului s-a propus și crearea unui Comitet interinstituțional, coordonat de Ministerul Educației și Cercetarii, care să asigure sprijinul pentru realizarea în bune condiții a evaluării cu experți externi a politicilor naționale în domeniul CDI, a guvernanței și a arhitecturii instituționale, în vederea unei integrări optime în Spațiul European al Cercetării. Din acest comitet vor face parte reprezentanți ai instituțiilor publice centrale și ai altor organizații relevante pentru activitățile CDI.

Articolul precedentEvaluare Națională 2020: O școală din Capitală a stabilit programul pe ore/ Elevii cu febră nu sunt primiți în examen
Articolul următorInterviu Școala 9: Monica Anisie explică ce se întâmplă cu elevii corigenți