Acasă Preuniversitar Admitere 2020: Cum se dau probele de aptitudini la liceele de...

Admitere 2020: Cum se dau probele de aptitudini la liceele de cu profil de Arte Plastice și Arhitectură

Foto: pixabay.com

Probele de aptitudini de la liceele cu profil de arte plastice se dau în regim normal, arată un proiect pentru metodologia de organizare și desfășurare a probelor de examen, discutat în Comisia pentru Dialog Social. Pentru elevii care vor să dea la arte plastice vor fi două probe: studiul după natură și compoziție în culoare/volum. Pentru clasele de arhitectură, examenul constă în trei probe studiul după natură, desen proiectiv și compoziție.

StiriEdu.ro vă prezintă proiectul de metodologie de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru profilul artisitic

PROFIL ARTISTIC – ARTE VIZUALE

Specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale

Probele de aptitudini din cadrul Examenului de admitere în învățământul vocațional, profil artistic, specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări, după cum urmează:

I.ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu conformare de primire, a următoarelor documente:

a.documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);

b.Un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări, transmis prin poștă sau curier, cu confirmare de primire;

c. O declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/susținătorul/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis.

II.CONȚINUTUL PROBELOR

  • PENTRU CLASELE DE ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN: 

Examenul constă în două probe:

a)studiul după natură;

b)compoziție în culoare/volum.

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10(ZECE) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII, în format A3, respectiv: 5(cinci) studii după natură și 5(cinci) compoziții cu personaje pe diferite teme și cu o problematică plastică diversă, imprimat pe CD.

Notă:

-Pentru elevii care provin din învățământul de cultură generală portofoliul va conține și o recomandare din partea profesorului de educație plastică de la școala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor.

-Elevii care dețin imagini cu lucrări (compoziții) proprii modelate în lut, le pot include în portofoliu, în locul compozițiilor în culoare.

Criterii de apreciere pentru studii:

– Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);

– Raportul dintre obiecte (proporţii);

– Forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;

– Redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare.

Criterii de apreciere pentru compoziții:

– unitatea compoziţiei şi încadrarea în subiect;

– expresivitatea cromatică sau după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;

– notă personală, originalitate, creativitate.

(2) PENTRU CLASELE DE RESTAURARE-CONSERVARE BUNURI CULTURALE:

 Examenul constă în două probe:  a)reproduceri în desen; b)reproduceri în culoare/volum.

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10 PLANȘE, format A3: 5(cinci) reproduceri – desene în creion și 5(cinci) reproduceri în culoare ale unor motive decorative tradiționale, eventual mărite sau micşorate la scară.

Criterii de apreciere:

-calitatea limbajului plastic utilizat;

-fidelitatea reproducerii;

-respectarea proporţiilor şi a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micşorării.

(3) PENTRU CLASELE DE ARHITECTURA:

Examenul constă în trei probe:

a)studiul după natură;

b)desen proiectiv;

c)compoziție.

UN PORTOFOLIUL COMPUS DIN 9 PLANȘE, format A3:

1. 3(trei) studii după natură, în desen – ansambluri de corpuri geometrice (cub cilindru, piramidă);

2. 3 (trei) planșe reprezentând construcțiile, în desen de proiecție, a 3(trei) arce de boltă diferite;

3. 3 (trei) compoziții libere reprezentând spații interioare/exterioare care să conțină și arce de boltă.

Criterii de apreciere:

-Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină)

-Redarea spaţiului şi a volumului prin linie și valoare

-Corectitudinea construcțiilor grafice

-Realizarea plastică a compozițiilor

Notă:

1.Comisiile de examinare şi evaluare, sunt numite prin decizia Inspectoratului Școlar Județean / al Municipiului București și sunt compuse din:

-preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

-vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate;

-membri (cu drept de notare) – minimum 2 profesori în specialitatea pentru care se susțin probele. Numărul de profesori evaluatori se stabilește astfel încât să se asigure doi evaluatori la 30 de candidați.

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.

3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.

4. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu  punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (şase).

5. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puţin una dintre probele de aptitudini.

6. La probele de aptitudini  pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

Articolul precedentSindicaliştii de la Iași cer instanţei revocarea ordinului cu privire la pregătirea elevilor de ani terminali
Articolul următorCalendar admitere învățământ profesional: Ce se întâmplă dacă firmele renunță la parteneriatele cu școlile, în contextul coronavirusului