Acasă Preuniversitar Admitere la liceele cu profil sportiv: Probele de aptitudini, echivalate cu media...

Admitere la liceele cu profil sportiv: Probele de aptitudini, echivalate cu media generală de la sport din gimnaziu

Foto: pixabay.com

Ministerul Educației propune ca nota finală la probele de aptitudini de la liceele cu profil  sportiv  să se echivaleze cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina.

Pentru admiterea la clasa a IX-a pentru anul școlar 2020-2021 este nevoie de:

1. înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:

a) existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/ Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie);

b) existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):

I. carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul);

II. adeverință de la clubul sportiv/ asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/ suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/ scanat);

III. adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale municipiului București, zonale/ regionale/ municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/ scanat);

c) pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au media generală cel puțin 7 (șapte) la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII;

2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina.

Articolul precedentAdmiterea la liceele de muzică: Probele de aptitudini se susțin online
Articolul următorAdmitere la liceele cu profil Pedagogic: Fișa de aptitudini se eliberează de la școală/ Admiterea, pe baza calificativului admis/respins