Acasă Preuniversitar Calendarul admiterii candidaților romi în învățământul profesional și dual

Calendarul admiterii candidaților romi în învățământul profesional și dual

Candidații romi vor fi repartizați pe locurile destinate lor în învățământul liceal, profesional de stat și dual în zilele de  4 și 5 iulie 2020, arată Calendarul admiterii publicat în Monitorul Oficial.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)

27 mai 2020 – Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

Notă: Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1—2 locuri suplimentare la clasă.

27 mai 2020—16 iunie 2020, ora 16,00 Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romilor

Recomandările scrise de apartenență la etnia romilor pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romilor.

*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare!

30 iunie—3 iulie 2020 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

Fișele de înscriere se depun sau se transmit în format electronic la ISJ/ISMB — comisia de admitere județeană/a municipiului București de către candidați.

*Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

Notă: Inspectoratele școlare afișează programarea candidaților pe zile și ore pentru repartizarea în ședință publică


4—5 iulie 2020 – Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi.

Notă: Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică. Mediile de admitere pentru candidații romi, care candidează pe locurile speciale pentru romi, se calculează conform art. 12 alin. (1) punctul a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCȘ nr. 5.068/2016, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.


2—3 iulie 2020 – Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 16 iunie 2020.

Informațiile de mai sus apar în Ordinul MEC nr. 4325/2020 – modificarea și completarea Ordinului MEN nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020—2021, publicat vineri seară în Monitorul Oficial.

Citește și: Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021, în Monitorul Oficial

Articolul precedentCalendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021, în Monitorul Oficial
Articolul următorRemus Pricopie îi ia apărarea Monicăi Anisie pentru o eventuală demitere: Nu există ministru al educației care să nu facă greşeli