Acasă Preuniversitar Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021, în...

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021, în Monitorul Oficial

25 mai 2020      Actualizarea Procedurilor de admitere de la nivelul unităților de învățământ, cu eliminarea din procedură a probelor de preselecţie, precum şi actualizarea Comisiei de admitere din unitatea de învăţământ, după caz.

25 mai 2020      Reconfirmarea implicării operatorilor economici în învăţământul profesional. Unităţile de învăţământ contactează operatorii economici cu care au încheiat contracte-cadru și le solicită reconfirmarea contractelor semnate. Unităţile de învăţământ centralizează răspunsurile operatorilor economici, completează şi transmit la inspectoratul şcolar situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020 – 2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici (cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru sau a faptului că practica în anul școlar 2020-2021 se va desfăşura în unitatea de învățământ)

27 mai 2020    Inspectoratele şcolare transmit la MEC şi la CNDIPT situaţia proiectului planului de şcolarizare actualizat pentru anul şcolar 2020 – 2021, pe baza răspunsurilor operatorilor economici, cu menţionarea operatorilor economici şi a numărului de elevi pentru care sunt încheiate contracte-cadru.

Notă:

1. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care, din motive obiective, există operatori economici care denunţă contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual sau contractul cadru încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional, unitatea de învăţământ va identifica alţi operatori economici interesaţi cu care va încheia alte contrate în locul celor denunţate.

2. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care, din motive obiective, există operatori economici care denunţă contractul de parteneriat încheiat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, iar unitatea de învăţământ nu a identificat alţi operatori economici interesaţi pentru încheierea altor contrate de parteneriat în locul celor denunţate, clasele/ grupele la care a fost denunţat contractul se pot transforma în clase/ grupe de învăţământ profesional.

3. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia menţionată la pct. 2., unitatea de învăţământ are obligaţia realizării de contracte – cadru pentru formarea prin învăţământ profesional cu alţi operatori economici interesaţi sau cu operatorii economici care au denunţat contractul de parteneriat pentru învăţământ dual. În situaţia în care nu se pot încheia contracte-cadru, unitatea de învăţământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare, cu asigurarea condiţiilor pentru dobândirea de către elevi a competențelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situaţia în care unitatea de învăţământ nu poate asigura condițiile necesare pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita, în condiţiile legislaţiei în vigoare, aprobarea Inspectoratului Şcolar / Ministerului Educaţiei şi Cercetării (după caz) de funcționare a claselor/ grupelor respective la altă calificare profesională – pentru care unitatea de învăţământ este autorizată/acreditată – decât cea aprobată inițial.

4. Pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care nu se pot încheia contracte-cadru, pentru formarea profesională prin învăţământul profesional cu alţi operatori economici în locul celor care au denunţat contractele-cadru existente, unitatea de învăţământ va asigura derularea stagiilor de pregătire practică în atelierele şcolare, cu asigurarea condiţiilor pentru dobândirea de către elevi a competențelor profesionale descrise în Standardele de pregătire profesională. În situaţia în care unitatea de învăţământ nu poate asigura condițiile necesare pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică în atelierele școlare pentru calificările profesionale aprobate, se poate solicita în condiţiile legislaţiei în vigoare, aprobarea Inspectoratului Şcolar / Ministerului Educaţiei şi Cercetării (după caz) de funcționare a claselor/ grupelor respective la altă calificare profesională – pentru care unitatea de învăţământ este autorizată/ acreditată – decât cea aprobată inițial.

27 mai 2020    Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat.

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean/ al municipiului București, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați.

Tipărirea informațiilor despre admitere, în Broșura care va cuprinde, în secțiuni distincte, informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020 – 2021.

În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/ completare/ preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.

Broşura va fi postată pe site-urile inspectoratelor şcolare, ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi ale unităţilor de învăţământ gimnazial.

27 mai – 2 iunie 2020     Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2020 – 2021.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor/sesiunilor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual).

05 iunie 2020  Transmiterea la Ministerul Educației şi Cercetării a broșurilor care cuprind informaţii despre admitere, ale fiecărui județ/ municipiul București, în versiune electronică și tipărită.

Articolul precedentOFICIAL Elevii vor purta mască la examen
Articolul următorCalendarul admiterii candidaților romi în învățământul profesional și dual