Acasă Preuniversitar Mobilitatea profesorilor: Cum au loc transferurile de la o școală la alta...

Mobilitatea profesorilor: Cum au loc transferurile de la o școală la alta în anul școlar 2020-2021, în Monitorul Oficial

Foto: pixabay.com

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost publicată în Monitorul Oficial. Documentul cuprinde modificări importante privind transferurile profesorilor de la o școală la alta. Atfel, transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare.

De asemenea, etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților.

Proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate – pentru anul în curs – prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”.

O altă modificare prevede că documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line.

Pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (7) din prezenta Metodologie.

Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2020, a căror restrângere de activitate a fost soluţionată în etapa de soluționare a restrângerilor de activitate, pot participa şi la etapa de pretransfer la cerere, conform prezentei Metodologii.

Cadrul didactic titular în unităţi de învăţământ aflate în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) din prezenta Metodologie, poate participa la etapa de pretransfer la cerere numai în aceeaşi localitate.

Pentru pretransferul la cerere, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu pentru apropiere de domiciliu, pentru reîntregirea familiei sau în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, personalul didactic de predare, prevăzut la art. 53 alin. (1) din prezenta Metodologie, depune în perioadele prevăzute în Calendar, o cerere-tip, conform anexei nr. 3 la prezentul ordin, la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea/unităţile de învăţământ la care se solicită pretransferul. Cadrul didactic titular, care solicită soluţionarea cererii de pretransfer la cerere în unităţi de învăţământ din alte judeţe, anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă. Un cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer numai într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti. Documentele anexate, în copie, la cererea de înscriere trebuie să fie autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care cadrul didactic este titular sau detaşat. 

Condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie:

  1. cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
  2. cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
  3. cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
  4. cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate şi are şi domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
  5. cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
  6. cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
  7. cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă).

Consultați mai jos Ordinul pentru Modificarea și Completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr 5259/2020


Găsiți aici mai multe detalii despre: Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021

Articolul precedentLudovic Orban: Măștile trebuie să fie în școli până la 1 iunie
Articolul următorRedevine uniforma obligatorie din anul 2020-2021? Ce prevede un proiect depus la Senat: 350 de lei pentru fiecare elev