Acasă Actualitate București: Peste 5.400 de posturi pentru pretransferul profesorilor

București: Peste 5.400 de posturi pentru pretransferul profesorilor

foto: pixabay.com
foto: pixabay.com

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat lista posturilor din unitățile de învățământ preuniversitar care pot fi ocupate prin pretransfer la cerere în 2020.Lista posturilor din unitatile de invatamant preuniversitar care pot fi ocupate prin pretransfer la cerere in 2020 arată că sunt 5.456 de posturi, din toate sectoarele Capitalei.

Descarcă de aici Lista cu posturile pentru pretransfer

Descarcă de aici prevederile legale pentru pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular

Ce prevede metodologia pentru pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular.

Art. 931. (1) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ pot hotărâ modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat şi concursul naţional de titularizare cu nota/media de cel puţin 7, în condiţiile prezentei legi, şi dacă postul este vacant.
(2) Cadrele didactice calificate care beneficiază de prevederile alin. (1) au dreptul să participe la mobilitatea de personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
Art. 252 (5) Cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază, la cerere, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar. Pretransferul este etapa de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în cadrul căreia un cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă la o altă unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă, cu păstrarea statutului de cadru didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar.
(6) Pretransferul se realizează în aceeaşi localitate, în localitatea în care îşi are domiciliul cadrul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar sau pentru apropiere de domiciliu, conform metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului.
(7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pot participa cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi cadre didactice titulare din învăţământul preuniversitar particular dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat;
b) sunt cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate transferate/ pretransferate din învăţământul preuniversitar de stat;
c) sunt cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate şi au obţinut nota/media de cel puţin 7 la un concurs naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani.

Articolul precedentAl doilea caz de elev infectat cu COVID-19, la Gura Humorului/ Orele de pregătire au fost suspendate
Articolul următorMinisterul Educației: Cei 2 elevi infectați cu COVID-19 nu s-au îmbolnăvit la școală