Acasă Actualitate TITULARIZARE 2020: Ce plată primesc profesorii care fac parte din comisiile de...

TITULARIZARE 2020: Ce plată primesc profesorii care fac parte din comisiile de examen

Foto: pixabay.com

Profesori supraveghetori șa Titularizare 2020 vor fi remunerați cu  71 lei/zi, iar cei  evaluatori cu un tarif  de 16,35 lei/lucrare evaluată, arată normele de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2020, propuse de Ministerul Educației.

Vedeți mai jos cu cât vor fi plătiți profesorii care partică la supravegherea la proba scrisă:

Art. 1 (1) Pentru organizarea și desfășurarea concursului se numește comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, prin decizia inspectorului școlar general, în următoarea componență:

a) președinte – inspector școlar general adjunct/ inspector școlar;

b) 4-12 secretari – inspectori școlari cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane;

c) 4-15 informaticieni/analiști programatori – fiecare remunerat cu un tarif de 3,35 lei/fișă candidat operată;

d) consilierul juridic al inspectoratului școlar.

(2) Pentru activitatea desfășurată în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, persoana responsabilă cu activitatea de comunicații virtuale la nivelul inspectoratelor școlare sau a centrelor de concurs este remunerată cu 728 lei.

Art. 2 (1) Proba scrisă a concursului are loc în centre de concurs, iar activitatea centrului de concurs este coordonată de o comisie, numită prin decizia inspectorului școlar general, în următoarea componență:

a) președinte – inspector școlar;

b) secretar – directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care se desfășoară proba scrisă – remunerat cu 272 lei;

c) 6-18 membri – inspectori școlari, directori/directori adjuncți;

d) 4-6 informaticieni/analiști programatori/ajutori analiști programatori – fiecare remunerat cu 225 lei;

e) profesori asistenți (supraveghetori) – 6 ore/zi, fiecare remunerat cu un tarif de 71 lei/zi.

(2) Pentru activitatea desfășurată în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, persoana responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este plătită cu 872 lei.

Art. 3 Comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a probelor orale eliminatorii, numită prin decizia inspectorului școlar general, are următoarea componență:

a) președinte – inspector școlar general adjunct/inspector școlar;

b) membri – câte doi profesori de specialitate titulari, cu gradul didactic I sau II/responsabili ai comisiilor metodice/inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar pentru fiecare limbă modernă/maternă la care s-au înscris candidaţi, pentru cel mult 40 de candidaţi – fiecare remunerat cu un tarif de 9,90 lei/candidat, cu excepția inspectorilor școlari;

c) 1-7 secretari – inspectori școlari.

Art. 4  (1) Comisia de evaluare a lucrărilor scrise se constituie la nivelul fiecărui centru de evaluare, prin decizie a inspectorului școlar general, în următoarea componență:

a) președinte – inspector școlar general adjunct/inspector școlar

b) profesori evaluatori – câte doi profesori evaluatori din învățământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/80 lucrări scrise -fiecare remunerat cu un tarif  de 16,35 lei/lucrare evaluată;

c) 3-8 secretari de comisie – cadre didactice din învățământul preuniversitar – fiecare remunerat cu 339 lei;

d) 4-8 informaticieni – fiecare remunerat cu un tarif de 3,35 lei/lucrare scrisă operată.

(2) În mod excepțional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învățământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul școlar general poate numi, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării, membri în comisiile de evaluare a lucrărilor scrise inspectori școlari sau profesori titulari din învățământul preuniversitar, care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ ori cadre didactice din învățământul universitar, remunerați cu un tarif de 16,35 lei/lucrare evaluată.

(3) În mod excepțional, în situația în care președintele comisiei de evaluare este un cadru didactic universitar, având cel puțin gradul de lector sau șef de lucrări, acesta este remunerat cu 684 lei.

Art. 5 (1) Pentru evaluarea lucrărilor pentru care s-au depus contestaţii se constituie, prin decizie a inspectorului școlar general, comisia de soluționare a contestațiilor formată în totalitate din alte persoane decât cele din comisia de evaluare a lucrărilor scrise:

a) președinte – inspector școlar general/inspector școlar general adjunct/inspector școlar;

b) profesori evaluatori – câte doi profesori evaluatori din învățământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/80 lucrări scrise – remunerat cu un tarif  de 16,35 lei/lucrare evaluată;

c) 2-4 secretari de comisie – cadre didactice din învățământul preuniversitar – fiecare remunerat cu 339 lei;

d) 4-8 informaticieni–fiecare remunerat cu un tarif de 3,35 lei/lucrare scrisă operată.

(2) În mod excepțional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învățământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul școlar general poate numi, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării, membri în comisia de soluționare a contestațiilor inspectori școlari sau profesori titulari din învățământul preuniversitar, care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ ori cadre didactice din învățământul universitar, remunerați cu un tarif de 16,35 lei/lucrare evaluată.

Art. 6 Persoanele care fac parte din comisiile prevăzute în prezentul ordin beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare, transport și indemnizația de delegare, drepturile prevăzute în Hotărârea Guvernului 714/2018 privind drepturile şi obligațiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului. Decontarea acestor cheltuieli se acordă, după caz, de unitatea de învățământ sau de inspectoratul școlar în care acestea au funcția de bază.

Articolul precedentAl treilea caz de COVID-19: O elevă din Suceava a fost confirmată pozitiv
Articolul următorSuceava: Colegii elevilor confirmaţi cu COVID-19 pot susţine examenele, cu mască şi manuşi