Acasă Actualitate Admitere liceu 2020. Ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a a fost publicată

Admitere liceu 2020. Ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a a fost publicată

Admitere liceu 2020. Miercuri, 1 iulie, a fost publica ierarhia mediilor de admitere la liceu, la nivel județean/la nivelul municipiului București, a absolvenților clasei a VIII-a care au susținut examenul de evaluare națională. Mediile au fost publicate pe admitere.edu.ro.

În perioada 2 – 8 iulie, elevii alături de părinții lor, asistați de diriginții claselor a VIII-a, vor completa opțiunile în fișele de înscriere. Completarea opțiunilor se poate face fie în unitatea de învățământ absolvită, fie prin formular transmis electronic.

De asemenea, absolvenții care doresc să participe la admitere într-un alt județ vor completa fișele de înscriere în aceeași perioada, 2-8 iulie, fie la unitatea de învățământ de proveniență, fie vor transmite electronic opțiunile la unitatea de învățământ absolvită sau, doar în situații excepționale, la centrul special de înscriere din județul în care doresc să participe.

Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională 2020 susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

1 iulie 2020 – Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claseia VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia naționalăde admitere. În urma sesiunii speciale de la Evaluare Națională 2020, pe 4 iulie 2020, se republică ierarhia.

5 iulie 2020– Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informaticăcentralizată

5 iulie 2020 – Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Naționalăde Admitere. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea repartizării computerizate

*) Nu se eliberează fișă de înscriere pentru completarea opțiunilor candidaților care au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, cu excepția candidaților admiși care au declarat, înscris, cărenunțăla locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată!Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere,a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informaticăcentralizată

30 iunie – 5 iulie 2020 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare

6 iulie 2020Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi. Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi se face computerizat,într-o sesiune distinctă,în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către Comisia naționalăde admitere, publicatepe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicateunităților de învățământ pânăla data 15 iunie 2020

2 –8 iulie 2020 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselora VIII-a, la unitatea de învățământ sau prinformular transmis electronic Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc săparticipe la admitere în alt județși depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia naționalăde admitere

2 –8 iulie 2020 – Introducerea în baza de date computerizată(în aplicația informaticăcentralizată) a datelor din fișele de înscriere

3 –8 iulie 2020 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudiniidatelor din fișa listatăde calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizatăși listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informaticăcentralizată

8 iulie 2020– Termenul-limităpentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participăla repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informaticăcentralizatăPredarea/transmitereade către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

8 iulie 2020 -Transmiterea bazei de date de la centrelede admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informaticăcentralizată

9 iulie 2020 – Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați înscriși în mai multe județe, candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizatăși care au fost deja admiși la liceele lacare se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia naționalăde admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

9 iulie 2020 – Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informaticăcentralizată

10 iulie 2020Repartizarea computerizatăîn învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani pânăla data începerii cursurilor anului școlar 2020 -2021

10 iulie 2020 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naționalăde admitereAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București

13 –20 iulie 2020 – Depunerea/transmitereadosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

21 iulie 2020 – Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în aceastăetapăde admitere

22 -24 iulie 2020 – Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor speciale apărute dupăetapa de repartizare computerizată

A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat

24 iulie 2020 – Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere,inclusiv a celor destinate candidaților romi,a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbămodernăori maternăÎn a doua etapăde admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pânăla data începerii cursurilor anului școlar 2020 –2021, candidații rromi își păstreazăprioritatea pe locurile destinate candidaților rromi care au rămas libere dupăsoluționarea situațiilor speciale

27 iulie 2020 – Înscrierea candidaților pentruprobelede aptitudini sau probelede verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau maternă

28 – 29 iulie 2020 – Desfășurarea/echivalareaprobelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau maternă

24 –30 iulie 2020 – Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapăde admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizatăîn prima etapăde admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținutevaluarea națională

30 iulie –3 august 2020 – Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapăde admitere, dar nu și-au depus/transmisdosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizatăîn prima etapăde admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținutevaluarea națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicatepe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicateunităților de învățământpânăla data de 24 iulie 2020

4 august 2020 – Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informaticăcentralizată

Citiți și:

Cum se calculează media de admitere la liceu pentru anul școlar 2020-2021, inclusiv pentru liceele vocaționale

Admitere liceu 2020. Site-ul pentru repartizarea în liceu a fost publicat/ Calendarul complet pentru Admitere 2020

Admitere liceu 2020. Încep înscrierile pentru învăţământul profesional de stat şi dual

Articolul precedentWorld Vision: 85% dintre elevii din rural au promovat bacalaureatul
Articolul următorAdmitere liceu 2020. Cu ce medii intră elevii la liceu/ 73 de medii de 10 în Capitală