Acasă Actualitate Cele 3 scenarii pentru începerea noului an școlar, propuse de părinți/ Școala...

Cele 3 scenarii pentru începerea noului an școlar, propuse de părinți/ Școala exclusiv online, pe ultimul loc

pixabay.com
Foto: pixabay.com

Părinții de la Federația Națională a Părinținlor (FNAP-IP) propun trei scenarii pentru deschiderea noului an școlar. Cele trei scenarii au fost trimise către grupului interministerial care lucrează la variantele în care se pot deschide școlile în septembrie.

Scenariul 1. Prezenţa fizică 100% la şcoală

Argumente: Având ȋn vedere experienţa ȋnvăţământului online, din ultimile 3 luni ale semestrului al 2-lea al anului şcolar 2019-2020, şi controversele apărute la nivelul comunităţii elevi-părinţi-profesori, dorim ca şcoala să ȋnceapă ȋn formatul prezentat ȋn scenariul propus, raportându-ne şi la deciziile adoptate de celelalte ţări europene. Cu toate acestea, considerăm că trebuie respectate principiile de bază ale Legii Educaţiei Naţionale, aducându-vă ȋn atenţie următoarele probleme la nivelul sistemului:

 • respectarea numărului maxim de elevi ȋn clase (art.63 LEN) – cu atât mai mult ȋn condiţiile contextului pandemic, lăsând decizia la nivelul fiecărei UI care poate funcţiona, acolo unde este posibil, pe desfăşurarea activităţii educaţionale pe mai multe schimburi de predare/ȋnvăţare/evaluare;
 • calitatea manualelor şcolare – elaborarea unor metodologii care să pună accent 100% pe calitatea conţinutului şi nu pe preţ; manualele să fie avizate de către CNR şi de Academia Română;
 • calitatea programelor şcolare – copiii, după ce termină liceul, fără să meargă la studiile
  superioare, nu reuşesc să se angajeze pe piaţa muncii. De exemplu, testele PISA
  demonstrează că există diferenţe ȋntre teorie şi practică, programa se axează 100% pe teorie
  şi aproape deloc pe practică, neexistând corelare ȋntre teorie şi practică, exact ceea ce
 • solicită angajatorii pe piaţa muncii. Sugerăm caracterul practico-aplicativ al conţinuturilor,
  ȋnfiinţând laboratoare acolo unde nu există, valorificând şi modernizând baza materială
  existentă;
 • având ȋn vedere solicitarea de la examenele de EN/BAC de anul acesta de a se echivala
  notele obţinute ȋn clasele V-VIII / IX-XII cu examenele, am putea discuta despre o posibilă
  echivalare doar ȋn situaţia respectării art.71 şi art.72 din LEN privind evaluarea rezultatelor
  ȋnvăţării pe parcursul anilor de studiu, pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru
  fiecare disciplină, domeniu de studiu, modul de pregătire: indiferent de UI, notarea evaluării
  să ȋnceapă, conform legii, cu nota 1 (în învăţământul secundar şi în învăţământul terţiar
  nonuniversitar), să se respecte standardele naţionale de evaluare, să se creeze, conform
  legii, „o bancă de instrumente de evaluare unică, având funcţie orientativă, pentru a-i ajuta pe
  profesori în notarea la clasă” astfel ȋncât, indiferent de UI, notele obţinute să reflecte ȋn mod
  unic nivelul de cunoştinţe al elevului
 • cu excepţia distanţării fizice, normele impuse de Ministerul Sănătăţii trebuie respectate:
  covoare impregnate cu biocid, măsurarea temperaturii la intrarea ȋn unitatea de ȋnvăţământ
  (ȋn baza colaborării cu DSP-ul), asigurarea măştilor, a circuitelor care există şi acum (cele
  făcute pentru examene) – circuit de intrare şi circuit de ieşire;
 • suplimentarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din şcoli, cu respectarea
  normelor de calitate, conform normelor MS/MEC;
 • crearea şi suplimentarea de posturi/cabinete de consilier psiholog şcolar la nivelul UI ȋn
  funcţie de numărul de elevi din şcoală, ȋn special ȋn mediul rural;
 • finanţarea per capita insuficientă, ȋn special la capitolul bunuri şi servicii;
 • finanţarea complementară necesară şi suficientă la nivelul UI;
 • ȋn cazuri punctuale de forţă majoră locală, multe cazuri de Covid pozitiv ȋntr-o clasă/şcoală,
  ȋn perioada de respectare a izolării se trece la scenariul 3 (tot ȋn online).

Scenariul 2: 50% la şcoală şi 50% online

 • ȋmpărţirea formaţiunilor de studiu ȋn două grupe, cu alternarea două săptămâni (conform
  Ordinului MS) prezenţa fizică la şcoală, cu doua săptămâni online;
 • obligativitatea ca lecţiile să fie transmise live, accesul la predarea online să fie bidirecţional,
  copiii de acasă să aibă posibilitatea să pună ȋntrebări sau să răspundă;
 • ȋnfiinţarea bibliotecii şcolare virtuale, de resurse educaţionale, astfel ȋncât elevii să aibă
  posibilitatea să vadă şi lecţiile predate de către profesorii de la alte şcoli (art. 70 LEN);
 • programe şcolare adaptate pentru mediul online;
 • existenţa unor manuale digitale interactive;
 • prevederi ȋn lege/ROFUIP: obligativitatea evaluării ȋn mediul online fără a se solicita
  acceptul părintelui/reprezentantului legal; obligativitatea ca elevii să fie prezenţi la orele
  online; obligativitatea ca elevii să ţină tot timpul camerele video deschide ȋn timpul orelor
  online; dacă elevul nu este cu camera deschisă să fie declarat absent la ora respectivă;
  crearea unui contract educaţional care să conţină drepturile şi obligaţiile tuturor (profesori,
  elevi, părinţi) ȋn şcoala online;
 • pentru clasele terminale (a VIII-a, a XII-a) să se susţină fizic simularea examenelor şi să fie
  puse la dispoziţie, ȋncă din cursul semestrului 1, modele de subiecte;
 • investiţii (din partea comunităţii locale/MEC) pentru dezvoltarea reţelelor de internet ȋn
  comunităţile locale şi ȋn şcoli;
 • toţi copiii/elevii şi profesorii să aibă tablete/laptopuri;
 • acolo unde este posibil să se vină la şcoală ȋn 2 schimburi, să se elimine online-ul; de ex,
  unde sunt copii puţini, pot veni ȋn 2 schimburi pentru a se evita online-ul (problemele vor fi ȋn
  oraşele unde sunt mulţi copii ȋn şcoli şi unde nu se poate evita predarea online); decizia
  trebuie să fie la nivelul fiecărei unităţi de ȋnvăţământ astfel ȋncât, acolo unde există
  posibilitatea, directorul să-şi organizeze şcoala pe 2 schimburi şi să ceară suplimentarea
  normelor, ca să se elimine online-ul;
 • profesorii să-şi desfăşoare activitatea didactică ȋn UI (ȋn scenariile: 50/50% sau chiar şi
  100% online);
 • la clasele P-2 (P-4 acolo unde infrastructura permite), prezenţa fizică la şcoală, cu
  respectarea regulilor de distanţare, indiferent de scenariu, ȋntrucât copiii nu se pot adapta la
  predarea online şi nu are cine să le faciliteze prezenţa la acest gen de predare;
 • ȋn acest scenariu 2, ora trebuie sa fie de minimum 45 de minute

Scenariul 3: 100% online

Este scenariul deloc agreat de către FNAP-IP, bazându-ne pe nemulţumirile elevilor/părinţilor/profesorilor din perioada semestrului 2 al anului şcolar 2019-2020. În acest caz, părinții propun aplicarea prevederilor
de la scenariul 2 – programe adaptate, profesori pregătiţi să predea
online, dotare cu aparatură/internet

Articolul precedentBAC 2020 – etapa specială: Luni a avut proba scrisă la Limba şi literatura română
Articolul următorTitularizare 2020. Noul calendar al examenului, aprobat de minister/ Proba scrisă, pe 29 iulie