Acasă Actualitate Admitere liceu 2020. 8.570 de elevi nu au fost repartizaţi/ Când are...

Admitere liceu 2020. 8.570 de elevi nu au fost repartizaţi/ Când are loc a doua etapă

Foto: Facebook
Foto: Facebook/ Sf Sava

Admitere liceu 2020. 8.570 de elevi nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. 

Aceştia vor intra în următoarea etapă de admitere 24 iulie-3 august 2020, alături de absolvenții clasei a VIII-a repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere la liceu în intervalul 13 – 20 iulie, de candidaţii care nu au participat la repartizare şi de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională.

Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020.

În total, au rămas disponbile peste 37.000 de locuri în învățământul liceal, învățământul profesional, învățământul dual și învățământul liceal tehnologic.

A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat

24 iulie 2020 – Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere,inclusiv a celor destinate candidaților romi,a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbămodernăori maternăÎn a doua etapăde admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pânăla data începerii cursurilor anului școlar 2020 –2021, candidații rromi își păstreazăprioritatea pe locurile destinate candidaților rromi care au rămas libere dupăsoluționarea situațiilor speciale

27 iulie 2020 – Înscrierea candidaților pentruprobelede aptitudini sau probelede verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau maternă

28 – 29 iulie 2020 – Desfășurarea/echivalareaprobelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau maternă

24 –30 iulie 2020 – Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapăde admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizatăîn prima etapăde admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținutevaluarea națională

30 iulie –3 august 2020 – Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapăde admitere, dar nu și-au depus/transmisdosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizatăîn prima etapăde admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținutevaluarea națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicatepe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicateunităților de învățământpânăla data de 24 iulie 2020

4 august 2020 – Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informaticăcentralizată

Citiți și: Admitere liceu 2020: 92,80% dintre elevi au prins un loc la liceu

Admitere liceu 2020. Repartizarea la liceu s-a publicat

Admitere liceu 2020. Topul primelor 50 de specializări pe tară/ Liceele din București ocupă primele locuri

Articolul precedentAdmitere liceu 2020: 92,80% dintre elevi au prins un loc la liceu
Articolul următorAdmitere liceu 2020. Cele mai bune licee după ultima medie în București, Iași, Cluj, Timiș