Acasă Actualitate Proiectul școlilor-pilot, aprobat/ Lista școlilor pilot va fi publicată până la 15...

Proiectul școlilor-pilot, aprobat/ Lista școlilor pilot va fi publicată până la 15 august/

Foto: StiriEdu.ro

Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre privind înființarea școlilor-pilot începând cu anul școlar 2020-2021, după o curriculă specială, propus de Ministerul Educației în urmă cu 2 luni.

„Scopul acestor școli pilot este de a pune în aplicare și de a evalua proiecte de cercetare educațională, noi modele curriculare și de carieră didactică, în vederea fundamentării de politici publice la nivel național”, se arată în documentul adoptat de Guvern.

Documentul prevede că pentru anul școlar 2020-2021 lista unităților de invățământ preuniversitar care vor funcționa ca unități pilot, experimanetale și de aplicație se aprobă prin ordin de ministru până cel târziu la data de 15 august.

Până la 1 august Ministerul Educației  aprobă regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitat cu statut pilor până șa data de 1 august 2020.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că unitățile de învățământ cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație vor aplica la clasă arhitecturile curriculare diferite de actualele planuri-cadru în vigoare, având rolul specific de a testa direct în școlii mpactul unor modificări sistemice, cu scopul de a le ajusta, corecta și adapta în funcție de nevoi, înainte de scalarea acestora.

Unitățile-pilot  vor  funcționa,  de  asemenea,  după  modele specifice de  normare, salarizare și parcurs al carierei didactice, tocmai pentru a le face compatibile cu modelul curricular pilotat.

Derogările de la curriculumul național și de la normele legale privind organizarea și funcționarea unității de învățământ vor fi realizate printr-un regulament, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării, care va deroga de la acte normative cu aceeași forță juridică. Dreptul de opțiune al școlilor va fi respectat.

O  condiție  esențială  pentru  a  face  parte  din  program  este anunțarea  intenției  unității  de  învățământ,  în  urma  hotărârii  Consiliului  de Administrație  și  doar  după  avizul consiliului  profesoral, al consiliului  școlar  al elevilor și al consiliului reprezentativ al părinților.

Ministerul Educației și Cercetării va aproba metodologia de înființare și funcționare a unităților–pilot, experimentale și de aplicație. Aceasta va cuprinde șapte componente:

  • modalitatea prin care unitățile de învățământ preuniversitar pot solicita dobândirea acestui statut;
  • criteriile de selecție;
  • modelele curriculare și de carieră didactică;
  • structura de personal și modalitățile de organizare a normei de muncă pentru personalul didactic și nedidactic;
  • mecanismele de finanțare;
  • mecanismul de monitorizare și evaluare;
  • alte reglementări necesare înființării și funcționării, inclusiv Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație (până la data de 1 august 2020).

Articolul precedentOMS și UNICEF: Scade rata de vaccinare în timpul pandemiei de COVID-19
Articolul următorEvaluare 2021: Cum arată modelele de subiecte la Matematică