Acasă Actualitate Părinții cer modificarea modelelor pentru Evaluarea Națională 2021/ Subiectul I la Română...

Părinții cer modificarea modelelor pentru Evaluarea Națională 2021/ Subiectul I la Română depășește programa

edu.ro

Părinții cer Ministerului Educației modificarea modelelor de subiecte pentru Evaluarea Națională 2021, arâtând într-o adresă că subiectele depășesc programa școlară. Părinții argumentează de ce fiecare dintre modelele de la română și matematică și spun că la unele dintre subiecte depășesc programa școlară. „Nu se poate pretinde unui elev de clasa a VIII-a să redacteze un text fără să aloce timp elaborării planului, ciornei, revizuirii și apoi rescrierii”, arată părinții în adresa trimisă către minister.

Citiți și: Cum ar putea preda profesorii? Medicul Mihai Craiu le arată dascălilor cum să-i protejeze pe copii VIDEO

Părinții cer revizuirea modelului de subiect pentru Evaluarea Națională 2021 şi conceperea unor subiecte „de tranziţie”, care să facă trecerea ȋntre vechile modele şi modelele la care se doreşte să se ajungă, de aşa manieră ȋncât să se poată adapta pe parcursul unui an şcolar, ȋn care, pe lângă materiile de evaluare, au şi alte materii la care sunt examinaţi.

În adresa către MEC, părinții solicită reducerea programei pentru Evaluarea Națională 2021, ţinând cont de continuitatea materiei ȋn liceu, de faptul că semestrul al II-lea al clasei a VII-a s-a desfăşurat online, cu mari lacune privind predarea şi asimilarea materiei, a necesităţii recuperării materiei clasei a VII-a, a conţinutului stufos al programei de clasa a VIII-a, care s-ar putea desfăşura tot on-line şi nu ȋn ultimul rând a egalităţii de şanse şi a nediscriminării faţă de generaţia precedentă care a beneficiat de scutirea materiei aferentă semestrului 2, tocmai din considerentul ȋnvăţământului on-line;

Ce spun părinții:

Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar înțelege rațiunea schimbării structurii subiectelor examenului de Evaluare Naţională (EN) pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020 – 2021, pentru disciplinele limba și literatura română şi matematică și a luat act de această schimbare mai întâi prin OMEC nr. 3472 din 10 martie 2020, cu o zi ȋnaintea suspendării cursurilor ȋn şcoli, apoi prin modelul de subiect publicat în timpul vacanţei de vară, ȋn data de 24 iulie 2020, de CNPEE.

Schimbarea structurii subiectelor pentru disciplinele limba și literatura română şi matematică ar fi justificată de faptul că elevii care vor absolvi clasa a VIII-a în iunie 2021 reprezintă prima generație care a urmat clasa pregătitoare și a avut parte de un traseu educațional diferit de al generațiilor anterioare, având o nouă programă școlară, cu noi competențe și noi conținuturi, dar ne exprimăm ȋngrijorarea că ȋn anul premergător Evaluării Naționale elevii vor trebui să se adapteze noului model de subiect și să răspundă conform noului tip de barem de corectare, ţinând cont că nu au fost niciodată testați și evaluați conform noului subiect, respectiv
barem (nu au beneficiat nici măcar de simularea din clasa a VII-a).

Consultați aici întregul punct de vedere al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinților

În calitate de părinți, ne exprimăm însă îngrijorarea față de modalitatea în care elevii din actuala generație de clasa a VIII-a se pot pregăti eficient pentru a susține examenul de Evaluare Naţională în condiții optime.

nțelegem că actuala echipă ministerială se află în situația de a face munca echipei
ministeriale care a coordonat începerea clasei a V-a în anul 2017, atunci când se impunea ca
ministerul educației să ofere părinților, copiilor și profesorilor modele de subiecte pentru finalul
clasei a VIII-a.

Citiți și: ULTIMA ORĂ Evaluare Națională 2021: Au fost publicate noile modele de subiecte

Monica Halaszi despre noile modele de subiecte de la Română: „Nu mai trebuie să-l punem pe elev să tocească”

În anul 2017, când această generaţie ȋncepea clasa a V-a cu noua programă şcolară, nu au avut manuale câteva luni, ci un renumit „compendiu”. Pentru această generaţie, manualele au sosit, an de an, cu ȋntârziere de câteva luni de la ȋnceperea şcolii, chiar şi acum, ȋn clasa a VIII-a, fiind şanse foarte mari ca elevii să nu aibă manualele ȋn primele săptămâni/luni de şcoală –ne referim la manuale care conțin informaţii conform noilor programe şcolare modificate. Punem ȋn discuţie oportunitatea introducerii ȋncepând cu această generaţie a noului model de examinare şi am sintetizat îngrijorările elevilor, părinților si profesorilor referitoare la noile
modele de subiecte pentru EN, astfel:

Dificultăți în pregătirea elevilor conform noilor modele

Noul model este în mare parte în conformitate cu programa, dar există semnale îngrijorătoare de la părinți si profesori din toată țara că această programă nu a fost abordată unitar de către toți profesorii, mai ales că începerea abilitării curriculare a acestora a fost demarată târziu, prin proiectul CRED. Tocmai de aceea, o mare parte a profesorilor au continuat să aplice teste construite pe baza unui algoritm anacronic, vizând competențe și conținuturi ce aparțineau vechii programe școlare, în timp ce alții au aplicat programa în uz, construind testele după modelul evaluărilor internaționale.

Este adevărat că modelul de subiect este construit în spiritul evaluărilor de la clasa a IV-a și a VI-a, dar aceste testări au fost dintotdeauna (până acum) ca o paranteză la ceea ce se întâmplă în școală, neavând finalitate și fiind ruptă de realitatea conținuturilor din programă. Nicio evaluare scrisă sau vreo lucrare scrisă semestrială susţinute ȋn clasele V-VII nu au fost concepute după modelul acestei evaluări sau, dacă totuși s-a întâmplat, au fost cazuri izolate. Nici măcar ȋn clasa a VII-a, când ar fi putut face totuşi cunoştinţă cu noile modele şi cerinţe
pentru simularea EN, elevii nu au avut această şansă, deoarece simularea nu s-a susţinut.

Copiii se pregăteau cu câteva ore înainte pentru acest tip de evaluare (de la clasa a IV-a și a VI-a), căreia nu i s-a acordat niciodată importanță deoarece nu avea nicio miză: lipsa notei și lipsa legăturii cu evaluarea de final de gimnaziu. Analiza rezultatelor şi comunicarea acestora către părinţi au fost la latitudinea cadrelor didactice. Este impropiu să afirmăm că evaluarea bilingvă construită după modelul PISA, de la clasa a VI-a este o pregătire pentru un examen ce urmează să se susţină peste doi ani.

În consecință, la data începerii școlii, foarte mulți dintre elevii din clasa a VIII-a se vor confrunta pentru prima dată cu astfel de sarcini de evaluare. Este nevoie de timp pentru ca elevii să se poate obișnui cu noul model (să înțeleagă, să consolideze, să exerseze), în plus au de recuperat multe dintre conținuturile clasei a VII-a fără de care competențele specifice vizate de programă nu pot fi dezvoltate. Mai mult, programa de limba și literatura română pentru clasa a VIII-a se axează, în cazul domeniului LIMBĂ, pe conținuturi ce țin de sintaxa propoziției și a frazei, care nu pot fi abordate fără recuperarea conținuturilor referitoare la morfologie
(pronumele, numeralul, interjecția etc.).

Ţinând cont de contextul pandemic şi preconizându-se că se va lucra ȋn sistem hibrid sau ȋn on-line ȋn anul viitor şcolar, perioada de timp pentru adaptarea copiilor la noile modele de subiecte va fi redusă deoarece, ȋn viitorul an şcolar, elevii trebuie să recupereze materia semestrului al II-lea din clasa a VII-a, să parcurgă materia clasei a VIII-a, inclusiv să recapituleze materia din toţi anii de gimnaziu pentru examenul de EN, bineȋnţeles, la toate acestea adăugându-se şi activitate pentru toate celelalte materii. Materia aferentă perioadei respective din semestrul al II-lea trebuie reluată ȋntr-un mod unitar pentru toţi copiii.

Modul de lucru ȋn on-line (şcoala de acasă) a pus ȋn dificultate profesorii, elevii şi părinţii, atât prin noutate, prin lipsa echipamentelor electronice şi a conexiunii la internet dar şi prin lipsa reglementărilor unitare pentru profesori. Şcoala ȋn on-line necesită mai mult timp pentru pregătirea lecţiilor de către profesori şi a temelor de către elevi (fişiere de primit, descărcat, compatibiliatea fişiere-dispozitive, efectuarea temelor, trimiterea temelor copilprofesor, primirea răspunsului profesor-copil).

Ȋn on-line, capacitatea de concentrare a elevilor şi de asimilare a materiei este mult diminuată, copiii consumând mai mult timp cu comunicarea digitală. Considerăm că ar fi necesară o metodologie unitară a predării şi evaluării ȋn on-line.

Apreciem efortul echipei ministeriale de a oferi șansa unui examen onest celor care au susținut evaluarea națională și bacalaureatul în anul 2020, generație care a avut parte de teste de antrenament (teste care erau concepute pe o structură deja cunoscută de ani de zile, spre deosebire de noile modele pentru EN 2021, concepute pe o structură nouă, cu care elevii nu au fost obişnuiţi), teleșcoală, perioadă de pregătire cu profesorii, reducerea programei de examen prin eliminarea materiei de pe semestrul al II-lea clasa a VIII-a, atât la limba română cât şi la matematică, fiind astfel creat un precedent. Ȋn virtutea principiului nediscriminării, avem aceleași așteptări în termeni de onestitate și egalitate de șanse și pentru cei care acum trec în clasa a VIII-a (mai ales că se preconizează o nouă perioadă de învățare în mediul on-line parţial
sau total).

Consultați aici întregul punct de vedere al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinților

Citiți mai jos solicitările părinților:

 • necesitatea elaborării urgente, până la ȋnceputul lunii septembrie, a minim 5 teste
  de antrenament (cu baremele aferente), astfel încât atât elevii, cât și profesorii și părinții să aibă o
  imagine mai clară asupra modului de construire a subiectului;
 • matricea de specificație a fiecărui test de antrenament, care să conțină asocierea fiecărui item cu competența specifică din programa pentru evaluarea națională și cu conținutul din programă;
 • un material explicativ referitor la viziunea care a stat la baza construiri modelului de subiect și a modului de aplicare a baremului;
 • formularea cerinţelor ȋn termeni clari, specifici, fără nuanţe sau exprimări academice ce pot pune ȋn dificultate copiii şi nu sunt ȋn spiritul testelor PISA;
 • bareme de corectare realiste, conform competenţelor dobândite şi a capacităţii de ȋnţelegere a vârstei copiilor
 • revizuirea modelului de subiect pentru Evaluarea Națională 2021 şi conceperea unor subiecte „de tranziţie”, care să facă trecerea ȋntre vechile modele şi modelele la care se doreşte să se ajungă, de aşa manieră ȋncât să se poată adapta pe parcursul unui an şcolar, ȋn care, pe lângă materiile de evaluare, au şi alte materii la care sunt examinaţi; calibrarea subiectului astfel încât să se caracterizeze prin validitate și fidelitate, respectarea, în elaborarea acestuia, a programelor școlare și evaluare competențele dezvoltate pe parcursul celor patru ani de gimnaziu prin intermediul conținuturilor din programa în uz, precum si formularea clară şi accesibilă a textelor şi cerinţelor;
 • reducerea programei pentru Evaluarea Națională 2021, ţinând cont de continuitatea materiei ȋn liceu, de faptul că semestrul al II-lea al clasei a VII-a s-a desfăşurat online, cu mari lacune privind predarea şi asimilarea materiei, a necesităţii recuperării materiei clasei a VII-a, a conţinutului stufos al programei de clasa a VIII-a, care s-ar putea desfăşura tot on-line şi nu ȋn ultimul rând a egalităţii de şanse şi a nediscriminării faţă de generaţia precedentă care a beneficiat de scutirea materiei aferentă semestrului 2, tocmai din considerentul ȋnvăţământului on-line;
 • renunţarea la formatul tip broşură, care, prin numărul mare de pagini, are un impact psihologic negativ asupra copiilor, dat fiind faptul că nici la şcoală, pe parcursul anilor de gimnaziu, dar nici la olimpiadele şcolare nu s-a abordat această variantă de examinare – pot ajunge ȋn criză de timp şi la descurajare văzând numărul mare de pagini;
 • pilotarea modelelor la clasa a VIII-a, ȋn toate şcolile şi transmiterea oficială a feed-back-ului dat de profesori, elevi, parinti către MEC, prin ISJ-uri;
 • cursuri de formare profesională pentru cadrele didactice care vor participa la corectarea lucrarilor de evaluare naţională;
 • emisiuni de tip Teleșcoală centrate pe formarea competențelor specifice;
 • fiecare elev trebuie să aibă la dispoziţie un dispozitiv electronic şi acces la internet, lucru care ȋncă nu este realizat faptic, legea prin care Ministerul Educaţiei și Cercetării asigură fiecărui elev sau cadru didactic, la cerere, un laptop sau o tabletă, conectate la internet fiind promulgată

Citiți și: Ovidiu Bădescu, despre noile modele de la Matematică: Sunt cu structura testelor PISA, dar nu înseamnă că sunt PISA

VIDEO Evaluare Națională 2021. Cum a rezolvat o profesoară noile modele de la Română

Articolul precedentProiectul prin care elevii primesc 350 de lei pentru uniformă a fost votat de Senat
Articolul următorLudovic Orban a prezentat în Parlament măsurile pentru deschiderea școlilor și organizarea alegerilor locale