Acasă Actualitate Cine va decide cum începe anul școlar 2020-2021/ Proiect MEC ce reglementează...

Cine va decide cum începe anul școlar 2020-2021/ Proiect MEC ce reglementează școala online

Foto: © UNICEF - Elias

Consiliul de adminsitrație al școlii se consultă cu părinții și poate decide ca antepreșcolarii, preşcolarii și elevii să învețe online, arată un proiect de ordonanță privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 pus în dezbatere publică. De la școală, propunerea merge la inspectoratul școlar care o trimite către Comitetul Județean/ din București pentru Situații de Urgență. În proiect se arată că dacă școlile nu au suficiente spații pentru repsectarea normelor de distanțare dintre elevi atunci ele pot cere primăriilor să asigure spații suplimentare.

Ce prevede proiectul pentru învățămâmtul preuniversitar:

Art.1 Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS –COV 2, în unitățile și instituțiile de învățământ, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învățătură, studenți și personalul din sistemul național de învățământ.

Consultă aici proiectul de modificare a legii educației pentru anul școlar 2020-2021

Consultă aici nota de fundamente pentru modificarea proiectului

Art.2 Măsurile de organizare a activității în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS –COV 2 se aprobă prin ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art.3 În funcție de situația epidemiologică, Consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar poate propune, în urma consultării asociației de părinți din unitatea de învățământ, ca desfășurarea activității didactice care presupune prezența fizică a antepreșcolarilor, preşcolarilor și elevilor în unităţile de învăţământ să se realizeze prin intermediul tehnologiei și a internetului, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin
comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Propunerea unității de învățământ preuniversitar prevăzută la alin (1), avizată de Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București se înaintează Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în vederea aprobării prin hotărâre.
(3) Comitetul Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență dispune prin hotărârea adoptată în condițiile alin. (2) atât cu
privire la perioada de aplicabilitate a măsurilor adoptate cât și cu privire la alte măsuri
specifice ce trebuie luate de unitatea de învățământ preuniversitar, în funcție de situația
epidemiologică.
(4) Inspectoratele Școlare Județene /Inspectoratul Școlar al Municipiului București comunică săptămânal Ministerului Educației și Cercetării măsurile dispuse de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență.
(5)În situația în care se impune prelungirea perioadei de aplicabilitate a hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, sunt aplicabile prevederile alin. (1)-(4).

(6) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar, suspendate în condițiile alin (1)- (4), în condiții de siguranță sanitară, se dispune prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, cu avizul Direcției Județene de Sănătate Publică/ Direcția de Sănătate Publică București, cu informarea unității de învățământ preuniversitar și a Inspectoratului Școlar Județean /Inspectoratul Școlar al
Municipiului București.
Art.4 Unitățile de învățământ vor elabora proceduri proprii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și a internetului, în baza metodologiei-cadru elaborată de Ministerul Educației și Cercetării și aprobată prin ordin al ministrului, cu respectarea legislației specifice în vigoare.
Art.5 În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație, în unitățile de învățământ, activitățile prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv activitățile practice pedagogice, pot fi realizate prin intermediul tehnologiei și a internetului, precum și prin alte modalități alternative de educație.

Art.6 . În situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort, inspectoratele școlare județene/inspectoratul școlar al Municipiului București pot solicita autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ.

Citiți aici: Nelu Tătaru: „Intenția noastră este de a merge la școală în mod normal”

Monica Anisie: Elevii care merg la școală vor purta măști/ Cine va asigura măștile

VIDEO Klaus Iohannis: Majoritatea elevilor vor merge efectiv fizic la școală

Articolul precedentVIDEO Ludovic Orban: După părinți, pe dascăli i-am iubit cel mai mult/ De ce nu pot crește anticipat salariile
Articolul următorMinisterul Educației: Salariile cresc la 1 septembrie 2021/ Educația primește 551,4 milioane de lei