Acasă Actualitate Lucrările de la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor fi corectate de experți...

Lucrările de la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor fi corectate de experți evaluatori

pixabay.com
pixabay.com

Lucrările de la examenele naționale vor fi corectate de un corp de profesori evaluatori care a fost înființat de Ministerul Educației. Metodologia și calendarul de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) prevede că înscrierile pentru corpul de profesori vor avea loc în perioada 21 – 30 septembrie.

Pentru a se înscrie în coprul de profesori evaluatori, candidații trebuie să îndeplinească condițiile:

  • a) au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii trei ani școlari încheiați, în învățământul gimnazial, respectiv în învățământul liceal;
  • b) au gradul didactic I/II sau titlul științific de doctor;
  • c) au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale.

Încărcarea dosarelor de înscriere se va realiza pe platforma ce va fi pusă la dispoziție de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), odată cu anunțarea lansării apelului de selecție. Ulterior, în intervalul 1 – 15 octombrie, va avea loc verificarea dosarelor de înscriere, etapă urmată de verificarea competențelor de evaluare și selecția cadrelor didactice care doresc să devină membri (16 octombrie – 1 decembrie).

Guvernul vrea să modifice legea stării de alertă pentru a face angajări în Educație/Care sunt motivele

Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN după parcurgerea și absolvirea programului de formare, acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării și asigurat de către CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic. Programul de formare este prevăzut a se desfășura între 2 decembrie 2020 și 15 martie 2021.

Corpul experților evaluatori, subordonat inspectoratului școlar

Profesorii evaluatori vor corecta, în funcție de disciplina pentru care sunt formați, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naționale (evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învăţământ și concursul național de ocupare a posturilor didactice – titularizare).

CPEECN va fi subordonat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

„Consider că procesul de evaluare trebuie să aibă ca numitor comun predictibilitatea. De aceea, măsura înființării Corpului de profesori evaluatori este absolut necesară, pentru a reuși să asigurăm obiectivitate și încredere în sistemul de evaluare”, a declarat ministrul Monica Anisie.

Care sunt atribuțiile de bază ale CPEECN:

a) evaluarea lucrărilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul examenelor naționale, pe fiecare disciplină de examen/concurs – evaluare centrată pe competențe, cu respectarea principiilor calității și echității;

b) antrenarea și susținerea profesorilor de la clasă, prin activități de mentorat, în vederea pregătirii eficiente a elevilor pentru susținerea evaluărilor și examenelor/concursurilor naționale. În activitățile de sprijin vor fi utilizate metode și strategii care să îmbunătățească implicarea și motivația elevilor pentru participare în condiții de performanță școlară;

c) realizarea unui raport de activitate/disciplină de învățământ, cu evidențierea aspectelor pozitive și a celor care necesită îmbunătățiri, respectiv înaintarea acestuia către ISJ/ISMB în termen de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni a examenelor naționale.

Calitatea de membru CPEECN implică răspunderea profesională în ceea ce privește corectitudinea și calitatea activității de evaluare.

Membrii CPEECN care desfășoară activități de evaluare vor încheia contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învățământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare. Plata acestora se realizează în baza contractului încheiat și în temeiul dispoziţiilor ordinului de ministru care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual.

În același timp, cadrele didactice din CPEECN care desfășoară activități de evaluare primesc, în cadrul fișei de evaluare pentru obținerea gradației de merit, un punctaj defalcat pentru calitatea de membru CPEECN, respectiv, pentru desfășurarea activităților de evaluare în fiecare sesiune a examenelor naționale.

Elevii solicită înființarea unui Corp Național de Experți după greșelile de corectare și numărul mare de contestații de la BAC și Evaluarea Națională 2020

TITULARIZARE 2020: Ce plată primesc profesorii care fac parte din comisiile de examen

Articolul precedentPropunerile medicilor de familie pentru noul an școlar: „Cornul și laptele” să devină „Masca și dezinfectantul”
Articolul următorRaport Oficial: Doar 6 din 10 profesori folosesc platforme de predare online/ Situația din fiecare județ