Acasă Actualitate DOCUMENT Cum se desfășoară cursurile online/ Elevii primesc note și calificative

DOCUMENT Cum se desfășoară cursurile online/ Elevii primesc note și calificative

Scoala digitala
Foto: Pixabay.com

Elevii vor primi note și calificative la orele online, arată ordinul pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal a fost publicat în Monitorul Oficial.

Orele nu se vor înregistra și nici nu vor fi folosite informațiile cu caracter personal .

Ordinul prevede că profesorii, preșcolarii, elevii și părinții au următoarele obligații:

 • a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice;
 • b) de a utiliza aplicația/platforma educațională informatică doar în conformitate cu prevederile legale;
 • c) de a nu înregistra, disemina, folosi informații, care conțin date cu caracter personal, în alt mod care excede scopului prelucrării acestor date.

Responsibilitățile profesorilor

Profesorii diriginți, profesorii pentru învățământ primar, învățătoarele, profesorii pentru învățământul preșcolar și educatoarele au următoarele atribuții:

 • a) informează elevii și părinții acestora despre modalitatea de organizare a activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au;
 • b) coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuității participării preșcolari/elevilor la activitatea de învățare prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 • c) participă la stabilirea platformelor, a aplicațiilor și a resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;
 • d) transmit preșcolarilor/elevilor de la grupa/clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 • e) oferă consiliere preșcolarilor/elevilor grupei/clasei pentru participarea acestora la activitățile didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 • f) mențin comunicarea cu părinții preșcolarilor/elevilor;g) intervin în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității didactice în care sunt implicați preșcolarii/elevii grupei/clasei.

Responsabilitățile elevilor

 • a) participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de învățământ, conform programului comunicat, precum și informațiilor transmise de către profesorii diriginți/profesorii pentru învățământ primar/învățătoare/ profesorii pentru învățământul preșcolar/educatoare;
 • b) rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului;
 • c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de învățare;
 • d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului prin intermediul tehnologiei și al internetului;
 • e) nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie;
 • f) au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor justificate;
 • g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării orelor de curs.
Articolul precedentUniversitatea de Medicină din București începe cursurile online, pe 5 octombrie
Articolul următorElevii, nemulțumiți de cum se va desfășura școala online: Vom fi notați fără acordul nostru