Acasă Actualitate Cine se poate înscrie la orele de recuperare/ Dacă elevul lipsește, școlile...

Cine se poate înscrie la orele de recuperare/ Dacă elevul lipsește, școlile nu mai primesc bani

INQUAM PHOTO/ Octav Ganea

Până pe 3 martie, părinții pot face cerere scrisă pentru înscrierea elevului la activitățile de educație remedială organizate în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“.

Miisterul Educației a decis ca, începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, să organizeze desfășurarea Programului național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală“ este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

Solicitările scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea de învățământ în care este școlarizat elevul, în termenul menționat în calendarul Programului național pilot de tip „Școala după școală”.

Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a scolii și/sau în risc ori în situație de eșec scolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii apartinând grupurilor vulnerabile: elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din
comunitatile dezavantajate economic, elevi romi.

Pentru participarea la Programul national pilot de tip „Școala după școală“ elevii trebuie sa îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

  • elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
  • elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
  • elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Unitățile de învățământ care nu organizează activități remediale și care înregistrează cereri ale părinților elevilor transmit aceste solicitări către inspectoratele școlare județene, care vor repartiza elevii în unități de învățământ organizatoare ale programului.

Pentru acoperirea costurilor organizării și participării elevilor la activitățile de educație remedială în cadrul Programului national pilot de tip „școala dupa scoală“, începând cu semestrul al II-lea al anului scolar 2020-2021, se acordă unităților de învatamânt care organizează Programul național pilot de tip „școală după școală“ un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună.

Care sunt condițiile ca școlile să primească banii:

  • (1) Condiţia de acordare a sprijinului financiar lunar unităţilor de învăţământ care organizează Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ este de participare a elevilor la cele 20 de ore/lună de activităţi de educaţie remedială.
  • (2) În condiţii excepţionale, un elev poate să absenteze lunar cel mult 5 ore de la activităţile remediale. Reducerea sprijinului financiar acordat unui elev se va face dacă numărul de absenţe este mai mare de 25% din totalul de ore prevăzut pe lună pentru un elev. Absenţele înregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar.
  • (3) În cazul în care părintele unui elev renunţă, în scris, la participarea elevului la activităţile de educaţie remedială, unitatea de învăţământ poate propune inspectoratului şcolar înlocuirea acestuia cu alt elev eligibil, care are nevoie de educaţie remedială, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.

Consultați aici Normele Metodologice ale programului Școala după Școală