Acasă Actualitate Cazul de la Drept. Facultatea îi exmatriculează pentru fraudă, studenții merg în...

Cazul de la Drept. Facultatea îi exmatriculează pentru fraudă, studenții merg în instanță

Foto: Facebook Univ. București

După ce i-au prins copiind folosind ca sursă de inspirație un grup comun de Whatsapp al studenților, Facultatea de Drept de la Universitatea din București a decis exmatricularea a 45 de studenți care au conlucrat în vederea fraudării unor examene din sesiunea de iarnă 2021 a anului I. Surse din rândul studenților au spus pentru ȘtiriEdu.ro că unii dintre studenții care au fost exmatriculați vor da facultatea în judecată pentru că nu a fost respectată procedura exmatriculării pentru că, potrivit regulamentului universității, „frauda trebuie depistată pe loc”.

Regulamentul activității profesionale a studenților de la Universitatea București prevede la capitolul exmatriculare că:

  • Frauda și modul de realizare a acesteia vor fi consemnate într-un referat ce se va întocmi pe loc (de îndată ce s-a constatat frauda) de către examinator / comisia de examinare.

Profesorii din Consiliul Facultății de Drept își argumentează decizia privind exmatricularea tocmai cu referire la prevederile din Regulament care arată că Decanul va anula rezultatele unui examen fraudat. În plus, în cea de-a doua sesiune de examen din anul universitar 2020-2022, examenele și colocviile din toate programele de studii ale Facultății de Drept să se desfășoare față în față, chiar dacă activitatea didactică (cursuri și seminare) va continua online.

Studenții de la Asociația Studenților în Drept din cadrul universității critică soluția aleasă de Consiliul Facultății, „în sensul în care aceasta nu prezintă egalitate de tratament și minimizează importanța aspectelor logistice de cazare în București”.

StiriEdu vă prezintă în oglindă cele două comunicate: cel al Facultății de Drept și cel al Asociației Studenților în Drept:

Comunicatul Facultății de Drept privind decizia Decanului Facultății de Drept și a Consiliului Facultății de Drept de a propune Rectorului Universității din București exmatricularea a 45 de studenți:

Ca urmare a sesizărilor formulate de o serie de studenți, sesizări însoțite de dovezi certe, pertinente și concludente cu privire la fraudarea unor examene în sesiunea derulată în luna februarie a.c., Consiliul Facultății de Drept și Decanul Facultății de Drept a Universității din București vor înainta Rectorului Universității din București propunerea de exmatriculare a 45 de studenți din anul I.
Studenții pentru care s-a propus exmatricularea au conlucrat pe grupuri de comunicare Whatsapp, în paralel cu desfășurarea examenelor online supravegheate audio/video de profesorii titulari. Scopul conlucrării a fost identificarea răspunsurilor și rezolvarea împreună a subiectelor de la unele dintre examenele scrise susținute online în luna februarie 2021.
În ședința Consiliului facultății din data de 25 februarie 2021 au fost discutate sesizările, s-au examinat probele și au fost ascultați toți studenții care au dorit să își exprime punctul de vedere cu privire la acuzațiile care li se aduc. În urma acestei ședințe, în cursul zilei de astăzi – 26 februarie 2021- membrii Consiliului și-au exprimat opțiunea cu privire la propunerea de exmatriculare, propunere adoptată cu o largă majoritate.

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, Decanul Facultății de Drept va anula rezultatele obținute de studenții în cauză la examenele pentru care s-a dovedit implicarea lor în fraudă.

Totodată, Consiliul Facultății de Drept a hotărât ca, exceptându-se impedimente sanitare certe, începând cu sesiunea din vara anului 2021 – deci actualul an universitar-, examenele și colocviile din toate programele de studii ale Facultății de
Drept să se desfășoare față în față, chiar dacă activitatea didactică (cursuri și seminare) va continua online.

Facultatea de Drept a Universității din București transmite opiniei publice că decizia de a propune exmatricularea a 45 de studenți a fost una extrem de grea prin implicațiile sale atât asupra studenților pentru care s-a propus exmatricularea și a familiilor acestora, cât și asupra întregului corp profesoral și a tuturor celorlalți studenți ai Facultății noastre.

Prin dimensiunea sa, aceasta este o decizie unică în istoria Facultății de Drept a Universității din București. Totodată, unicitatea acestei decizii exprimă și importanța sa prezentă și viitoare pentru Facultatea de Drept, pentru Universitatea din București, pentru întregul sistem de învățământ juridic superior, dar și pentru societatea românească în ansamblul său.
Prin această decizie, conducerea Facultății de Drept își asumă o alegere foarte clară între just și injust, între fapte dovedite și declarații fără acoperire, între adevăr și minciună. Această decizie este o expresie a curajului de spune NU fraudei la examen. Reprezintă o decizie grea, dar justă, o decizie bazată pe dovezi incontestabile. De asemenea, este decizie care exprimă fără niciun dubiu faptul că Facultatea de Drept, facultate etalon a învățământului juridic superior din
România, nu tolerează frauda în rândul studenților care au început un drum lung și greu pentru a desăvârși o carieră de jurist.

În fața fraudei evidente, incontestabile, a închide ochii înseamnă să distrugi spiritul dreptății care ar trebui să caracterizeze atât mediul academic, cât și întreaga comunitate a juriștilor.

Într-un mediu social sănătos din punct de vedere moral, cum ne dorim să fie comunitatea academică a Facultății de Drept din București, atașamentul pentru respectarea regulilor trebuie să învingă tentația de a le încălca prin facilități tehnice. Pentru a putea contribui la înfăptuirea dreptății în societate, juriștii trebuie să se formeze pe căile dreptății, iar sancțiunea legii trebuie să fie dusă la bun sfârșit, altfel legea rămâne literă goală și o simplă unealtă a celor care disprețuiesc dreptatea.

Facultatea de Drept își reafirmă angajamentul ferm pentru salvgardarea unor valori fundamentale precum corectitudinea, rigoarea și echitatea în recunoașterea meritului academic. Respectarea consecventă a acestor valori, esențială pentru funcționarea justă a oricăror mecanisme sociale și pentru promovarea competenței în orice domeniu profesional, este cu atât mai importantă în procesele de evaluare a performanței universitare și de formare a viitorilor
făuritori ai justiției și profesioniști ai dreptului. Facultatea de Drept a Universității din București își manifestă încrederea că societatea românească, mediul academic, studenții facultății și mediul juridic susțin aceleași valori și principii și vor colabora pentru întărirea unei societăți deschise și democratice.

Justiția se învață din școală. Dacă școala de drept însăși nu este fermă cu privire la valorile
dreptății și echității, justiția nu se poate înfăptui în societate.

Ce spun studenții de la Asociația Studenților în Drept privind ședința consiliului Facultății de Drept din 25 februarie 2021

În data de 25 februarie 2021 a avut loc ședința Consiliului Facultății în care a fost pusă în discuție revenirea în format fizic a activității didactice. Anterior ședinței Consiliului Facultății, atât cadrele didactice, cât și studenții au realizat consultări privind opțiunile colegilor pe care îi reprezintă, astfel încât votul din cadrul ședinței să fie o reflectare cât mai fidelă a voinței comunității academice.

În timpul ședinței, având în vedere mandatul împărțit din partea studenților în funcție de forma sau anul de studiu, studenții reprezentanți în Consiliul Facultății au agreat, unanim, ideea că forma de evaluare trebuie să urmeze forma de desfășurare a activității didactice – dacă seminarele s-ar desfășura fizic, examenele s-ar desfășura fizic, dacă seminarele s-ar desfășura online, examenele s-ar desfășura online.

Conform mandatului primit de la colegi, unii studenți au susținut activitatea și examinarea în format fizic, alți studenți au susținut activitatea și examinarea în format online.Inițial, propunerea d-lui Decan a fost aceea de a vota în ordinea firească – „cursuri″, „seminare″, „examene″, astfel încât, de exemplu, dacă ar fi fost votată opțiunea „cursuri″, ea includea, inerent, și opțiunile „seminare″, „examene″. Cu toate acestea, contrar anunțului inițial, ordinea în care au fost votate scenariile a fost inversă – „examene″, „seminare″, „cursuri″, punctul de vedere al studenților privind necesitatea unui tratament egal între activitatea didactică și examinare fiind ignorat.

După finalul votului, un profesor, membru al Consiliului, a avut o intervenție prin care a afirmat faptul că motivul pentru care acesta a fost votul profesorilor ține de „atitudinea schizofrenă a studenților″, aceasta constând, în opinia dumneaei, în faptul că studenții sunt de acord cu activitatea fizică, dar că nu susțin ca examinarea să fie fizică dacă activitatea didactică este online, și în diferitele puncte de vedere ale studenților reprezentanți: „verificati declaratiile facute de reprezentantii studentilor in cadrul sedintelor de consiliu si senat, declaratiile publice in diverse medii etc si concluzionati singur″.

Sugestia conform căreia Facultatea de Drept ar adopta măsuri de organizare a activității ca o contrareacție negativă față de presupuse puncte de vedere contrare exprimate de studenți este cel puțin hilară.

Evident, nu putem să credem faptul că Facultatea de Drept este de acord, în mod instituțional, cu acest punct de vedere, motiv pentru care solicităm conducerii Facultății să se delimiteze, în mod public, de el. Nu credem că alegerea scenariului de desfășurare a activității didactice, o decizie atât de sensibilă în contextul pandemiei, a fost bazată pe dezacordul față de anumite opinii exprimate în cadrul procedurilor de dezbatere de către studenții reprezentanți.

Nu în ultimul rând, ne păstrăm punctul de vedere critic la adresa soluției alese de Consiliul Facultății, în sensul în care aceasta nu prezintă egalitate de tratament și minimizează importanța aspectelor logistice de cazare în București.

În aceeași ședință, a fost aprobată mărirea taxelor de studiu, în ciuda opoziției reprezentanților studenților care au argumentat lipsa de oportunitate a acestei măriri, în contextul pandemiei și a activității online.

Pe această cale, solicităm:

1. Delimitarea Facultății de Drept de afirmațiile profesorului printr-un comunicat public;

2. Reanalizarea oportunității scenariului ales, în sensul unui tratament coerent și echitabil între activitate și examinare;

3. Respingerea de către Senat a propunerilor de majorare a taxelor.

Articolul precedentSTUDIU Ce s-a întâmplat cu școala online în ultimul an: 3 din 10 dascăli sunt mai motivați
Articolul următorSorin Cîmpeanu: Insist ca elevii din clasele terminale să meargă la şcoală şi în scenariul roşu