Acasă Actualitate DOCUMENT Cum vrea Ministerul Educației să trimită profesorii în concediu o lună|...

DOCUMENT Cum vrea Ministerul Educației să trimită profesorii în concediu o lună| Ce se întâmplă cu salariile

Ministerul Educației a trimis o notă către inspectoratele școlare prin care face precizări privind reprogramarea concediilor de odihnă ale cadrelor didactice pentru anul școlar 2020-2021, ținând cont de faptul că structura anului școlar s-a schimbat și marea majoritate a elevilor sunt în vacanță în luna aprilie.

În nota către inspectorate, Ministerul Educației precizează și că la reprogramarea concediilor se vor lua în considerare următoarele aspecte:

  1. cadrele didactice care au în încadrare clase a VIII-a, a XIl-a zi si a Xlll-a seral și/sau frecvență redusă, în perioada 12 – 29 aprilie 2021, vor fi în activitate; la cerere, aceste cadre didactice pot fi programate în concediu de odihna doar în zilele în care nu desfășoară
    activități didactice la aceste clase;
  2. cadrele didactice care nu au în încadrare clase a VIll-a, a XIl-a zi și a XIll-a seral și frecvență redusă vor fi programate în concediu de odihnă, în perioada 2 aprilie – 4 mai 2021;
  3. cadrele didactice din învățământul preșcolar vor fi programate în concediu de odihnă, în perioada 2 aprilie – 4 mai 2021, în situația în care unitățile de învățământ în care sunt încadrate nu organizează activități educative cu copiii, cu prezența fizică, conform punctului 5 al art. 2 din OMEC nr. 3125/2020 privind structura anului scolar 2020 – 2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

În mesajul trimis de MEN se arată și cine va fi plătit în luna aprilie:

  • În perioada 12 – 29 aprilie, personalul didactic de predare titular, precum și personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioada determinată sau pe durata viabilității postului didactic, care desfășoară activități de predare în această perioadă, va fi salarizat doar pentru norma didactică de predate aferenta funcției de bază, în situația in care activitatile de predare desfasurate in aceasta perioada nu depasesc o norma didactica de predare; exceptie fac cadrele didactice, care, in perioada 12 – 29 aprilie 2021, desfasoara activitati didactice de predare care conduc la depasirea normei didactice de predare aferente functiei de baza, acestea fiind salarizate si in regim de plata cu ora pentru numarul de ore lucrate in perioada respectiva peste norma de baza.
  • În perioada 12-29 aprilie 2021, personalul didactic de predare asociat/pensionat, angajat în regim de plata cu ora, care are în încadrare clase a VIlI-a, a XII-a zi sau a XIII-a seral și/sau frecvență redusă, va fi salarizat pentru activitatea prestata la aceste clase, pentru numărul de ore lucrate în perioada respectiva;
  • Celelalte cadre didactice care nu se află într-una din situațiile prevăzute la punctele 1 sau 2 vor primi indemnizația aferenta concediului de odihnă, calculată conform prevederilor legale

Citiți și: Profesorii cer MEN să nu intre forțat în concediu în aprilie