Acasă Actualitate Ministerul Educației cheamă profesorii pentru schimbarea programelor de la liceu

Ministerul Educației cheamă profesorii pentru schimbarea programelor de la liceu

Foto: Bogdan Dincă/ Documentaria
Foto: Bogdan Dincă/ Documentaria

După ce a suspendat schimbarea programelor de la liceu, Ministerul Educației face apel la profesorii din învățământul preuniversitar și universitar pentru constituirea grupurilor de lucru ce vor elabora/revizui curriculumul aferent disciplinelor/domeniilor de studiu obligatorii din învățământul liceal.

Ministerul Educației avea să selecteze cadrele didactice din învățământul preuniversitar și învățământul universitar, respectiv a cercetători din învățământul superior în vederea constituirii a 149 de grupuri de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului aferent disciplinelor/domeniilor de studiu obligatorii din învățământul liceal.

De asemenea, aceste grupuri de lucru vor avea ca obiect de activitate și elaborarea/revizuirea calificărilor/domeniilor de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual.

Înscrierea se face până pe 10 mai 2021 prin intermediul inspectoratelor școlare, respectiv decanatelor facultăților din cadrul cărora provin candidații. Detalii suplimentare sunt publicate aici.

În baza unei evaluări inițiale a dosarelor de candidatură la nivel local și printr-o analiză a nominalizărilor făcute de inspectoratele școlare și de decanatele facultăților, Ministerul Educației, cu sprijinul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, va aproba componența tuturor grupurilor de lucru. Comunicarea rezultatelor finale ale selecției are ca termen data de 25 mai 2021.

Prin acest proces de selecție, Ministerul Educației urmărește asigurarea premiselor privind elaborarea noului curriculum pentru învățământul secundar superior, ca o continuare firească a procesului de inovare curriculară care s-a desfășurat anterior și care a condus la aprobarea și aplicarea noului curriculum pentru învățământul primar și gimnazial.

Prin constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea noului curriculum la nivelul învățământului secundar superior, Ministerul Educației are în vedere o etapizare a elaborării programelor școlare, proces care trebuie să urmeze etapei de elaborare și aprobare a noilor planuri-cadru de învățământ pentru liceu și pentru învățământul profesional.

Reamintim că Ministerul Educației a decis ca planurile cadru pentru clasa a IX-a să nu se schimbe pentru anul școlar 2021-2022, așa cum fusese stabilit. Însă se vor face modificări ale programelor în proporție de 25% astfel încât manualele să nu fie schimbate.