Acasă Actualitate Subiecte Română BAC 2021: Particularitățile nuvelei și un text despre Caragiale UPDATE

Subiecte Română BAC 2021: Particularitățile nuvelei și un text despre Caragiale UPDATE

BAC 2021. Peste 133.000 de absolvenţi de liceu, sunt aşteptaţi la examenul naţional de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021). Examenul naţional de Bacalaureat 2021 (sesiunea iunie-iulie) începe luni, 28 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română. Marţi, 29 iunie, se va desfăşura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului şi a specializării. Ultima probă scrisă, proba la Limba şi literatura maternă, este programată joi, 1 iulie. Examenul este organizat în 802 centre.

UPDATE 2. Ministerul Educației a publicat la ora 15 baremele și subiectele de la proba de limba română de la Bacalaureat 2021. Subiectele și baremele se găsesc pe subiecte.edu.ro.

Descarcă de aici Barem Română – profil REAL – BAC 2021

Descarcă de aici Subiecte Română – profil REAL – BAC 2021

Descarcă de aici Barem Română – profil UMAN – BAC 2021

Descarcă de aici Subiecte Română – profil UMAN – BAC 2021

UPDATE 1. Elevii de la REAL și UMAN subiectele 1 si 2 au fost la fel. La subiectul al treilea, elevii de la UMAN au avut de caracterizat un personaj dintr-o nuvela studiata, iar la REAL – elevii trebuiau sa scrie despre particularitatile nuvelei.

Elevii de la REAL au primit la al treilea subiect de redactat în 400 de cuvinte particularitățile unei nuvele studiate. La acest subiect au fost trei cerințe:

 • 1. Evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică.
 • 2. Comentarea a doua episoade/secvențe relevante pentru tematica nuvelei studiate.
 • 3. Analiza a două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj semnificative pentru nuvela studiata”.

La primul subiect, elevii au primit un fragment din „Viața lui I.L. Caragiale” semnat de Șerban Cioculescu. Elevii au avut mai multe cerințe printre care să găsească sensul secvenței „în toată vremea”, să menționeze două dintre îndeletnicirile care îi aduc venituri tânărului Caragiale, să explice motivul pentru care Caragiale ajunge să comunice prin scrisori cu mama și sora sa și să prezintă o trăsătură morală a lui Caragiale așa cum reiese din text.

La cel de-al doilea subiect au avut de comentat, în minimum 60 de cuvinte, o poezie la prima vedere – „Drum” de Ion Vinea. Elevii trebuiau să evidențieze relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Bacalaureat 2021. Pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris 133.663 de candidaţi, dintre care 114.137 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 19.526 de candidaţi din promoţiile anterioare. În Capitală vor susţine probele scrise ale examenului de Bacalaureat peste 15.300 de candidaţi.

Elevii au avut la dispoziție mai multe teste de antrenament și modele de subiecte. La limba română, elevii primesc subiecte în funcție de profilul urmat la liceu – REAL și UMAN

Subiectele de examen sunt alcătuite după modelul testelor de antrenament publicate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație în

Modele de subiecte – proba de limba română – REAL și UMAN:

Bac 2021 Model Subiecte Română – Real – Tehnologic
Bac 2021 – Barem Model subiecte Română – Real -Tehnologic
Bac 2021 – Model Subiecte Română – Uman
Bac 2021 – Barem Model subiecte Română – Uman

Teste de antrenament pentru Română – profilul Real Tehnologic:

Testul 1 – Română – Real -Tehnologic BAC 2021
Barem 1 Română – Real – Tehnologic BAC 2021
Testul 2 – Română – Real -Tehnologic BAC 2021
Barem 2 Română – Real – Tehnologic BAC 2021
Testul 3 – Română – Real -Tehnologic BAC 2021
Barem 3 Română – Real – Tehnologic BAC 2021
Testul 4 – Română – Real -Tehnologic BAC 2021
Barem 3 Română – Real – Tehnologic BAC 2021

Teste de antrenament pentru Română – profilul Uman:

Testul 1 -Română -Uman BAC 2021
Barem 1 – Română -Uman BAC 2021
Testul 2 -Română -Uman BAC 2021
Barem 2 – Română -Uman BAC 2021
Testul 3 -Română -Uman BAC 2021
Barem 3 – Română -Uman BAC 2021
Testul 4 -Română -Uman BAC 2021
Barem 4 – Română -Uman BAC 2021

Toate testele de antrenament pot fi găsite aici rocnee.eu.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 12:00).

Contestaţiile pot fi depuse/transmise în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Afişarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui şi a prenumelui candidatului.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Reamintim că, în acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire şi protecţie:

 • fiecare centru de examen va dispune de de asistenţă medicală, echipamente şi materiale de protecţie (dezinfectanţi, măşti etc.).
 • intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat.
 • în sălile de clasă în care se desfăşoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidaţi o distanţă de 1 metru unul faţă de celălalt, pe rânduri şi între rânduri.
 • în situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maximă posibilă.
 • fiecare persoană care are drept de acces în şcoală va primi câte o mască la sosire şi, dacă solicită, şi la plecare.
 • sălile de clasă vor avea dezinfectanţi pentru mâini.
 • în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecţie.
 • colectarea măştilor purtate se va face în locuri special amenajate şi semnalizate.

În acelaşi timp, este interzis schimbul de obiecte personale.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită şi primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susţinerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfăşurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

 • recunoaşterea/echivalarea/ susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
 • susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;
 • obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.

Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8:00 – 16:00.

BAC 2021 Calendar Sesiunea iunie – iulie 2021

31 mai – 4 iunie 2021 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14 – 16 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16 – 17 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18 – 23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale – proba D

23 – 25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

28 iunie 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00

6 – 9 iulie – 2021 Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale

BAC 2021 Calendar Sesiunea august – septembrie 2021

19 – 26 iulie 2021 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

23 – 24 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

25 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

26 – 27 august 2021 Evaluarea competențelor digitale – proba D

30 – 31 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

31 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 18,00)

1 – 3 septembrie 2021 Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale

Articolul precedentEvaluare Națională 2021. Începe înscrierea la etapa specială pentru elevii care nu au putut participa la prima sesiune
Articolul următorBarem Română BAC 2021. Cum se notează subiectele primite de elevi