Acasă Actualitate Admitere Liceu 2021. Cu ce medii au fost admiși elevii la primele...

Admitere Liceu 2021. Cu ce medii au fost admiși elevii la primele 50 specializări de anul trecut

Admitere Liceu 2021. Miercuri elevii află ce note au obținut la liceu, iar ulterior pe baza acestor note și a mediei din cei patru ani de gimnaziu își pot afla media cu care intră la liceu.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0.8 x EN unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.

Anul trecut, notele mai mari de la Evaluarea Națională au dus la medii mari de admitere la liceu. ȘtiriEdu.ro vă prezintă primele 50 de specializări și ultimele medii de admitere: 16 –22 iulie 2021

 1. Colegiul Naţional „Sfântul Sava” București -Matematică-Informatică – engleză – 9.98
 2. Colegiul Naţional „Sfântul Sava” București-Matematică-Informatică -9.90
 3. Colegiul Naţional „Frații Buzești” Craiova- Ştiinţe ale Naturii – 9.89
 4. Colegiul Naţional ’Mircea cel Bătrân’ Constanța- Matematică-Informatică – engleză – 9.87
 5. Colegiul Naţional „Sfântul Sava”București -Ştiinţe ale Naturii- 9.84
 6. Colegiul Național ”Spiru Haret” București -Matematică-Informatică – engleză- 9.84
 7. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” București – Ştiinţe ale Naturii-9.84
 8. Colegiul Naţional „Frații Buzești” Craiova- Matematică-Informatică- engleză- 9.83
 9. Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galați – Matematică-Informatică -engleză-9.82
 10. Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galați – Ştiinţe ale Naturii- Engleză – 9.82
 11. Colegiul Naţional „Sfântul Sava” București – Matematică-Informatică – 9.81
 12. Colegiul Naţional „B. P. Hasdeu” Buzău -Matematică-Informatică -engleză – 9.77
 13. Colegiul Naţional „Emil Racoviță” Cluj-Napoca – Matematică-Informatică – 9.77
 14. Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca -Matematică-Informatică-9.77
 15. Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” București -Matematică-Informatică -9.76
 16. Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân’ Costanța – Matematică-Informatică – 9.76
 17. Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân’ Costanța – Matematică-Informatică – germană- 9.76
 18. Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” București-Matematică-Informatică -germană -9.75
 19. Colegiul Național ”Spiru Haret” București – Matematică-Informatică – 9.75
 20. Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara – Matematică-Informatică -9.75
 21. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” București – Ştiinţe Sociale – 9.73
 22. Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca – Matematică-Informatică-9.73
 23. Colegiul Național Iași – Ştiinţe ale Naturii -9.73
 24. Colegiul Național „Mihai Viteazul”- Ploiești -Matematică-Informatică – engleză -9.73
 25. Colegiul Național ‘Dr. Ioan Meșotă’ Brașov -Ştiinţe ale Naturii-engleză -9.72
 26. Colegiul Național Iași – Matematică-Informatică – 9.71
 27. Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Pitești -Matemartică-Informatică -9.70
 28. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân’ Costanța -Ştiinţe ale Naturii- 9.70
 29. Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” București- Matematică-Informatică -9.69
 30. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” București – Filologie -9.69
 31. Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân’ Costanța – Ştiinţe ale Naturii – germană -9.69
 32. Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Pitești – Ştiinţe ale Naturii – 9.68
 33. Colegiul Național ”Spiru Haret” București -Ştiinţe ale Naturii- 9.68
 34. Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava – Matematică-Informatică -engleză – 9.68
 35. Colegiul Național „Unirea” Focsani- Matematică-Informatică -9.68
 36. Colegiul Naţional „Sfântul Sava” București -Filologie – 9.67
 37. Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” București – Ştiinţe ale Naturii – 9.67
 38. Colegiul Național „Vasile Alecsandri” – Galați – Matematică-Informatică – 9.67
 39. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân’ Costanța- Ştiinţe ale Naturii-franceză = 9.64
 40. Colegiul Național”Frații Buzești ” Craiova – Matematică-Informatică -9.64
 41. Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava -Matematică-Informatică – engleză – 9.64
 42. Colegiul Național ”Mihai Viteazul” București – Ştiinţe ale Naturii – 9.63
 43. Colegiul Naţional „Grigore Moisil” București -Matematică-Informatică -9.63
 44. Colegiul Naţional „Ghe. Murgoci ” Brăila – Ştiinţe ale Naturii -9.63
 45. Colegiul Național ‘Andrei Șaguna’ Brașov Ştiinţe ale Naturii – 9.63
 46. Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași = Matematică-Informatică- 9.63
 47. Colegiul Național „Unirea” Focșani – Ştiinţe ale Naturii -9.63
 48. Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” București- Matematică-Informatică -engleză – 9.62
 49. Colegiul NaționalL „Emanuil Gojdu” Oradea – Matematică-Informatică -engleză 9.62
 50. Colegiul Național ”Mihai Viteazul” – București-Matematică-Informatică -9.61

Calendar Admitere 2021 – prima etapă

16 –22 iulie 2021 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronicOrice opțiune greșităpoate conduce la o repartizare nedorită!Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc săparticipe la admitere în alt județși depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia naționalăde admitere

NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masăcandidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc săparticipe la prima etapăde repartizare computerizatăși admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pânăla data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, completeazăopțiunile în perioada 20 –22 iulie 2021

16 –22 iulie 2021 – Introducerea în baza de date computerizată(în aplicația informaticăcentralizată) a datelor din fișele de înscriere

16 –22 iulie 2021 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listatăde calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizatăși listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informaticăcentralizată

22 iulie 2021 – Termenul-limităpentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participăla repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informaticăcentralizatăPredarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

22 iulie 2021 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informaticăcentralizată

23 iulie 2021 – Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizatăși care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia naționalăde admitere și comisiile de admiterejudețene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

23 iulie 2021 – Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informaticăcentralizată

24 iulie 2021 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021 -2022

24 iulie 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naționalăde admitere. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București

25 -28 iulie 2021 – Depunerea/Transmitereadosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

29 iulie 2021 – Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în aceastăetapăde admitere

Calendar Admitere 2021 – a doua etapă

29 iulie 2021 – Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbămodernăori maternă

29 iulie 2021 – Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

30 iulie 2021 – Desfășurarea/Echivalareaprobelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau maternă

2 august 2021 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau maternăși rezolvarea eventualelor contestații

29 iulie –5 august 2021 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapăde admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizatăîn prima etapăde admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizatNotă: Completarea opțiunilor în fișe se realizeazăla unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

29 iulie – 4august 2021 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicităînscrierea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate pentru candidații cu CES în unitățile de învățământ de masăși de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizeazăla unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronicRepartizarea candidaților rromi și a candidaților cu CES pe locurile special alocate acestora

4 -5august 2021 – Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudiniCompletarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau de limbămaternăCompletarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații rromi și de către candidații cu CES care au participat la a doua etapăde admitere pe locurile special alocate acestora,dar care nu au fost repartizați sau care au renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizațiNotă: Completarea opțiunilor în fișe se realizeazăla unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

29 iulie -5 august 2021 – Introducerea în baza de date computerizată(în aplicația informaticăcentralizată) a datelor din fișele de înscriere

29 iulie -5 august 2021 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listatăde calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizatăși listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informaticăcentralizată

4 -5august 2021 – Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudiniCompletarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau de limbămaternăCompletarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații rromi și de către candidații cu CES care au participat la a doua etapăde admitere pe locurile special alocate acestora,dar care nu au fost repartizați sau care au renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizațiNotă: Completarea opțiunilor în fișe se realizeazăla unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

29 iulie -5 august 2021 – Introducerea în baza de date computerizată(în aplicația informaticăcentralizată) a datelor din fișele de înscriere

29 iulie -5 august 2021 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listatăde calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizatăși listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informaticăcentralizată

5 august 2021 – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informaticăcentralizată

6 august 2021 – Repartizarea computerizatăîn învățământul liceal de stat a candidaților din a doua etapăa admiterii

6 august 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în adoua etapăa admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naționalăde admitereAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București

6 –7 august 2021 – Depunerea/Transmitereadosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua

7 august 2021 – Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele douăetape de admitere

9 –11 august 2021 – Rezolvarea de către Comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute dupăetapele de repartizare computerizată

9–13 august 2021 – Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în primele douăetape de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizatădin primele douăetape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a candidaților care nu au participat la primele douăetape ale repartizării computerizate și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea candidaților, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ pânăla data de 29 iulie 2021

16 august 2021- Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informaticăcentralizată

Articolul precedentBAC 2021. Proba la Matematică sau Istorie se susține marți| Modele de subiecte
Articolul următorRezultate Evaluare Națională 2021. Notele elevilor s-au afișat marți