Acasă Actualitate Concursul pentru directori: Ce urmează în luna octombrie

Concursul pentru directori: Ce urmează în luna octombrie

pixabay.com
pixabay.com

Profesorii ale căror dosare pentru concursul de directori au fost respinse pot depune solicitări analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori de natură tehnică la etapa de înscriere în platforma informatică, iar în intervalul 4-6 octombrie 2021 are loc remedierea acestora.

Toate inspectoratele au afișat listele cu candidați care au fost admiși pentru etapele următoare. În județul Constanța, dintr-un număr de 227 de dosare depuse la nivelul județului, 222 au fost validate și 5 dosare au fost respinse. În județul Argeș, dintr-un total de 262 de dosare, 25 sunt respinse.

Lista candidaților este postată pe site-ul fiecărui inspectorat în parte, pe unele inspectorate apare numele complet al candidaților, pe altele nu pentru că se respectă solicitării candidaților de anonimizare a datelor cu caracter personal. La București, lista are și numele unor candidați respinși sau admiși.

La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct pot candida persoanele care indeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licentă sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației nationale nr. l/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioada nedeterminată;
 • c) Au o vechime în invățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
 • d) Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrati efectiv la catedră in funcții didactice sau in functii de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic, Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de indrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
 • e) Nu au fost sancționate disciplinar in ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau in funcții de conducere din unități de învățămînt/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor, Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice in Ministerul Educaliei sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completarile ulterioare;
 • f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o func{ie de conducere in invdldmAnt prin hotir6re
  judecltoreascd definitivd de condamnare penall gi nici nu au fost sanclionate disciplinar, conform art.
  280 alin. (2)litera (d) din Legeanr.ll20ll, cu modificirile qi completdrile ulterioare, printr-o decizie de
  sanclionare disciplinari, rlmas6 definitivd gi in vigoare, cu suspendarea dreptului de a se inscrie la un
  concurs pentru ocuparea unei’func{ii de conducere;
  g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea funcției
  h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Proba scrisă va avea loc in data de 15 octombrie 2021.
Proba de interviu se va desfășura în data de 17 noiembrie 2021.

Citiți și: Concursul de directori: Inspectoratele au afișat lista candidaților ale căror dosare au fost admise

Calendar concurs directori 2021. Câștigătorii vor fi numiți în funcție anul viitor

Cum arată site-ul pentru concursul de directorii| Ultimele detalii de la Ministerul Educației

Ministerul Educației a publicat bibliografia pentru concursul de directori

Când va avea loc concursul pentru directorii de școală? Ministerul Educației a „uitat” să modifice legea stării de alertă

OFICIAL. Metodologia pentru concursul de directori, în Monitorul Oficial. Cine poate participa la concurs

Vlad Voiculescu: Înfricoșătoare lipsa de logică a deciziilor anunțate de Ministerul Educației

Cîmpeanu: Școlile rămân deschise și vor fi decuplate de la incidența localității

Ministerul Educației: Aproape 8.500 de elevi au fost infectați de la începutul școlii

Condițiile părinților: La incidența de peste 6/1.000, elevii care refuză testarea să treacă online

Articolul precedentCine sunt cei 19 experți care au decis ca școlile să rămână deschise indiferent de incidența
Articolul următorRegulile pentru școli deschise: Ora de sport, în aer liber când incidența e mai mare de 2/1.000