Acasă Actualitate DOCUMENT| Scenariile deschiderii școlilor| Dacă jumătate din clase au covid – toată...

DOCUMENT| Scenariile deschiderii școlilor| Dacă jumătate din clase au covid – toată școala se închide

Școlile nu mai țin cont de incidența din localitate, dar se închid în cazul în care 50% din clase au cazuri de covid, arată ordinul comun al miniștrilor Educației și Săntății apărut vineri seară în Monitorul Oficial.

Cel care decide închiderea școlilor este consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ. Sunt două scenarii:

Scenariul 1 – Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie  – indiferent de rata de incidență cumulată, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, până la suspendarea cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor confirmate în grupă/clasă/unitate de învățământ/conexă                             

Scenariul 2 – Participarea zilnică, în sistem online a  elevilor  -Cu aplicarea dispozițiilor art. 6, în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2  într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă, respectiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul grupei/clasei/unității de învățământ/conexe  

Consultă aici ordinul comun al miniștrilor Educației și Sănătății după care vor funcționa școlilor

 Ordinul comun arată că școlile pot cere în situații justificate de infrastructură și resursele existente să desfășoare activități didactice în sistem online cu aprobarea ISJ/ISMB, chiar și în situația în care nu se impune suspendarea cursurilor cu prezență fizică.

           

ART.2    (1)  Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2  într-o clasă/grupă /unitate de învățământ/conexă.

  (2) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti şi DSP/DSPMB avizează propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învățământ preuniversitar/ conexe şi înaintează spre aprobare CJSU/CMBSU scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.

  (3) Propunerea este fundamentată pe baza cazurilor confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2  într-o clasă/grupă /unitate de învățământ/conexă precum şi în funcţie de infrastructura şi resursele existente în fiecare unitate de învăţământ.

    ART. 3 (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, după cum urmează:

Scenariul 1Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie                               indiferent de rata de incidență cumulată, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, până la suspendarea cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor confirmate în grupă/clasă/unitate de învățământ/conexă  
Scenariul 2  Participarea zilnică, în sistem online a  elevilor             Cu aplicarea dispozițiilor art. 6, în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2  într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă, respectiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul grupei/clasei/unității de învățământ/conexe  

 (2) În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem online cu aprobarea ISJ/ISMB, chiar și în situația în care nu se impune suspendarea cursurilor cu prezență fizică în condițiile art. 6.

 (3) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum urmează: 

    Scenariul 1Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 1 m2  /student pentru orele de curs/seminar
    Scenariul 2Participare in sistem mixt – prezenta fizica si online, in functie de specificul programelor de studiu, de infrastructura si de conditiile epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecarei universitati.
    Scenariul 3Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice online

 (4) Activitățile de terapie pentru elevii cu cerințe educaționale speciale sunt permise indiferent de scenariul în care se află unitatea de învățământ, inclusiv în cazul în care în localitate a fost instituită măsura carantinării zonale.

(5)  Este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale,  cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localităţii, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.

 (6) Este permisă organizarea activităților aferente concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în toate unitățile de învățământ, cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară.

(7) Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ în unitățile de  învățământ special are obligaţia să poarte mască de protectie în permanenţă în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor, precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilor în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor putea folosi viziere. 

(8) Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în săli de sport/spații interioare, fără obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1000. La o rată de incidență mai mare de 2/1000, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără obligativitatea purtării măștii de protecție. Prin excepție, preșcolarii nu au obligația purtării măștii de protecție în timpul orelor de educație fizică.

 ART. 4  (1) Pentru pregătirea unităților de învățământ/ conexe/instituțiilor de învățământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:

    a) organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de minim 1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar;

    b) stabilirea circuitelor funcţionale;

    c) organizarea spaţiilor de recreere;

    d) evaluarea necesarului de resurse umane;

    e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;

    f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi/studenți şi personal.

(2) Înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învățământ preuniversitar/ conexă/instituţie de învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea unităţii/instituţiei.

ART. 5   (1) Preşcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 de ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală.

(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.

(3) Preşcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoana diagnosticata cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă, pe baza declarației pe proprie răspundere a părinților.

(4) Pentru preşcolarii/elevii menţionaţi la alin. (1), (2) și (3), conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional, inclusiv online.

 (5) Conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia să se asigure că sunt respectate măsurile de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situaţia /preşcolarilor/elevilor menţionaţi la alin. (1), (2) și (3), să monitorizeze fiecare caz în parte.

 (6) Preşcolarii/Elevii menţionaţi la alin. (1), (2) și (3), precum şi părinţii acestora pot fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare.

 (7) Preşcolarii/Elevii cu dizabilităţi, care participă la cursuri cu prezență fizică, în funcţie de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.

 (8) Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate nevoilor acestora, cu avizul DSPJ/DSPMB.

 ART. 6 (1) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se  dispune, în condițiile art. 2 și art. 3, pentru o perioada de 14 zile la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal. 

 (2) La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioada de 14 zile. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al  DSP/DSPMB.

(3) În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

(4)Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

(5)Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începand cu a 8-a zi  de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care prezintă rezultatul certificat  negativ al testului antigen rapid sau RT-PCR realizat în ultimele 24 de ore.

(6) Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau Rt-PCR, reiau cursurile cu prezență fizică dupa 14 zile de la suspendarea acestora.

 (7) Prin excepție de la prevederile alin (1), elevii claselor VII- XII/XIII,  vaccinati împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare precum și elevii care au fost confirmati pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv,  pot continua cursurile cu prezența fizică.

(8) DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide impreuna cu  conducerea unității de învățământ, dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/auxiliar.

(9) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ, înainte de îndeplinirea condițiilor de la alin (2). Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al  DSP/DSPMB.

(10)În situațiile prevăzute la alin. (1) –(8), elevii/prescolarii care au cursurile suspendate cu prezenta fizica, procesul de învățământ continuă în sistem online.

(11) Decizia de suspendare a activităţii didactice pentru unitățile/instituțiile de învățământ superior care desfășoară activitate didactică ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(12) Criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul ordin nu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora.

 (13) Activităţile ce presupun prezenţa fizică din unităţile/instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei vor fi gestionate în funcţie de analiza situaţiei epidemiologice realizate la nivelul direcţiilor medicale din cadrul acestora şi stabilite prin decizie a conducătorilor acestora şi nu se supun dispoziţiilor prezentului ordin.

(14) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic, cu excepția situației în care ordinele de carantinare,  emise de autoritățile abilitate în perioada stării de alerta, interzic acest lucru.

  ART. 7   (1)Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune  prin decizia conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, după consultarea și avizul DSP/DSPMB.

 (2)Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru unitatea/structura de învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărâreaCJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al  DSP/DSPMB.

(3) Reluarea activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor, suspendată temporar, se dispune prin hotărârea senatului universitar, după consultarea si avizul DSP/DSPMB.

 ART. 8  (1) DSP/DSPMB  are obligaţia să informeze unitatea de învățământ/conexă despre  existența cazului confirmat pozitiv în rândul elevilor/personalului din unitățile de învățământ, în vederea întreprinderii măsurilor necesare. Aceeași obligație o au personalul unității de învățământ, parinții/aparținătorii legali ai elevului confirmat pozitiv.

(2) DSP/DSPMB are obligaţia să informeze instituţia de învăţământ superior despre fiecare caz confirmat pozitiv în rândul studenților/personalului din instituţiile de învăţământ în vederea întreprinderii măsurilor necesare. Aceeași obligație o au personalul și studenții confirmați pozitiv.

(3)  Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:

  1. cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
  2. cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află  în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
  3. cei care  au fost testați și asteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată și care asteaptă rezultatele.

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3),  elevii/studenţii/ personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem online, dacă starea de sănătate le permite, sau vor fi scutiţi medical şi vor recupera ulterior.

 ART. 9  Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, acolo unde nu este personal medical încadrat, autorităţile publice locale/judeţene  în colaborare cu DSP/DSPMB coordonează procesul de asigurare cu personal medical suplimentar, desemnat să acorde asistenţa medicală pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar/unitate conexă/instituţie de învăţământ.

   ART. 10 (1)  Ministerul Sănătăţii prin DSP/DSPMB şi Ministerul Educaţiei  prin inspectoratele şcolare judeţene, conducerea unităţilor de învățământ/instituției conexe/instituţiei de învăţământ răspund de implementarea acţiunilor şi măsurilor din prezentul ordin, în conformitate cu atribuţiile ce le revin.

    (2) În scopul protejării dreptului la sănătate, Ministerul Sănătăţii prin DSP/DSPMB  și Ministerul Educaţiei prin inspectoratele școlare, precum și alte instituții abilitate,  vor desfășura acțiuni sistematice de control pentru verificarea respectării de către unitățile de învățământ/unități conexe a normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.

ART. 11 Conducerile unităţilor de învăţământ/ unităților conexe desemnează un responsabil, dintre angajaţii proprii, cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2. Persoana desemnată  va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, DSP/DSPMB, precum și ai autorităţilor administraţiei publice locale. 

  ART. 12 (1) Unităţile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituţiile de învăţământ au obligaţia să organizeze activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin:

    a) asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;

    b) organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice;

    c) organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ;

    d) organizarea programului de învăţământ;

    e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;

    f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ;

    g) instruirea personalului, comunicarea permanentă de informaţii către elevi/studenţi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2;

    h) asigurarea măsurilor specifice pentru elevi/studenţi, cadre didactice şi alt personal din unităţile/instituţiile de învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi.

  (2) Măsurile prin care unităţile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituţiile de învăţământ duc la îndeplinire dispozitiile prevăzute la alin. (1) sunt menţionate în Anexa , care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 13  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă                     Ordinul nr. 5.196/1.756/2021  pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 6 septembrie 2021.

Citiți și: Concursul de directori: Inspectoratele au afișat lista candidaților ale căror dosare au fost admise

Calendar concurs directori 2021. Câștigătorii vor fi numiți în funcție anul viitor

Cum arată site-ul pentru concursul de directorii| Ultimele detalii de la Ministerul Educației

Ministerul Educației a publicat bibliografia pentru concursul de directori

Când va avea loc concursul pentru directorii de școală? Ministerul Educației a „uitat” să modifice legea stării de alertă

OFICIAL. Metodologia pentru concursul de directori, în Monitorul Oficial. Cine poate participa la concurs

Vlad Voiculescu: Înfricoșătoare lipsa de logică a deciziilor anunțate de Ministerul Educației

Cîmpeanu: Școlile rămân deschise și vor fi decuplate de la incidența localității

Ministerul Educației: Aproape 8.500 de elevi au fost infectați de la începutul școlii

Condițiile părinților: La incidența de peste 6/1.000, elevii care refuză testarea să treacă online

Articolul precedentScenariile școlilor: Elevii vaccinați din clasele a VIII-a și a XII pot continua cursurile în format fizic
Articolul următorCum se face testarea elevilor? Răspunsul secretarului de stat pentru preuniversitar