Acasă Actualitate Asociațiile părinților îl ceartă pe ministrul Cîmpeanu și propun o nouă procedură...

Asociațiile părinților îl ceartă pe ministrul Cîmpeanu și propun o nouă procedură pentru școli

Federația Asociațiilor de Părinți arată îmntr-un comunicat de presă că ministrul Cîmpeanu îi desconsideră și îi propun o nouă procedură în privința ținerii școlilor deschise. Părinții spun că ei nu au fost consultați deloc în ultima perioadă. „Îi reamintim domnului ministru că, prin activitatea susținută a federației, ca membru în comisia de dialog social, au fost corectate, de-a lungul timpului, numeroase erori și neconcordanțe cu alte norme legale în vigoare, ce se regăseau în proiectele de acte normative supuse consultării. Și tot pentru reîmprospătarea memoriei domnului ministru și a publicului larg, reiterăm nemulțumirea noastră de a nu fi fost consultați asupra prevederilor Ordinului comun nr. 5.196/1.756/2021 și ale Ordinului comun nr. 5.338/1082/2021”, arată părinții în document.

STOP DEZBINĂRII!
Ne-am săturat de haos organizat, jocuri politice, iresponsabilitate și experimente, pe sănătatea, siguranța și ani din viața copiilor noștri!

Federația Națională a Părinților a luat act cu consternare și privește cu profundă îngrijorare recentele declarații din presă ale domnului ministru Sorin – Mihai Cîmpeanu, făcute ca urmare a demersurilor oficiale desfășurate de federație, prin adresa Nr. 81021 din 08.10.2021. Prin documentul înaintat Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, solicitam modificarea Art. 6 din Ordinului nr. 5.338/1.082 din 01.10.2021, în sensul permiterii suspendării activităților didactice cu prezență fizică a elevilor la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, în localitățile în care rata incidenței este mai mare de 6/1000 de locuitori, prin decizia argumentată a consiliul de administrație al școlii (după consultarea consiliului profesoral, consiliului reprezentativ al părinților și consiliului școlar al elevilor) și INFORMAREA inspectoratului şcolar.

Domnul ministru, dând frâu liber propriei percepţii legislative şi încercând să o prezinte, în calitate oficială, drept rezultatul unei atente analize, afirmă, public, că membrii federaţiei: „nu au citit un ordin simplu de ministru”.

Iniţial, am avut tendința să credem că, prin atitudinea sa, domnul ministru a încercat să jignească, grav, inteligența şi să minimalizeze munca membrilor federației noastre. Apoi, am realizat faptul că este posibil să fi fost consiliat într-un mod eronat.

Îi reamintim domnului ministru că, prin activitatea susținută a federației, ca membru în comisia de dialog social, au fost corectate, de-a lungul timpului, numeroase erori și neconcordanțe cu alte norme legale în vigoare, ce se regăseau în proiectele de acte normative supuse consultării. Și tot pentru reîmprospătarea memoriei domnului ministru și a publicului larg, reiterăm nemulțumirea noastră de a nu fi fost consultați asupra prevederilor Ordinului comun nr. 5.196/1.756/2021 și ale Ordinului comun nr. 5.338/1082/2021.

Îl asigurăm că noi am citit cu deosebită atenţie actele normative, numai că, pentru siguranța copiilor noștri, textul Ordinului comun 5.336/1082/2021 este, cel puțin, insuficient! În schimb, am constatat că domnul ministru nu a lecturat Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 76 din 30.09.2021 în dispozitivul căreia se precizează:

Se abilitează Ministerul Educației (…) în vederea modificării Ordinului comun nr. 5.196/1.756/2021, în sensul permiterii participării zilnice, cu prezență fizică la cursuri, a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, indiferent de rata de incidență cumulată, stabilirii modalităților de adoptare a deciziilor de suspendare a prezenței fizice la cursuri, a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, utilizării în unitățile de învățământ a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din probă de salivă pentru elevi, profesori/învățători educatori, în scopul monitorizări permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul acestora.

Noi am lecturat „cu atenţie” atât HCNSU nr. 76/2021 fiind, nu-i aşa, „un ordin simplu” şi am constatat că domnia sa, prin Ordinul 5.338/1.082 din 01.10.2021, a edictat ce şi cum a vrut, după cum urmează:

(5) Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care prezintă rezultatul certificat negativ al testului antigen rapid sau RT-PCR realizat în ultimele 24 de ore.
(6) Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RTPCR reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora. În altă ordine de idei, te testezi pe banii tăi ori de câte ori situaţia o impune sau stai acasă!

Adică, exact invers: actul normativ permite iar tu, decident, interzici. Sau, cu indulgenţă acuzatoare, putem crede că domnul ministru nu a citit „cu atenţie” HCNSU, ori nu l-a înțeles, ori nu l-a interesat.

Textul articolului 2 prevedea foarte clar – „Se propune utilizarea în unitățile de învățământ a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă pentru elevi, profesori/învățători educatori, în scopul monitorizări permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul acestora”.

Observând cinismul dispoziției, am solicitat, oficial, domnului ministru modificarea Ordinului nr. 5.338/1.082 din 01.10.2021, în sensul acordării dreptului utilizării în unitățile de învățământ a testelor rapide antigen non-invazive, efectuate din proba de salivă, pentru elevi, profesori/învățători educatori.

În acest sens, ministerul a emis o Instrucţiune pentru punerea în aplicare a Ordinului nr. 5.338/1.082/2021, document fără forță juridică, prin care, de fapt, se dorea modificarea dispoziţiilor unui act normativ cu forţă juridică superioară, emis de conducătorii celor două ministere.

În final, urmare a demersurilor noastre, prin emiterea Ordinului nr. 5.349/2.041 din 06.10.2021, privind modificarea alin. (5) al art. 6 din Ordinului nr. 5.338/2.015/2021, s-a intrat în normalitate.

Procedura ce se vrea a fi operativă şi în scopul combaterii riscului epidemiologic:

Citat din celebrul Ordin nr. 5.338/1.082 din 01.10.2021 – art. 2 alin. (1) şi alin. (2), aflat în contradicţie cu HCNSU nr. 76/2021:

„Scenariul de funcționare al unității de învățământ pe parcursul anului școlar se va actualiza în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învățământ. Inspectoratele școlare (…)și direcțiile de sănătate publică(…)avizează propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar și înaintează SPRE APROBARE comitetelor județene pentru situații de urgență scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ.”

Astfel, citind „cu atenţie un ordin simplu” , editat de cine cunoaşte, constatăm următoarea procedură, cel puţin bizară pentru noi dar, clar (obscură) pentru onor ministru:

Scenariul de funcționare al unității de învățământ pe parcursul anului școlar/universitar se va actualiza în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învățământ;

Şi să vedem cum se va actualiza scenariul de funcţionare a unităţilor de învăţământ, cu maximă operativitate, funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire (!!!), urmează, stupoare:

Inspectoratul școlar județean, direcția de sănătate publică (ambele) avizează propunerea consiliului de administrație și înaintează, spre aprobare, comitetului județean pentru situații de urgență scenariul de funcționare propus de ORGANISMUL DE CONDUCERE al unităţii de învăţământ.

Vă supunem atenției „pe procedură”, următorul studiu de caz:

  • Marţi dimineaţa, la prima oră, conducerea EXECUTIVĂ a unităţii de învăţământ este informată despre existenţa unui număr de 15 elevi, din 10 clase (dintr-un total de 20), şi a 8 cadre didactice, care au comunicat că sunt confirmate cu virusul SARS-CoV-2;
  • Preşedintele consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, adică directorul efectuează demersurile de convocare a membrilor CA în vederea aprobării hotărârii scenariului de funcţionare şi înaintării SPRE AVIZARE către inspectoratul şcolar şi direcției de sănătate publică;
  • Având în vedere componenţa consiliilor de administraţie, la prima convocare nu se va pute întruni cvorumul legal;
  • Conform procedurii se convoacă o nouă şedinţă;
  • Cândva, posibil în a doua parte a zilei, membrii consiliului de administraţie, ţinând cont desituaţia existentă, în virtutea atribuţiilor referitoare la prevenirea şi combaterea răspândirii virusului, adoptă, cu deplină responsabilitate, prin hotărâre de CA (altfel nu se poate), propunerea de actualizare a scenariului de funcţionare pe care o înaintează inspectoratului şcolar şi direcției de sănătate publică, spre avizare !!!
  • Inspectoratul şcolar convoacă consiliului de administraţie în vederea acordării avizului. Cum ar putea ISJ-ul să se opună unei propuneri „de la locul faptei”, noi nu ştim. Dar, vă asigurăm că ministrul ştie.
  • După obţinerea avizelor de la cele două instituţii, acestea (avizele) se înaintează comitetului județean pentru situații de urgență pentru aprobarea scenariul de funcționare propus de ORGANISMUL DE CONDUCERE al unităţii de învăţământ.

Descentralizarea deciziilor la nivelul unităților de învățământ e un deziderat pe care Ministerul ducației îl scoate în evidență doar atunci când îi convine.

Ne întrebăm, retoric, de ce autonomia universitară este respectată, Senatele universităților având libertatea deplină de a decide forma de învățământ (cu prezență fizică sau online) în care studenți urmează cursurile universitare, în condițiile în care vorbim de adulți ce se pot vaccina? De ce pentru preșcolarii/elevii vulnerabili pentru care nu există posibilitatea protecției prin vaccin (neexistând un vaccin) este necesar ca decizia de suspendare a activității didactice cu prezență fizică să primească avizul a trei instituții?

Atunci când, în repetate rânduri, reprezentanții părinților au adus la cunoștința Ministerului Educației hotărâri ale unor consilii de administrație care încălcau flagrant normele legale și comiteau abuzuri, am fost trimiși, pentru rezolvare, la instanța de contencios administrativ. În schimb, acum, când vorbim de sănătatea copiilor noștri, de o situație
epidemiologică în continuă înrăutățire, hotărârile consiliilor de administrație nu mai pot fi independente de voința ISJ-urilor, instituții subordonate Ministerului Educației

În această perioadă dificilă, în contextul pandemiei generate de COVID-19, dacă din această procedură rezultă, în concepția Ministerului Educației, responsabilitate și operativitate dar și grijă față de copiii din sistemul de învățământ, atunci comentariile nu își mai au rostul.

În acest context, prin adresa noastră nr. 81021 – 1 din 08.10.2021, am solicitat „modificarea Art. 6 alin. (5) din Ordinului nr. 5.338/1.082/1.10.2021, în sensul permiterii suspendării activităților didactice cu prezență fizică a elevilor la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, în localitățile în care rata incidenței este mai mare de 6/1000 de locuitori, prin decizia argumentată a organismului de conducere al unității de învățământ preuniversitar – consiliul de administrație (…)cu informarea ISJ/ISMB, indiferent de numărul de clase suspendate”.

Totodată am solicitat garantarea, prin act normativ, a desfășurării procesului educațional online pentru toți elevii din învățământul preuniversitar diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament
imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor.

Suntem consternați de modul în care domnul ministru aruncă în cârca Federației Naționale a Părinților decizia de începere a anului școlar cu prezență fizică, indiferent de rata incidenței. Nu am susținut niciodată desfășurarea cursurilor cu prezență fizică, în orice condiții si cu orice risc. Am susținut permanent importanța cursurilor cu prezența fizică, dar cu luarea tuturor măsurilor de siguranță sanitară și fără a îi pune pe elevi și profesori în pericol. Faptul că am comunicat Ministerului Educației dorința, de la acea vreme, a majorității părinților ca elevii să meargă, fizic, la şcoală, nu înseamnă că am acordat un cec în alb pentru orice decizie care ar pune în pericol sănătatea sau chiar viaţa unei persoane, copil elev, salariat al sistemului.
DORINȚA nu este sinonimă cu PUTINȚA!
Federația a susținut permanent și susține, nevoia de vaccinare și importanţa testării. Chiar și atunci când școlile/directorii anumitor unități de învățământ nu au făcut-o, reprezentanții federaței în teritoriu au încurajat vaccinarea și testarea, au atras atenția și au cerut ajutor pentru rezolvarea situației, atunci când DSP nu punea teste la dispoziția școlilor, pentru testarea elevilor simptomatici sau în ziua a 8-a de la depistarea unui caz pozitiv în clasa de elevi.
Domnul ministru consideră că, prin decizia de a fi achiziționate teste non-invazive pentru a fi folosite în școli, a fost rezolvată necesitatea testării periodice a elevilor. Atragem atenția că până când aceste teste vor ajunge în școli și vor putea fi utilizate, situația epidemiologică se va agrava.

Poate că este cazul să ne reamintim cât timp a durat de la decizia ministerului de a achiziționa dispozitive electronice necesare cursurilor online și până când acestea au ajuns, efectiv, la elevi. Sau … poate asta se urmăreşte!

Am citit undeva, nu reținem unde, că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește. Avem motive serioase să NU CREDEM CĂ ESTE AŞA!

In final, cineva a ajuns la concluzia că suntem pretențioși, needucați si obraznici. Știm că deranjăm și NU CEREM SCUZE, îngrijorarea noastră s-a transformat în disperare!

Aşteptăm de la decidenţi măsuri concrete, în interesul învăţământului şi al copiilor/elevilor, adoptate prin dialog şi consultare. Ne-am săturat de iresponsabilitate, haos organizat, jocuri politice şi experimente „ciudate”, pe sănătatea, siguranţa şi ani din viaţa copiilor noştri!

Citiți și: Medicul Mihai Craiu: Sunt șase condiții pentru ca școlile să rămână deschise

Crește numărul localităților cu indidența de 6/1.000 – lista integrală a orașelor și satelor

Elevii cer ca școlile să decidă închiderea la incidența de peste 6/1.000

Concursul pentru directori: Ce subiecte pot primi profesorii la proba scrisă – unele sunt tip grilă

VIDEO Concursul pentru directorii de școală. Cîmpeanu: Se va da cu specialiști în HR de la firme private

Calendar concurs directori 2021. Câștigătorii vor fi numiți în funcție anul viitor

Concursul pentru directori: S-au înscris peste 9.200 de profesori

Cum arată site-ul pentru concursul de directorii| Ultimele detalii de la Ministerul Educației

Ministerul Educației a publicat bibliografia pentru concursul de directori

Părinții cer suspendarea cursurilor în orașele cu incidență peste 6/1.000 locuitori

Elevii îl contrazic pe ministru: Nu am agreat niciodată creșterea mediei pentru burse

Mihai Craiu: Este plin spitalul de copii și părinți bolnavi de Covid

Valeriu Gheorghiţă: În decembrie, în România ar trebui să vină primele tranşe de vaccinuri destinate copiilor de 5 – 11 ani

Elevii sunt nemulțumiți că bursele mărite se dau de la media 9.50

Cîmpeanu: Bursele de merit și de performanță se dau de la 9.50 începând cu semestrul II

Se măresc salariile profesorilor din 2022? Ce spune Sorin Cîmpeanu

Sorin Cîmpeanu anunță „update-uri” cu privire la școli: Un funcționar de la MS a făcut încurcături

Închidem școala 2-3 săptămâni până trece valul IV? Cîmpeanu: Nimeni nu are dreptul să se joace de-a școala

Elevii și studenții după căderea Guvernului Cîțu: Prioritatea viitorului guvern să fie pregătirea profesorilor

Mesajul unor părinți care și-au pierdut fetița de 10 ani din cauza Covid: „Nu-i pasă pe cine ia”

Lista celor 248 de școli care vor avea catalog electronic

Lista localităților cu incidență mai mare de 3/1.000 locuitori

Cîmpeanu, de Ziua Educației: Munca profesorilor trebuie protejată

Mesajul președintelui Iohannis de Ziua Educației

Intră Bucureștiul în carantină? Ce spune Raed Arafat

Cîmpeanu face apel către părinți și profesori să citească ordinul comun: Controalele vor începe de luni

Când ajung testele pe bază de salivă în școli? Răspunsul lui Sorin Cîmpeanu

Reîncepe Teleșcoala pentru elevii de clasele VIII-a și a XII-a| Programul emisiunilor

Zilele libere plătite pentru părinți, când cursurile sunt suspendate

DOCUMENT| Scenariile deschiderii școlilor| Dacă jumătate din clase au covid – toată școala se închide

Școlile care nu au medic vor apela la primărie și DSP

Articolul precedentSorin Cîmpeanu: Școlile decid singure când intră în online
Articolul următorMinisterul Educației: În ultima perioadă s-au vaccinat 3.500 elevi/zi