Acasă Actualitate Totul despre concursul pentru directori | Lucrările, corectate în fața candidaților

Totul despre concursul pentru directori | Lucrările, corectate în fața candidaților

INQUAM PHOTO/ Octav Ganea

Concursul pentru directorii de școli începe vineri, 15 octombrie, de la ora 10.00, în centrele din București și din fiecare județ. Potrivit Ministerului Educației, s-au înscris peste 9.200 de profesori, dar nu toți au fost admiși să participe la concurs din cauza lipsei unor documente la dosar, fiecare inspectorat a afișat listele cu cei care pot participa la proba scrisă.

Ministerul Educației a anunțat că profesorii bolnavi de Covid care nu pot participa la prova scrisă de vineri-15 octombrie- pot participa la o sesiune suplimentară pe 28 ocotmbrie, dar numai dacă au motivație medicală. În această situație sunt 55 de candidaţi înscrişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director de şcoală.

Vineri, 15 octombrie, accesul candidaților în săli va fi permis în intervalul orar 9.00-9.30. Instructajul candidaților se efectuează în intervalul orar 9.30 – 9.50, plicurile cu subiecte se deschid la ora 10.00. Candidații care nu sunt prezenți în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte, pierd dreptul de a participa la concurs.

Citiți și: Concursul pentru directori | Unde se depun contestațiile

Cîmpeanu: 65,8% dintre candidați au promovat proba scrisă de la concursul pentru directori

Rezultate concurs directori 2021: Peste 220 de candidați din București au luat note mai mici de 7

Sorin Cîmpeanu: 21 de candidați la concursul pentru director s-au retras din examen

Ce subiecte au primit candidații la concursul pentru directori

La ora 12.00, cel târziu, se încheie cele 120 de minute pe care candidații le au la dispoziție pentru rezolvarea celor 50 de itemi. În structura probei scrise, circa 60% dintre itemi vor viza capacitățile cognitive și de leadership, circa 20% competențele de management, iar restul vizează reglementările legale din bibliografia de concurs.

Cerințele pentru candidații care participă la proba scrisă:

 • Să scrie doar cu pix de culoare albastră sau neagră care nu se șterge.
 • Nu este permis accesul în sălile de examen cu genți, poșete, ziare, cărți, caiete, orife fel de notițe, mijloace electronice, telefoane sau orice mijloace de comunicare la distanță.
 • Este interzis ca în timpul examenului candidații să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea acestor interdicții va fi considerată fraudă sau tentativă de fraudă.

La proba scrisă a concursului participă, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor sindicale, ai federațiilor/asociațiilor de părinți, ai elevilor și agenților economici parteneri, desemnați de organizațiile reprezentative pe baza solicitării comisiei de organizare a concursului. Persoanele desemnate ca observatori se vor prezenta la centrul de concurs la ora 11.30, având asupra lor delegația specială.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct se desfășoară cu respectarea prevederilor ordinului comun ME/MS/5338/1082 din 1.10.2021 de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică și a măsurilor care se impun.

Cum se corectează lucrările de la proba scrisă, în prezența candidaților

Ulterior finalizării testului standardizat din cadrul probei scrise, candidații rămân în sala în care au susținut proba scrisă, în vederea participării la etapa de evaluare a lucrărilor scrise. Evaluarea lucrărilor se realizează în sălile în care candidații au susținut proba scrisă, prin deplasarea în sălile respective a membrilor comisiilor de evaluare și, după caz, a observatorilor.
Camerele de supraveghere audio-video trebuie să înregistreze obligatoriu toată activitatea de evaluare.

Etapele activității de evaluare sunt următoarele:

 • Se suprapune, de către unul dintre cei doi membri ai comisiei de evaluare, șablonul de evaluare peste foaia de răspuns.
 • Se compară, pentru fiecare item, răspunsul furnizat de candidat cu răspunsul corect.
 • Dacă răspunsul furnizat de candidat coincide cu răspunsul corect, se acordă punctajul maxim pentru itemul respectiv.

În procesul de evaluare se acordă sau punctaj maxim pe item sau zero puncte, fiind interzis să se acorde punctaj intermediar.

 • Se acordă zero puncte pentru un item în următoarele situații:
  – răspunsul furnizat de candidat nu este identic cu răspunsul corect;
  – candidatul nu a marcat niciun răspuns corect;
  – candidatul a marcat mai mult de un răspuns ca fiind corect.
 • Se însumează toate punctajele acordate de un evaluator fiecărui item și rezultă punctajul total al testului.
 • Punctajul total al textului se împarte la 10 și rezultă nota pe test.

Candidații care au obținut minimum nota 7 ( șapte) la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct vor susține proba de interviu în perioada 15 noiembrie -8 decembrie 2021, conform unui grafic stabilit de către fiecare inspectorat în parte.

Afișarea listei cu rezultatele candidaților, ca urmare a desfășurării probei scrise, precum și a rezultatelor din cadrul probei de interviu, respectiv a rezultatelor finale se va realiza prin anonimizarea datelor cu caracter personal, în baza codului unic comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din „Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD)”, precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vezi aici: Exemple de itemi pentru proba scrisă din cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar – 2021

Calendar concurs directori 2021:

15 octombrie 2021 – Proba scrisă

15 – 17 octombrie 2021 – Depunerea contestațiilor la proba scrisă

18-20 octombrie 2021 – Soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă

20 octombrie 2021 – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă

28 octombrie 2021 – Proba scrisă pentru profesorii bolnavi de Covid / Depunerea contestațiilor

29 octombrie 2021 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale pentru candidații din 28 octombrie

28 octombrie – 2 noiembrie – Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor pentru interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților

2-10 noiembrie 2021 – Constituirea comisiilor de interviu

12 noiembrie 2021 – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor

15 noiembrie – 8 decembrie 2021 -Desfășurarea probei de interviu

16 noiembrie – 10 decembrie 2021 – Depunerea contestațiilor pentru proba de interviu

13 decembrie 2021– Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ

17 decembrie 2021– Validarea rezultatelor finale

20-22 decembrie – Emiterea deciziilor de numire – cu aplicare din 10 ianuarie 2022

Cine poate ocupa funcția de director sau de director adjunct – criterii de eligibilitate:

 • a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licentă sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației nationale nr. l/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioada nedeterminată;
 • c) Au o vechime în invățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
 • d) Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrati efectiv la catedră in funcții didactice sau in functii de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic, Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de indrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
 • e) Nu au fost sancționate disciplinar in ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau in funcții de conducere din unități de învățămînt/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor, Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice in Ministerul Educaliei sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completarile ulterioare;
 • f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o func{ie de conducere in invdldmAnt prin hotir6re
  judecltoreascd definitivd de condamnare penall gi nici nu au fost sanclionate disciplinar, conform art.
  280 alin. (2)litera (d) din Legeanr.ll20ll, cu modificirile qi completdrile ulterioare, printr-o decizie de
  sanclionare disciplinari, rlmas6 definitivd gi in vigoare, cu suspendarea dreptului de a se inscrie la un
  concurs pentru ocuparea unei’func{ii de conducere;
  g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea funcției
  h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Citiți și: Concursul pentru directori: Regulile examenului de pe 15 octombrie

Concursul pentru directori: Ministerul Educației a aprobat o sesiune specială

Concursul pentru directori: 55 de candidați nu vor putea participa vineri la examen din cauza Covid

Concursul pentru directori: Ce subiecte pot primi profesorii la proba scrisă – unele sunt tip grilă

VIDEO Concursul pentru directorii de școală. Cîmpeanu: Se va da cu specialiști în HR de la firme private

Calendar concurs directori 2021. Câștigătorii vor fi numiți în funcție anul viitor

Concursul pentru directori: S-au înscris peste 9.200 de profesori

Cum arată site-ul pentru concursul de directorii| Ultimele detalii de la Ministerul Educației

Ministerul Educației a publicat bibliografia pentru concursul de directori

Articolul precedentProfesorii avertizează: Nu lăsați copiii să se uite la Squid Game| Ce a făcut o școală din Anglia
Articolul următorSubiectele de la concursul pentru directori, publicate pe edu.ro și rocnee.eu