Acasă Actualitate Evaluare Naţională 2022. Notele după contestații afișate joi. Când are loc admiterea...

Evaluare Naţională 2022. Notele după contestații afișate joi. Când are loc admiterea la liceu

Foto: stiriedu.ro

Absolvenții de clasa a VIII-a vor afla joi notele finale după contestații. Ministerul Educației arată că anul acesta au fost depuse 21.856 de contestații. Pe baza notelor, elevii vor calcula media de admitere la liceu

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0.8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.

Calendar Admitere Liceu 2022:

4 – 11 iulie 2022 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru romi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, completează opțiunile în perioada 8 – 11 iulie 2022.

4 – 11 iulie 2022 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

4 – 11 iulie 2022 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

12 iulie 2022 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrulde admitere județean/al municipiului București.

12 iulie 2022 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

13 iulie 2022 – Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către
Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

13 iulie 2022 – Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

14 iulie 2022 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023

14 iulie 2022 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

15 – 20 iulie 2022 – Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

20 iulie 2022 – Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

21, 22 și 25 iulie 2022 – Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Elevii care nu au fost adminiși în prima etapă vor participa la A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023:

25 iulie 2022 – Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților romi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă

26 iulie 2022 – Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

27 – 28 iulie 2022 – Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

28 – 29 iulie 2022 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

1 – 3 august 2022 – Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaţilor care au fost respinşi la liceele/clasele
care au organizat probe de aptitudini şi a candidaţilor care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate
candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă. Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională.
Notă: Candidații pe locurile speciale pentru romi și candidații pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.

1 – 3 august 2022 – Candidaţii pe locurile speciale pentru romi şi candidaţii pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale.

4 – 5 august 2022 – Repartizarea candidaţilor din etapa a doua, de către comisia de admitere
judeţeană/a municipiului Bucureşti. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, publicate pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi comunicate unităţilor de învăţământpână la data de 11 iulie 2022.

6 august 2022 – Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

Citiți și: Evaluare Națională 2022. Ce este permis la proba de română. Precizări importante pentru toți elevii

Evaluare Naționala 2022. Peste 155.000 de elevi s-au încris la examen

Evaluare Națională 2020 Română: Cele 40 de teste de antrenament pentru examen

Articolul precedentBacalaureatul va fi schimbat radical cel mai devreme din 2027
Articolul următorCum se calculează media de admitere la liceu, inclusiv pentru liceele vocaționale