Acasă Actualitate Evaluare Naționala 2023. Subiecte limba română – Caracterizarea unui personaj din Limir-Împărat...

Evaluare Naționala 2023. Subiecte limba română – Caracterizarea unui personaj din Limir-Împărat de Ion Slavici

Ministerul Educaţiei a anunţat că peste 161.500 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost înscrişi pentru a susţine Evaluarea Naţională, în perioada 19 iunie – 4 iulie. Prima probă la Limba şi literatura română va avea loc luni, urmată de proba la Matematică, miercuri. De asemenea, proba la limba şi Literatura maternă este programată joi, 22 iunie, iar toate cele trei probe sunt scrise.

ACTUALIZARE.

Subiectul I
Printre cerințele legate de cele două texte, elevii au trebuit să spună două cuvinte din câmpul lexical al „fructelor” și să stabilească dacă sunt adevărate sau false mai multe enunțuri.

Elevii au trebuit să facă și un text în care să argumenteze de ce este importantă respectarea regulilor.

u mai avut de construit un enunț în care verbul ”a face” să fie la modul imperativ, număr singular. De asemenea un enunț în care pronumele personal ”ea” să fie complement prepozițional.

Au mai avut de transcris dintr-un text propozițiile subordonate și felul acestora.

Apoi au avut de redactat un text în care să evidențieze un element comun din cele două texte de la punctul I valorificând câte o secvență dată relevantă din fiecare text.

Subiectul II
Elevii au avut de caracterizat pe Lia din opera Limir – Împărat, de Ioan Slavici, în 150 de cuvinte.

Apoi pe baza operei Limir Împărat au avut de asociat cu un alt text studiat o valoare comună.

Primele rezultate vor fi afişate miercuri, 28 iunie, până la ora 14:00.

Contestaţiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 28 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) şi 29 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00), mai anunţă Ministerul Educaţiei, în comunicatul de presă.

Candidaţii care depun sau transmit contestaţiile completează, semnează şi depun/transmit şi o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Documentele sunt semnate şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai candidaţilor minori.

Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 4 iulie.

Accesul candidaţilor în unităţile de învăţământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 – 8:30. Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi şi creion negru, mai indică sursa citată.

Probele încep la ora 9:00, când candidaţii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciorne (acolo unde este cazul, pot fi solicitate şi pagini suplimentare).

Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute (două ore), calculate după completarea casetei de identificare. Asistenţii vor verifica datele înscrise de candidaţi şi vor secretiza caseta, conform procedurilor.

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidaţii pentru care a fost aprobată această solicitare de către Comisia Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Organizare a Evaluării Naţionale, în baza prevederilor procedurilor specifice cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale în anul 2023.

Probele sunt monitorizate audio-video.

„Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi a telefoanelor mobile şi a  instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare. De asemenea, se interzice candidaţilor să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen. Nu sunt acceptaţi în examen candidaţii care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop”, mai indică Ministerul Educaţiei..

Alte informaţii utile privind desfăşurarea acestui examen sunt publicate aici.

Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE – 0800801100 – pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind desfăşurarea Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil pe durata probelor scrise (19 – 22 iunie, între orele 8:00 – 16:00).

Potrivit unei decizii aprobate prin ordin de ministru, lucrările scrise ale absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţul Dâmboviţa vor fi evaluate digitalizat în cadrul programului-pilot lansat anul trecut, mai indică sursa menţionată.

Comunicarea rezultatelor obţinute se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor, atât în centrele de examen, cât şi pe Internet, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale vor fi distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale, conform MEN.

Calendar Evaluare Națională 2023:
19 iunie 2023 – Limba și literatura română – probă scrisă
21 iunie 2023 – Matematica – probă scrisă
22 iunie 2023 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
28 iunie 2023 (până la ora 14:00) – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
28 iunie 2023 (orele 16:00 – 19:00) – 29 iunie 2023 (orele 8:00 – 12:00) – Depunerea contestațiilor
29 iunie – 4 iulie 2023 – Soluționarea contestațiilor
4 iulie 2023 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Articolul precedentLucrarea corectată la Evaluare Națională, plătită cu 15 lei, în loc de 11 lei ca anul trecut
Articolul următorEvaluare Națională 2023. Peste 7.000 de elevi au lipsit de la proba de limba română