Acasă Actualitate BAC 2020. Subiecte la Română -Real și Uman/ 155.000 de elevi au...

BAC 2020. Subiecte la Română -Real și Uman/ 155.000 de elevi au dat prima probă a Bacalaureatului UPDATE

INQUAM PHOTO/ Octav Ganea
INQUAM PHOTO/ Octav Ganea

BAC 2020. Aproximativ 155.500 de elevi au susținut luni proba scrisă la Limba şi literatura română, dintre aceştia aproape 123.800 de absolvenţi de liceu fiind din promoţia curentă, iar 31.800 – din promoţiile anterioare.

UPDATE. Subiecte REAL – subiectul III – despre particularitățile unei opere dintr-un text dramatic/Comedia realistă, de moravuri ( comedia O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale). La subiectul I, elevii primit un text la prima vedere din ”Amintiri despre G. Călinescu”, la care au avut mai multe cerințe la punctul A, iar la punctul B de redactat un text de cel puțin 150 de cuvinte în care să argumenteze dacă mass-media contribuie sau nu la crearea imaginii publice a unei persoane. La subiectul al II lea, absolvenții de liceu au avut de prezentat perspectiva narativă dintr-un fragment din „Arhanghelii”, de Ion Agârbiceanu.

UPDATE 2. Subiecte UMAN – subiectul al III -lea a fost despre particularitățile de caracterizare a unui personaj dintr-un text dramatic/Comedia realistă de moravuri( tot comedia lui I.L. Caragiale)

La proba de limba și literatura română, elevii vor primi subiectele în funcție de profilul urmat la liceu-Real sau Uman, dar numai din materia preadată în semestrul I al clasei a XII-a și în clasele a IX-XI. Din materia de pe semestrul al II-lea din clasa a XII-a făceau parte romanele: „Moromeții” sau „Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda, textele poetice ale lui Nichita Stănescu și romanul „Iona” de Marin Sorescu, dar acestea NU vor mai fi date printre subiecte.

Pentru pregătirea probei de limba română, elevii de clasa a XII-a au avut la dispoziție 40 de teste de antrenament pentru proba scrisă de limba română, 20 pentru profilul Real-Tehnologic și 20 pentru profilul Uman:

Teste de antrenament pentru profilul Real Tehnologic:

Testul 1 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 2 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 3 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 4 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 5 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 6 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 7 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 8 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 9 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 10 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 11 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 12 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 13 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 14 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 15 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 16 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 17 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 18 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 19 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Testul 20 – Română Real-Tehnologic BAC 2020

Teste de antrenament pentru profilul Uman:

Testul 1 – Română Uman BAC 2020

Testul 2 – Română Uman BAC 2020

Testul 3 – Română Uman BAC 2020

Testul 4 – Română Uman BAC 2020

Testul 5 – Română Uman BAC 2020

Testul 6 – Română Uman BAC 2020

Testul 7 – Română Uman BAC 2020

Testul 8 – Română Uman BAC 2020

Testul 9 – Română Uman BAC 2020

Testul 10 – Română Uman BAC 2020

Testul 11 – Română Uman BAC 2020

Testul 12 – Română Uman BAC 2020

Testul 13 – Română Uman BAC 2020

Testul 14 – Română Uman BAC 2020

Testul 15 – Română Uman BAC 2020

Testul 16 – Română Uman BAC 2020

Testul 17 – Română Uman BAC 2020

Testul 18 – Română Uman BAC 2020

Testul 19 – Română Uman BAC 2020

Testul 20- Română Uman BAC 2020

Măsuri de protecție, în contextul pandemiei de coronavirus

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.

Bacalaureat 2020. La fel ca la Evaluarea Națională, și la bacalaureat vor fi asigurate următoarele măsuri de prevenire și protecție:

  •  la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată de desfășurare a activității;
  • vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc)
  • se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs(pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide;
  • în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje deinformare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2;
  • intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
  • existența, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;
  • în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de celălalt;
  • pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea, fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camera funcționale de supraveghere video și audio. 

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indifferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecință, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Pentru a putea promova examenul de bacaluareat 2020, candidații trebuie să susţină toate probele scrise şi să obţină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media generală la BAC 2020 să fie cel puțin 6.

Elevii care au temperatură în prima etapă de examen care începe luni, 22 iunie, vor putea participa în etapa specială (29 iunie – 2 iulie) organizată pentru absolvenții de liceu care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfășurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele scrise desfășurate în perioada 22-25 iunie 2020, în cadrul sesiunii 3 iunie – 5 iulie.

Calendar bacalaureat 2020

3 – 10 iunie 2020 – Înscrierea candidaților

11 – 17 iunie 2020 – Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

22 iunie 2020 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

23 iunie 2020 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

24 iunie 2020 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

25 iunie 2020 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

30 iunie 2020 – Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00

30 iunie 2020 – Depunerea contestațiilor în intervalul orar 16,00 – 20,00

1 iulie 2020 – Depunerea contestațiilor în intervalul orar 8,00 –12 ,00

1 – 4 iulie 2020 – Rezolvarea contestațiilor

5 iulie 2020 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar bacalaureat 2020 Etapa specială

03 – 05 iulie 2020 – Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

06 iulie 2020 – Limba și literatura română – proba E. a) – proba scris

07 iulie 2020 – Proba obligatorie a profilului – proba E. c) – proba scrisă

08 iulie 2020 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E. d) – proba scrisă

09 iulie 2020 – Limba și literatura maternă – proba E. b) – proba scrisă

10 iulie 2020 – Afișarea rezultatelor (ora 12,00)/ Depunerea contestațiilor în intervalul orar 14,00 – 19,00

11 iulie 2020 – Rezolvarea contestațiilor

12 iulie 2020 – Afișarea rezultatelor finale (după ora 12,00)

Subiecte Română Bacalaureat 2020. StiriEdu.ro va transmite cele mai relevante informații despre Bacalaureat 2020, subiecte, barem și rezultate.

Articolul precedentRezultate Evaluare Națională 2020. Elevii au aflat ce note au luat UPDATE
Articolul următorBAC 2020. Dolj: Trei elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă