Acasă Actualitate Smart-Edu – strategia care își propune să alfabetizeze 90% din populația României/...

Smart-Edu – strategia care își propune să alfabetizeze 90% din populația României/ Deocamdată, nu are buget

90% din populația României să fie alfabetizată digital, formarea a 82% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani pentru meserii emergente și dotarea tuturor unităților de învățământ din România cu infrastructură și resurse tehnologice adaptate schimbărilor permanente sunt cele trei mari ținte pe care și le propune Strategia de Digitalizare a Educației din România 2021-2027- SMART-Edu, lansată, vineri 18 decembrie, în consultare publică.

SMART-Edu a fost lansată la 54 de zile de la data lansării procesului de consultare publică pe tema elaborării (26 octombrie 2020).

La finalizarea strategiei SMART-Edu au contribuit peste 1.200 de persoane, 72 de experți, 24 de organizații din societatea civilă și 18 companii cu relevanță în domeniul digitalizării. De asemenea, au fost organizate opt dezbateri în cadrul grupurilor de lucru, pe domeniile de consultare identificate, fiind primite 574 de propuneri în perioada de consultare online.

Consultă aici: SMART.Edu – Documentul în consultare pentru strategia de digitalizare în educație

Consultă aici: Documentul de prezentare al strategiei de digitalizare în educație

Pilonii pe care este construită această strategie sunt:

 • Competențe digitale relevante pentru transformarea digitală
 • Ecosistem digital de educație și formare de înaltă performanță.

Cele opt domenii de interes sunt:

1. Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și studenților

 • Consolidarea dobândirii competențelor digitale de către toți elevii și studenții
 • Dezvoltarea mecanismelor de evaluare și certificare a competențelor digitale ale elevilor și studenților
 • Dezvoltarea de parteneriate publice-private care adresează transferul competențelor digitale în practică la nivelul elevilor și
  studenților

2. Curriculum școlar pentru meserii emergente

 • Anticiparea calificărilor și a competențelor specifice meseriilor emergente și corelarea cu oferta de formare
 • Guvernanța funcțională multi-nivel a curriculumului pentru meserii emergente
 • Asigurarea soclului de competențe cheie, ”competențe ale succesului”, competențe ale rezilienței și creativității
 • Adecvarea designului curricularla dinamica meseriilor emergente (flexibil și agil)
 • Constituirea Colegiilor Comunității EDU.com (community based colleges + CoVE+Applied Sciences Universities)
 • Urmărirea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice meseriilor emergente, prin incentives acordate universităților și flexibilizarea traseelor de învățare
 • Creșterea inserției pe piața muncii a studenților, prin calificările obținute în urma absolvirii unui program de studiu
 1. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală
 • Formare inițială de calitate pentru profesioniști în educație
 • Formare continuă de calitate pentru cadrele didactice care desfășoară activitate de predare
 • Formarea continuă a altor specialiști din sistemului de educație
 • Crearea unui sistem de auditare a nivelului de competențe pentru profesioniștii din educație

4. Educația digitală pe tot parcursul vieții

 • Sprijinirea formării și dezvoltării de competențe digitale, de la o vârstă fragedă și pe tot parcursul vieții, pentru toți cetățenii României, pentru transformarea digitală
 • Dezvoltarea de măsuri adecvate pentru creșterea incluziunii sociale și economice în cazul persoanelor cu dizabilități, persoanelor din grupuri vulnerabile și a celor care au părăsit timpuriu sistemul educațional obligatoriu, precum și pentru egalitate de șanse
 • Stimularea parteneriatelor cu stakeholderi relevanți pentru a crește gradul de digitalizare a cetățenilor, competențele de cetățenie digitală și capacitatea lor de a se proteja în fața riscurilor cibernetice și provocărilor aduse de tehnologiile viitorului

5.1 Infrastructură și resurse tehnologice digitale (1)

 • Crearea de conținut educațional digital ca resurse accesibile pentru trei niveluri de aprofundare diferențiată a cunoașterii: remedială, accesibilă, performanță (lecții digitale/interactive/video, aplicații multitouch, jocuri educaționale multiplayer etc.)
 • Asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice în toate unitățile de învățământ, pentru toți elevii și cadrele didactice
 • Încheierea de parteneriate public-private cu furnizorii de internet fix, cu societățile de telefonie mobilă care să asigure conectivitate pentru toți copiii/elevii și pentru toate cadrele didactice; cu societăți din domeniul tehnologiilor informațiilor și
 • comunicațiilor, cu organizații neguvernamentale pentru participarea pe bază de voluntariatla orele de informatică și TIC

5.2 Infrastructură și resurse tehnologice digitale (2)

 • Încadrarea administratorilor de rețea în unitățile de învățământ cu personalitate juridică, operaționalizarea unui sistem de tip Helpdesk și de asistare de la distanță a școlilor prin intermediul sistemului IoT
 • Crearea laboratoarelor educaționale digitale inteligente ca spații creative de învățare pentru alfabetizare digitală și tehnologică (dotate cu imprimante 3D, roboți educaționali multifuncționali, scannere 3D, creioane 3D, ochelari de realitate virtuală, softuri și aplicații educaționale pentru toate materiile, mentenanță, instruirea cadrelor didactice, consumabile). SmartLab
 • Sprijinirea dotării instituțiilor de învățământ superior cu dispozitive și platforme digitale de e-learning și administrative
 1. Crearea de Resurse Educaționale Deschise
 • Operaționalizarea Bibliotecii Școlare virtuale / a unui Director digital de resurse educaționale deschise;
 • Crearea unui bazin de RED
 • Extinderea Ecosistemului de resurse educaționale deschise la nivel universitar

7. Conectivitate

 • Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate
 • Susținerea accesului egal la educație de calitate prin asigurarea conectivității 24/7
 • Încurajarea dezvoltării unui ecosistem dinamic și inovator de educație digitală de înaltă performanță prin corelarea fluxurilor privind infrastructura hard (echipamente) și cea soft (competențe)

8.1 Securitate Cibernetică, Protecția Datelor, Siguranța Online și Etica IT

 • Desfășurarea procesului de învățământ on-line în condiții de securitate / protecție a datelor personale
 • Pregătirea elevilor, studenților și profesorilor pentru folosirea internetului /dispozitivelor / platformelor educaționale într-un mod sigur
 • Gestionarea corectă, de către elevi și studenți, a relațiilor online, fără a se expune la riscuri de tip Cyberbullying, Sextingul, Groomingul, Phishingul
 • Crearea și încurajarea unui cadru național și/sau regional pentru inițierea schimbului de bune practici între conducerile universităților, cadre didactice și personalul administrativ
 • Utilizarea de open standards în conectare, securitate si transfer de date între sisteme (pe principiul utilizat de EU, produse finanțate din fonduri publice trebuie să fie disponibile și altor entități din sistem, etc)

8.2. Securitate Cibernetică, Protecția Datelor, Siguranța Online și Etica IT

 • Crearea unui set de principii /standard /protocol/ regulament la nivel național de securitate, protecția datelor, a learning analytics pentru învățământul pre-universitar pentru a facilita același principiu, acces egal, cu toți pașii următori – crearea de modele de implementare, training, susținere și validare continuă
 • Descentralizarea să fie utilizată la modul de aplicare și utilizarea de modele, platforme operaționale (fie premium fie open-source), utilizarea de resurse
 • Descentralizarea și utilizarea principiilor de blockchain pentru adăugarea securizării datelor, autentificării, certificatelor, learning analytics
 • Crearea unui program național adaptat fiecărei vârste, cu aplicații prietenoase care să fie oferite și integrate în cadrului cursurilor TIC la nivel educațional și unele care să fie oferite gratuit și generalizat adulților într-un proces de educație contină, pe toată durata vieții
 • Dezvoltarea unei infrastructuri capabile să susțină/faciliteze realizarea securității cibernetice
 • Îmbunătățirea cadrului legislativ necesară realizării securității cibernetice

Citiți și: Monica Anisie: Elevii vor avea un nou curriculum școlar/ Ce prevede strategia de digitalizare a educaţiei

Articolul precedentMonica Anisie: Elevii vor avea un nou curriculum școlar/ Ce prevede strategia de digitalizare a educaţiei
Articolul următorCine sunt cei 8 experți care se vor ocupa de strategia de digitalizare a educației VIDEO