Acasă Actualitate Admitere Liceu 2021. Peste 98% dintre elevi au intrat la liceu

Admitere Liceu 2021. Peste 98% dintre elevi au intrat la liceu

Admitere Liceu 2021. Au fost repartizați 89.983 de elevi (98,54%) în învățământul liceal de stat din totalul elevilor cu opțiuni completate (91.315): 57.574 de candidați au fost repartizați la filiera teoretică, iar 32.409 candidați – la filiera tehnologică. 348 de candidați au fost admiși cu media 10.

În total, au fost completate 1.760.684 de opțiuni, rezultând o medie de 19 opţiuni/elev. 54.060 (60,05%) dintre elevii cu opțiuni completate (91.315) au intrat la prima opțiune.

În etape anterioare au fost admiși:

  • 10.710 elevi la specializări vocaţionale;
  • 600 de elevi în învăţământul militar;
  • 1.449 de elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor de etnie romă;
  • 706 elevi în învățământul special.

Alți 10.086 de elevi s-au înscris pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 25-28 iulie, candidații vor transmite/depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși.

1.332 de elevi nu au fost repartizați în această etapă, întrucât nu au completat suficiente opţiuni, însă acest număr este în scădere substanțială comparativ cu anul trecut (8.570 de elevi).

Cei 1.332 de elevi vor intra în a doua etapă de repartizare computerizată și vor completa, în perioada 29 iulie – 5 august, opțiuni în fișele de înscriere alături de candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen (25 – 28 iulie) și de candidații care nu au participat în prima etapă de admitere. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Pentru această etapă sunt disponibile 9.216 locuri.

Repartizarea computerizată a acestor elevi va avea loc în data de 6 august, iar comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

În intervalul 9 – 11 august, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după cele două faze de repartizare computerizată.

Consultă aici Dosarul cu toate informațiile despre Admitere liceu 2021

Rezultatele candidaților au fost afișate pe admitere.edu.ro. De asemenea, unitățile de învățământ gimnazial afișează sâmbătătă lista cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București

Admitere Liceu 2021. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0.8 x EN unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.

Calendar Admitere Liceu 2021 – a doua etapă

29 iulie 2021 – Afișarea situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbămodernăori maternă

29 iulie 2021 – Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

30 iulie 2021 – Desfășurarea/Echivalareaprobelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau maternă

2 august 2021 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau maternăși rezolvarea eventualelor contestații

29 iulie –5 august 2021 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapăde admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și de către candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizatăîn prima etapăde admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizatNotă: Completarea opțiunilor în fișe se realizeazăla unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

29 iulie – 4august 2021 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicităînscrierea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate pentru candidații cu CES în unitățile de învățământ de masăși de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ Notă: Completarea opțiunilor în fișe se realizeazăla unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronicRepartizarea candidaților rromi și a candidaților cu CES pe locurile special alocate acestora

4 -5august 2021 – Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudiniCompletarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau de limbămaternăCompletarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații rromi și de către candidații cu CES care au participat la a doua etapăde admitere pe locurile special alocate acestora,dar care nu au fost repartizați sau care au renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizațiNotă: Completarea opțiunilor în fișe se realizeazăla unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

29 iulie -5 august 2021 – Introducerea în baza de date computerizată(în aplicația informaticăcentralizată) a datelor din fișele de înscriere

29 iulie -5 august 2021 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listatăde calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizatăși listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informaticăcentralizată

4 -5august 2021 – Completarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudiniCompletarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbămodernăsau de limbămaternăCompletarea opțiunilor în fișa de înscriere de către candidații rromi și de către candidații cu CES care au participat la a doua etapăde admitere pe locurile special alocate acestora,dar care nu au fost repartizați sau care au renunțat, în scris, la locul pe care au fost repartizațiNotă: Completarea opțiunilor în fișe se realizeazăla unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic

29 iulie -5 august 2021 – Introducerea în baza de date computerizată(în aplicația informaticăcentralizată) a datelor din fișele de înscriere

29 iulie -5 august 2021 – Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listatăde calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizatăși listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informaticăcentralizată

5 august 2021 – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informaticăcentralizată

6 august 2021 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a candidaților din a doua etapăa admiterii

6 august 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în adoua etapăa admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naționalăde admitereAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București

6 –7 august 2021 – Depunerea/Transmitereadosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din etapa a doua

7 august 2021 – Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele douăetape de admitere

9 –11 august 2021 – Rezolvarea de către Comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute dupăetapele de repartizare computerizată

9–13 august 2021 – Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în primele douăetape de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizatădin primele douăetape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a candidaților care nu au participat la primele douăetape ale repartizării computerizate și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. Repartizarea candidaților, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ pânăla data de 29 iulie 2021

16 august 2021- Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informaticăcentralizată

Citiți și: Admitere Liceu 2021. Cu ce medii au fost admiși elevii la primele 50 specializări de anul trecut

Articolul precedentRezultate Definitivat 2021. Aproape 73% dintre profesori au promovat. Județul Teleorman, pe primul loc
Articolul următorSUPERNOVA. O altfel de poveste despre iubire