Acasă Actualitate Cluj: A fost aprobat planul de școlarizare pentru 2022-2023

Cluj: A fost aprobat planul de școlarizare pentru 2022-2023

Foto: Facebook Municipiul Cluj-Napoca

Inspectoratul Școlar Cluj a aprobat proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023, prin care propune 1.371 clase primare, din care 271,02 clase pregătitoare. .

Planul a fost făcut în urma analizării propunerilor venite din partea școlilor din județ, a solicitărilor agenților economici pentru clasele de învățământ tehnologic, profesional și dual, a promovabilității la examenul de bacalaureat și a datelor rezultate din chestionarea opțiunilor elevilor din clasele a VIII-a, privind continuarea studiilor în învățământul liceal sau profesional.

În privința fundamentării proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 s-a ținut cont de criteriile generale, criteriile legislativ, demografic, geografic, socioeconomic și al relevanței.

Potrivit criteriului demografic, datele statistice furnizate de Institutul de statistică privind evoluția demografică a populației cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, a densității acesteia, a componenței etnice, au constituit principalele referințe, iar, potrivit criteriului geografic, s-a urmărit accesul la educație al tuturor copiilor și elevilor, atât din mediul rural, cât și din mediul urban al județului, cu ofertă educațională pentru toate nivelele.

Raportat la criteriul socio-economic, s-a urmărit ca specializările pentru nivel liceal, precum și calificările pentru învățământul profesional și dual să valorifice tradiția locală și potențialul de dezvoltare socio-economică din zonă, în scopul de a crește potențialul inserției socio-profesionale a absolvenților, în concordanță cu solicitările agenților economici, țintele de ocupare a pieței muncii și a acreditărilor pe care unitățile de învățământ le dețin.

Potrivit criteriului relevanței, având în vedere specificitatea județului s-au asigurat forme de învățământ și niveluri corespunzătoare și pentru învățământul copiilor cu cerințe educaționale speciale, pentru asigurarea solicitărilor unităților de învățământ liceal vocațional teologic, artistic și sportiv, precum și a solicitărilor pentru învățământul în limbile minorităților naționale maghiară și germană.

În vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii au fost prevăzute clase pentru învățământul seral, fără frecvență și organizarea programului „A doua șansă”, precum și clase pentru învățământul postliceal și școala de maiștri.

În egală măsură, ținând cont de numărul solicitărilor absolvenților de zece clase de liceu din promoțiile anterioare, absolvenților de stagii de practică și a absolvenților învățământului profesional din seria curentă și din seriile anterioare, s-au realizat propunerile pentru clasele de început de ciclu superior al liceului, clasa a XI-a seral, filiera tehnologică.

Cumulând toți acești indicatori, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj a aprobat pentru anul școlar 2022-2023 următoarele cifre de școlarizare:

 1. Învățământul antepreșcolar: 24 grupe;
 2. Învățământul preșcolar: 308 grupe cu Program Normal, 478 grupe cu Program Prelungit;
 3. Învățământul primar: 1.371 clase, din care 271,02 clase pregătitoare;
 4. Învățământul gimnazial:1067 clase, din care 264, 84 clase a V-a și 6 clase cu Frecvență redusă, din care 1,5 clase a V-a;
 5. Pentru învățământ liceal, au fost alocate 209 clase a IX-a repartizate astfel: 181 clase a IX-a cu predare în limba română, 2 clase a IX-a cu predare în limba germană, 26 clase a IX-a cu predare în limba maghiară.
 6. Învățământ seral și cu învățământ cu frecvență redusă: 40 de clase seral, din care 3 clase a IX-a și 18 clase a XI-a; 5 clase cu Frecvență redusă, din care 1 clasă a IX-a;
 7. Învățământ postliceal și de maiști: 52 de clase învățământ postliceal, din care anul I-28 de clase (23 de clase la zi și 5 clase la seral); 10 clase de maiștri, din care anul I-5 clase ( 2 clase la zi și 3 clase la seral);
 8. Învățământul special: 204 clase;
 9. Cluburile sportive, cluburi și Palatul Copiilor Cluj: 8634 locuri;
 10. Pentru învățământul particular, unitățile de învățământ au propus 624 de clase Au fost aprobate, de asemenea, clase pentru funcționarea sub efectivul minim legal, în localitățile în care unitățile de învățământ sunt unice la nivelul UAT-urilor, iar copiii și elevii nu au alte posibilități de școlarizare:
 11. cu predare în limba română: 14 clase, din care 7 clase de învățământ gimnazial, 6 clase de învățământ primar și 1 grupă învățământ antepreșcolar;
 12. cu predare în limba maghiară: 11 clase, din care 7 de învățământ gimnazial, 3 clase de învățământ primar și 1 clasă de învățământ profesional.
  „ Elaborarea Proiectul planului de școlarizare este cea mai importantă activitate de pregătire a anului școlar următor. În funcție de numărul de clase aprobat pentru fiecare unitate de învățământ, se realizează proiectul de încadrare cu personal didactic și se publică lista posturilor vacante ce urmează a fi ocupate în cadrul etapelor de mișcare a personalului didactic, se comandă manuale școlare și se iau decizii organizatorice la nivelul unităților de învățământ. Județul Cluj are o rețea de unități de învățământ care acoperă specializări și calificările de la toate filierele și profilele, iar în învățământul vocațional teologic, de artă și sportiv, precum și în școlile în care învață copii cu cerințe educaționale speciale vin, în fiecare an, copii și din județele limitrofe pentru calitatea serviciilor educaționale oferite la Cluj și infrastructura la standarde ridicate de calitate ”, a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Citiți și: Cîmpeanu: 10 milioane de teste vor ajunge săptămâna viitoare în școli

Ministrul Educaţiei: Testele de salivă vor fi ambalate individual. Numărul lor a fost deja suplimentat cu 540.00

Sorin Cîmpeanu: La rectificare, vor fi luate în considerare creșterile salariale ale profesorilor

Cîmpeanu: 10 milioane de teste vor ajunge săptămâna viitoare în școli

Greva profesorilor: Pe 4 februarie vom încheia un acord cu premierul Ciucă

UBB cere verificarea tezei premierului Ciucă. CNATDCU a început procedura

București | Colegiul Național I.L. Caragiale intră în online de marți

Greva profesorilor în imagini. Vineri, sindicatele se întâlnesc cu premierul Ciucă

Cîmpeanu despre greva profesorilor: Revedicările sunt justificate, dar salariile au fost mărite cu 4%

Greva profesorilor în imagini. Vineri, sindicatele se întâlnesc cu premierul Ciucă

 Sorin Cîmpeanu: Unde este „tăierea” numărului de beneficiari ai burselor de merit?

Raed Arafat, despre lipsa testelor din școli: Doi furnizori au cerut un preț de 3 ori mai mare

Consiliul Elevilor, despre lipsa testele de salivă: Denotă o totală lipsă de mobilizare din partea autorităţilor

Ce s-a întâmplat cu testele elevilor | Explicațiile Departamentului pentru Situații de Urgență

Articolul precedentElevii cer legi diferite pentru învățământul preuniversitar și universitar
Articolul următorÎncepe vaccinarea anti-COVID a copiilor cu vârste între 5 şi 11 ani