Acasă Preuniversitar DOCUMENT Sindicaliștii cer Ministerului Educației să modifice ordinul privind cursurile online

DOCUMENT Sindicaliștii cer Ministerului Educației să modifice ordinul privind cursurile online

Sindicatele din Educație îi cer ministrului Monica Anisie să modifice de urgență ordinul privind școala online. Sindicaliștii spun că ordinul trebuie să prevadă că, până la sfârșitul acestui an școlar, se acceptă continuarea comunicării cu elevii prin orice mijloc de comunicare on-line. Sindicaliștii arată că acest lucru trebuie făcut  având în vedere că nu toți profesorii sau toți elevii au computere performante, care să suporte o platformă sau nu au deloc mijloacele necesare pentru accesarea unei platforme.

În documentul, semnat de toate cele trei sindicate reprezentative din educație, se arată că toată responsabilitatea pentru activitatea online se transferă profesorilor, în situația în care sunt cadre didactice care stăpânesc puțin folosirea acestor echipamente necesare învățării on-line sau chiar nu dispun de ele. La fel cum sunt și multe familii care nu au astfel de mijloace de comunicare pe care să le utilizeze copiii lor.

”Am primit numeroase sesizări de la cadrele didactice din întreaga țară că, începând din data de 23.04.2020, principala preocupare a unor conduceri ale unităților de învățământ o constituie modificarea contractelor individuale de muncă și a fișelor de post ale cadrelor didactice, astfel încât fie inserată obligația de a realiza activități de predare- învățare-evaluare on-line, deși ministerul nu a procedat la emiterea actelor administrative cu caracter normativ expres prevăzute la art. 6 alin. (3) din Instrucțiune, iar angajatorul nu-și poate îndeplini, din motive obiective, obligația legală de a pune la dispoziția cadrelor didactice mijloacele tehnice și conexiunea la internet absolut necesare și obligatorii a exista, înainte de a impune standarde de calitate în activitatea de predare- învățare – evaluare on-line”, arată sindicaliștii în solicitare.

Solicitarea sindicatelor trimisă către Ministerul Educației:

Doamnă ministru,

Lipsa de măsuri concrete pe termen scurt, până la reluarea activităților în unitățile de învățământ și după reluarea activităților, pentru finalizarea evaluării elevilor și încheierea situației școlare, dar și absența oricărei prevederi privind finalizarea anului școlar în curs, precum și obligațiile impuse corpului profesoral, dar și părinților, fără să se țină cont de realitățile socio-economice, au nemulțumit atât beneficiarii educației, cât și personalul din educație!

Am primit numeroase sesizări de la cadrele didactice din întreaga țară că, începând din data de 23.04.2020, principala preocupare a unor conduceri ale unităților de învățământ o constituie modificarea contractelor individuale de muncă și a fișelor de post ale cadrelor didactice, astfel încât fie inserată obligația de a realiza activități de predare- învățare-evaluare on-line, deși ministerul nu a procedat la emiterea actelor administrative cu caracter normativ expres prevăzute la art. 6 alin. (3) din Instrucțiune, iar angajatorul nu-și poate îndeplini, din motive obiective, obligația legală de a pune la dispoziția cadrelor didactice mijloacele tehnice și conexiunea la internet absolut necesare și obligatorii a exista, înainte de a impune standarde de calitate în activitatea de predare- învățare – evaluare on-line.

Prin această Instrucțiune, se transferă responsabilitatea pe umerii cadrelor didactice și a părinților: ei sunt cei care răspund (au obligații exprese) pentru activitatea realizată, respectiv, pentru participarea elevilor la aceste activități de învățare on-line, în situația în care sunt cadre didactice care stăpânesc puțin folosirea acestor echipamente necesare învățării on-line sau chiar nu dispun de ele, la fel cum sunt și multe familii care nu au astfel de mijloace de comunicare pe care să le utilizeze copiii lor.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, vă solicită să dispuneți, în regim de urgență, modificarea Instrucțiunii aprobate prin O.M.E.C. nr. 4135/2020, astfel încât aceasta să reglementeze strict în limitele instituite de dispozițiile art. 78 din Anexa nr. I la Decretul Președintelui României nr. 240/2020.

Noile Instrucțiuni trebuie să precizeze că, până la sfârșitul acestui an școlar, se acceptă continuarea comunicării cu elevii prin orice mijloc de comunicare on-line, având în vedere că nu toate cadrele didactice sau toți elevii au computere performante, care să suporte oplatformă (aceasta în situația fericită în care au un computer) sau nu au deloc mijloacele necesare pentru accesarea unei platforme.

De asemenea, referitor la monitorizarea învățării on-line, solicităm ministerului să elaboreze un document unic în care să fie enumerate toate formele de monitorizare acceptate pentru învățarea on-line și tipuri de documente doveditoare care trebuie întocmite de către cadrele didactice, astfel încât acestea să nu poată fi contestate și să solicite în mod expres inspectoratelor școlare să identifice în tabelul trimis de Ministerul Educației și Cercetării doar acele modalitati concrete de monitorizare care sunt adaptate posibilităților tehnice și materiale pe care le au cadrele didactice și elevii.

Această abordare ar putea aduce un beneficiu suplimentar pentru acțiunile viitoare, prin identificarea zonelor care au nevoie de investiții în infrastructură în vederea creării condițiilor optime pentru derularea activităților de predare-învățare-evaluare în sistem online.

Pentru ca învăţământul on-line să se poată desfăşura în condiţii de calitate şi pentru a oferi şanse egale pentru toţi copiii şi elevii din România, solicităm Ministerului Educaţiei să dispună realizarea unei/unor platforme on-line adecvate activităţilor de predare-învăţare, care să suporte un număr mare de accesări concomitente, aplicaţii distribuite care să funcţioneze fie pe serverele unor instituţii de învăţământ superior, fie pe servere publice.

Suntem convinşi că, datorită potenţialului recunoscut al specialiştilor din domeniul IT din România, acest lucru se poate rezolva într-un timp relativ scurt, dacă se asigură resursele financiare necesare.

Orice măsură – pe termen mediu și lung – privind activitățile de predare-învățare-evaluare va putea fi adoptată numai după crearea cadrului legal care să o permită, respectiv, numai după modificarea dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, actualizarea legislației subsecvențială Legii educației naționale, dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice prin programe de formare continuă acreditate, precum și numai după ce sistemul de învățământ preuniversitar va putea pune la dispoziția salariaților și a beneficiarilor direcți ai educației mijloacele tehnice strict necesare pentru a se putea realiza un proces instructiv-educativ de calitate în sistem on-line.

Articolul precedentVIDEO: Klaus Iohannis: Grădinițile, școlile si universitățile nu se redeschid până în septembrie
Articolul următorVIDEO Monica Anisie: Materia nepredată în acest an se va recupera în anul școlar următor