Acasă Preuniversitar OFICIAL Când se acordă gradația de merit pentru profesori/ Calendarul a fost...

OFICIAL Când se acordă gradația de merit pentru profesori/ Calendarul a fost decalat

Foto: pixabay.com

Directorul va depune la inspectoratul școlar dosarul pentru candidatului la gradația de merit. Depunerea dosarelor la registratura inspectoratului școlar va avea loc ântre 25 mai și 3 iunie, arată ordinul privind metodologia acordării gradației de merit, publicată în Monitorul Oficial.

Inspectoratul școlar vare coordonează disciplina pentru care se depune cerere pentru gradația de merit va analiza dosarele în perioada 29 iunie-10 iulie.

Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2020.

 Gradatia de merit se calculează raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice, respectiv la norma de bază conform actului de numire/transfer pentru personalul didactic auxiliar.

Ce trebuie să conțină dosarul:

a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnatura sa si a conducerii unitatii/institutiei de invatamant, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; 

b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul școlar, în care candidatul isi precizează opțiunea; 

c) adeverința/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluati;

d) adeverința de vechime;

e) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborata de inspectoratul scolar la categoria de personal didactic la care candideaza, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; 

f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar; 

g) declarația pe propria răspundere prin care se confirma că documentele depuse la dosar apartin candidatului și ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform anexei nr. 4; 

h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit, elaborata de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează. Inspectoratul scolar poate să stabilească, prin procedura proprie, ca documentele justificative să fie prezentate doar in format electronic, scanate.

Articolul precedentSNSPA îl acuză pe Sorin Cîmpeanu, președintele Consiliului Rectorilor, de partizanat politic: Este un grav conflict de interese, tolerat politic timp de patru ani
Articolul următorCearta foștilor miniștri/ Replica lui Sorin Cîmpeanu pentru Remus Pricopie: Unii își pierd echilibrul