Acasă Actualitate BAC 2020. Fără „Moromeții”, „Iona” și poezia lui Nichita Stănescu la...

BAC 2020. Fără „Moromeții”, „Iona” și poezia lui Nichita Stănescu la proba de română din acest an

Foto: Andreea Ofițeru

Bacalauareat 2020. Aproximativ 150.000 de absolvenți de clasa a XII-a susțin luni proba scrisă la  limba și literatura română. Anul acesta elevii care susțin BAC 2020 nu vor avea subiecte din romanele „Moromeții” sau „Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda, textele poetice ale lui Nichita Stănescu și romanul „Iona” de Marin Sorescu, cuprinse în programa de clasa a XII-a din semestrul al doilea care a fost scoasă din programa de examen. Candidații vor primi subiecte la română la bacalaureat 2019 în funcție de profilul urmat la liceu, uman sau real. 

Elevii vor primi subiecte din ceilalți autori canonici, studiați în clasele IX-XI și în primul semestru din clasa a XII-a. Astfel, subiectele pot fi din:  romantism – Mihai Eminescu, modernism – Tudor Arghezi, Lucian Blaga și Ion Barbu, dramaturgie – I.C.Caragiale – „O scrisoare pierdută”, simbolism – George Bacovia, tradiționalism – Vasile Voiculescu, Ion Pillat, roman realist obiectiv – Liviu Rebreanu, nuvelă realistă – Ioan Slavici.

Consultă aici programa pentru limba și literatura română de la Bacalaureat 2020

Bacaluareat 2020. Pentru proba scrisă, elevii trebuie să  fi studiat  în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, aparţinând autorilor canonici sau prozei narative, poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade, curente literare/culturale, elemente de analiză tematică, structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă. Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare, regăsită în programa de examen, poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise, prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora.

Pentru a putea promova examenul de bacaluareat 2020, candidații trebuie să susţină toate probele scrise şi să obţină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media generală la BAC 2020 să fie cel puțin 6.

BAC 2020. Un centru de examen este considerat unitatea de învățământ unde s-au înscris cel puțin 30 de candidați proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare. Condițiile ce trebuie îndeplinite sunt următoarele:

  • organizarea sălilor de examen să se realizeze astfel încât, în fiecare sală, candidații să fie repartizați la o distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt stânga/dreapta – față/spate;
  • sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire;
  • sălile dețin sisteme de supraveghere audio-video.

Elevii care au temperatură în prima etapă de examen care începe luni, 22 iunie, vor putea participa în etapa specială (29 iunie – 2 iulie) organizată pentru absolvenții de liceu care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfășurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele scrise desfășurate în perioada 22-25 iunie 2020, în cadrul sesiunii 3 iunie – 5 iulie.

Calendar bacalaureat 2020

3 – 10 iunie 2020 Înscrierea candidaților

11 – 17 iunie 2020 Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

22 iunie 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00

30 iunie 2020 – Depunerea contestațiilor în intervalul orar 16,00 – 20,00

1 iulie 202 – Depunerea contestațiilor în intervalul orar 8,00 –12 ,00

1 – 4 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor

5 iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale

Calendar bacalaureat 2020 Etapa specială

03 – 05 iulie 2020 Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

06 iulie 2020 Limba și literatura română – proba E. a) – proba scris

07 iulie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E. c) – proba scrisă

08 iulie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E. d) – proba scrisă

09 iulie 2020 Limba și literatura maternă – proba E. b) – proba scrisă

10 iulie 2020 Afișarea rezultatelor (ora 12,00)/ Depunerea contestațiilor în intervalul orar 14,00 – 19,00

11 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor

12 iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale (după ora 12,00)

Articolul precedentBacalaureat 2020. Elevii de clasa a XII-a susțin, luni, proba la Română
Articolul următorVIDEO Monica Anisie: „Definitivatul se desfășoară, nu este un concurs de ocupare a posturilor”