Acasă Preuniversitar Admitere la liceele cu profil Pedagogic: Fișa de aptitudini se eliberează de...

Admitere la liceele cu profil Pedagogic: Fișa de aptitudini se eliberează de la școală/ Admiterea, pe baza calificativului admis/respins

Foto: © UNICEF - Elias

Pentru toate specilizările de la liceele pedagogice, evaluarea și certificarea  aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către școala în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, potrivit unui proiect propus de Ministerul Educației.

Fișa de aptitudini va conține:

– tipurile de aptitudini: de comunicare, artistice și fizice disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini : limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

–  media generală a claselor V – VIII la disciplinele:  limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport ;

– media generală a claselor V-VIII  la purtare;

– calificativul – admis/respins la profilul pedagogic.

Pentru a fi declarat admis  la profilul pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală  la purtare a claselor V-VIII,  10.

Pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în învățământul liceal – filiera vocațională, profil pedagogic, toate specializările,  comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc atât atribuții legate de completarea fișei de aptitudini și de transmitere a acesteia către unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în învățământul liceal de stat.

Acordarea calificativului admis/respins la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini,  în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic.

Admiterea la specializările  din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională,  a candidaților care au obținut calificativul admis, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Modelul fișei de aptitudini este stabilit de către Comisia Națională de Admitere și este transmis Comisiilor de admitere județene/a Municipiului București, până la data de 2 iunie 2020.

Articolul precedentAdmitere la liceele cu profil sportiv: Probele de aptitudini, echivalate cu media generală de la sport din gimnaziu
Articolul următorAdmiterea 2020 la liceele bilingve: Proba de limba străină, echivalată cu media artimetică a mediilor anuale din gimnaziu