Acasă Admitere liceu 2020 Cum se calculează media de admitere la liceu pentru anul școlar 2020-2021,...

Cum se calculează media de admitere la liceu pentru anul școlar 2020-2021, inclusiv pentru liceele vocaționale

pixabay.com
Foto: pixabay.com

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul este prevăzut în ordinul de ministru privind organizarea admiterii pentru anul școlar 2020-2021, care a fost discutat în Comisia de Dialog Social și care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0.8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.

* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv și teologic, pentru anul școlar 2020-2021

Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel: 

(3 APT + MA)/4    =  MFA,                          

unde:  APT = nota finală la probele de aptitudini;           

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);         

MFA = media finală de admitere.

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 

(APT + MA)/2    =  MFA,                          

unde:  APT = nota finală la probele de aptitudini;           

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);         

MFA = media finală de admitere.

Articolul precedentAdmitere Liceu 2020: Calendarul complet pentru anul şcolar 2020-2021, prezentat în CDS
Articolul următorSNSPA îl acuză pe Sorin Cîmpeanu, președintele Consiliului Rectorilor, de partizanat politic: Este un grav conflict de interese, tolerat politic timp de patru ani