Acasă Actualitate Cinci universități tehnice contestă reorganizarea CNADTCU/ „Evaluarea tezelor de doctorat o...

Cinci universități tehnice contestă reorganizarea CNADTCU/ „Evaluarea tezelor de doctorat o fac școlile doctorale”

Foto: pixabay.com

Cele cinci universități tehnice din Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT), au transmis o scrisoare Ministerului Educației în care contestă proiectul de ordin de ministru privind restructurarea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Rectorii spun că  tezele de doctorat nu se evaluează de către CNATDCU, așa cum arată proiectul propus de Ministerul Educației,  ci la CNATDCU se validează, așa cu prevede legea educației. „Evaluarea tezelor de doctorat se realizează de către comisiile de doctorat numite la nivelul IOSUD-urilor conform art.168 alin.(3). Astfel, la nivelul IOSUD-urilor aceste comisii sunt plătite pentru această activitate de evaluare, în timp ce membrii CNATDCU nu pot fi plătiți pentru aceeași activitate, ei fiind remunerați pentru validare, pe criteriile de validare stabilite de către CNATDCU”, arată rectorii.

Rectorii din ARUT spun că sunt îngrijorați de felul în care reflectă acest proiect legislația în vigoare și principiile academice care guvernează activitatea universităților. „În cazul alocării locurilor pentru admitere de către Ministerul Educației și Cercetării, ARUT nu a avut o poziție oficială, ci prin fiecare universitate în parte, din cauza faptului că am dorit mai întâi să cunoaștem fundamentarea cifrelor de școlarizare. În schimb, în cazul propunerii de regulament de organizare și funcționare a CNATDCU, poziția ministerului este evidentă, fiind menționată în articolele din acest regulament. De aceea se impunea răspunsul ferm și fără echivoc al alianței noastre, pentru a atrage atenția asupra unor aspecte care intră în contradicție cu Legea Educației Naționale și Codul Studiilor Universitare de Doctorat”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Din ARUT fac parte: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea Tehică din București, Universitatea Tehnică din Cluj, și Universitatea Tehnică de Construcții din București.

Observațiile făcute de rectorii de la universitățile tehnice  trimise către Ministerul Educației și Cercetării:

Observații cu caracter general

– Toți membrii CNATDCU, indiferent pentru ce structură și indiferent de instituțiile de unde provin trebuie să fie numiți în urma procedurii de selecție care asigură confirmarea îndeplinirii standardelor minimale de abilitare, expresia voinței acestora de a lucra în cadrul CNATDCU și echitatea în poziția de membru CNATDCU.

– Tezele de doctorat nu se evaluează de către CNATDCU ci se validează, conform LEN 1/2011, art.168, alin. (7). Orice dispoziție contrară emisă de-a lungul anilor prin OM sau alte acte normative nu poate fi deasupra LEN 1/2011. Evaluarea tezelor de doctorat se realizează de către comisiile de doctorat numite la nivelul IOSUD-urilor conform art.168 alin.(3). Astfel, la nivelul IOSUD-urilor aceste comisii sunt plătite pentru această activitate de evaluare în timp ce membrii CNATDCU nu pot fi plătiți pentru aceeași activitate, ei fiind remunerați pentru validare, pe criteriile de validare stabilite de către CNATDCU. Din acest motiv CNATDCU nu poate modifica calificativul acordat unei teze de doctorat, care este atributul comisiei de evaluare de la nivelul IOSUD, ci poate numai să valideze sau să invalideze o teză de doctorat.

Observații specifice ROF-CNATDCU propus prin OM

– Trebuie să se evite numirea membrilor în diferite structuri organizatorice ale CNATDCU, deoarece ar conduce la un dezechilibru nedorit între selecția pe bază de competențe și numirea după criterii proprii. Această modalitate ar lăsa politicului posibilitatea deloc de neglijat de a influența deciziile CNATDCU la nivelurile superioare.

– Președinții Comisiilor de specialitate trebuie să fie toți membrii ai Consiliului General al CNATDCU, pentru că discuțiile din Consiliul General, mai ales cele referitoare la deciziile de invalidare/amânare a tezelor de doctorat sau de neconfirmare a tezelor de abilitare, necesită prezența acestora în cadrul ședințelor de CG pentru explicații. Altfel, ședințele Consiliului General devin neoperative. De exemplu, cum ar putea un Președinte de panel (specializat în domeniul Teologie) să prezinte argumentele factuale pentru respingerea unei teze din domeniul Artele spectacolului, aflat în același panel?

– Panelurile sunt inutile și creează o birocrație excesivă, adăugând ședințe suplimentare într- un lanț care și așa este foarte îndelungat temporal până la luarea deciziilor, motiv pentru care CNATDCU este adesea acuzat de tergiversarea deciziilor.

Majoritatea atribuțiilor panelurilor prevăzute la art. 42 pot fi preluate de Consiliul General sau nu se justifică în competența panelurilor:

– Alin. (1) – Comisiile de contestații se pot propune direct în Consiliul General de către Președinte/Vicepreședinte CNATDCU după consultarea cu Președintele Comisiei de specialitate respective;

– Alin. (2) – Raportul de contestații merge la avizare direct în Consiliul General. De ce mai e nevoie avizarea în panel care oricum include domenii de specialitate eterogene, la fel ca în Consiliul General ?

– Alin. (3) – este similar cu alin. (1)

– Alin. (4) – este inutil avizul panelului pe standardele de abilitare propuse de comisiile de specialitate având în vedere că aceste standarde nu se pot egaliza, vezi de exemplu cum ar fi posibil egalizarea Chimiei cu Informatica sau a Teologiei cu Artele spectacolului etc. Standardele de abilitare pot fi avizate direct de Consiliul General.

– Alin. (5), (6), (7) – Metodologia de verificare a concursurilor, Metodologia de evaluare a conducătorilor de doctorat, Raportul privind resursa umană nu sunt specifice panelurilor și pot fi elaborate de Comisii de lucru sub coordonarea unui Vicepreședinte CNATDCU, fiind apoi supuse aprobării Consiliul General.

– Alin. (8), (9), (10) – Documentele și standardele pot fi elaborate de Comisiile de specialitate și avizate direct în Consiliul General, panelurile fiind inutile.

– Alin. (11) – încalcă autonomia universitară, numai IOSUD-urile fiind cele în măsură să stabilească formatul unei teze de doctorat. Repetăm, conform LEN 1/2011, CNATDCU numai validează/invalidează tezele de doctorat și nu se poate substitui IOSUD-rilor în deciziile de formă, structură, conținut a tezelor de doctorat. De altfel multe IOSUD-uri au deja stabilite astfel de normative, prin Regulamente proprii, inclusiv cele referitoare la teze de doctorat tip article- based.

În locul acestei structuri stufoase, birocratice cu paneluri care se suprapun peste Comisiile de specialitate, propunem o structură simplă, eficientă, în care toți Președinții Comisiilor de specialitate sunt membrii ai Consiliului General, iar atribuțiile cu caracter general din art. 42 – ROF sunt preluate de cei 3 Vicepreședinți ai CNATDCU, cu nominalizarea acestora: Vicepreședinte pentru resursa umană (atribuțiile din alin. (5), (6), (7)), Vicepreședinte coordonare comisii de lucru și contestații (atribuțiile din alin. (1), (2), (3)), Vicepreședinte coordonare standarde (atribuțiile din alin. (4), (8), (9), (10)).

Articolul precedentTitlul de doctor va fi acordat de CNATDCU/ Propunerea care îi supără pe rectori
Articolul următorUniversitatea Babeș-Bolyai se pronunță împotriva legii care interzice identitatea de gen