Acasă Actualitate Clasa pregătitoare 2021: Înscrierea începe luni| Descarcă fișa de înscriere

Clasa pregătitoare 2021: Înscrierea începe luni| Descarcă fișa de înscriere

Începând de luni, 29 martie, părinții ai căror copii au împlinit 6 ani îi pot înscrie la clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022. Înscrierea se poate face într-o primă fază online pe site-ul inscriere.edu.ro. Însă, completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului la școală. Părinții trebuie ulterior să meargă la școala unde vor să-și înscrie copilul cu dosarul complet al copilului, în vederea validării cererii.

Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.
Metodologia de înscriere prevede că părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător

Înscrierea are loc în perioada 29 martie –28 aprilie 2021. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor .

Descarcă de aici CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2021

Ce trebuie să conținăm dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2021:

Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021

Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE

Copie a actului de identitate al părinților/părintelui

Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)

Alte documente în funcție de starea civilă a părinților

Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021

Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”

Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare

Calendar înscriere clasa pregătitoare 2021

29 martie –28 aprilie 2021 – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;

Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă; Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

10 – 11 mai 2021– Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

11 – 18 mai 2021 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază; Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

19 mai 2021 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție

20 mai 2021– Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

Citiți și: Înscriere clasa pregătitoare 2021-2022 – Calendarul complet pentru etapa I și etapa a II-a

CALENDARUL și metodologia înscrierii la clasa pregătitoare pentru 2021-2022

Clasa pregătitoare 2021-2022: Care sunt criteriile pentru înscriere| Descarcă fișa de înscriere

Articolul precedentSimulare Evaluare Națională 2021|La ce să fie atenți elevii la Română – Sfaturi de la un profesor
Articolul următorMedic de Spitalul „Victor Babeş”, despre vacanța de o lună: „Nu este vacanţă de mers încolo şi încoace”