Acasă Actualitate Directorii de școală nu mai trebuie să fie și experți în...

Directorii de școală nu mai trebuie să fie și experți în management educațional- proiect MEN

foto: pixabay.com
foto: pixabay.com

Ministerul Educației propune ca funcție de director și director adjunct de școală să poată fi ocupată și de profesori care au promovat definitivatul și care au 5 ani de vechime în sistemul de educație, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică de Ministerul Educației

În același timp, proiectul dă posibilitatea ca funcţia de director şi de director adjunct, care se ocupă prin concurs public, care constă în probă scrisă și interviu, să fie ocuapă și de către cadre didactice titulare membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.

Proiectul de ordonanță modifică mai multe articole din legea educației printre care 246, 257 și 260.

O schimbare importantă este cea prin care candidații care nu sunt experți în management educațional.

Se pot înscrie la concursul național pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care îndeplinesc următoarele condiții:
a) diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condițiile 149 alin. (3);
b) au promovat examenul de definitivat;
c) cel puțin cinci ani vechime în învățământ.

Proiectul aduce o schimbare și la inspectori – candidații pot să aibă sau nu calitatea de expert în management educațional:

  • „Funcțiile de conducere din inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic se ocupă, prin concurs, care constă în probă scrisă și interviu, conform unei metodologii elaborate de către Ministerul Educației și aprobate prin ordin al ministrului, de către cadre didactice titulare în învățământ membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, care au titlul de doctor sau gradul didactic I”
  • „Se pot înscrie la concursul național pentru ocuparea funcției de conducere din școlare şi de director al casei corpului didactic și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care îndeplinesc următoarele condiții: a) diplomă de licenţă; b) titlul de doctor sau gradul didactic I”

Consultă aici proiectul de ordonanță pentru concursurile din Educație

Consultă aici nota de fundamentare pentru proiectul de ordonanță

Proiectul prevede că cei înscriși la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, director al casei corpului didactic precum și pentru ocuparea funcţiilor de conducere, îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă pentru a promova în etapa finală de
interviu.