Acasă Actualitate Proiect pentru preuniversitar: Ore de 45 de minute în clasele mici. Maximum...

Proiect pentru preuniversitar: Ore de 45 de minute în clasele mici. Maximum 26 de elevi la clasă, la liceu

Foto: World vision

Noul proiect de lege privind învățământul preuniversitar prevede că o școală poate organiza procesul de învățământ în maximum două schimburi, iar elevii din clasele mici au o pauză de 15 minute după fiecare oră și una de 20 de minute după primele două.

Ce alte prevederi mai cuprinde proiectul:

  • „Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare şi din clasele I şi a II-a nu vor începe înainte de ora 8.00 şi nu se vor termina mai târziu de ora 14.00”, se arată în proiectul obținut de Stiriedu.ro.
  • Totodată, pentru elevii elevii din ciclul primar ora e curs va avea 45 de minute, cu o pauză de 15 minute, după fiecare oră și cu una de 20 de minute după a doua oră. ”La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber alese, recreative”, se mai arată în proiect.
  • În situaţiile în care clasele din învăţământul primar funcţionează împreună cu alte clase din nivelurile superioare de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute se organizează activităţi de tip recreativ.
  • Pentru elevii de gimnaziu, liceu și școli postliceale, orele de curs vor avea cîte 50 de minute, ca și acum, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. După a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15-20 de minute.

Proiectul de lege pentru preuniversitar poate fi consultat aici:

PROIECT LEGEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

  • ”În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu aprobarea direcțiilor județene de învățământ preuniversitar”, potrivit aceleiași surse.
  • Fiecare școală va trebui să amenajeze un cabinet medical, o cameră-resursă pentru suport educaţional şi psihopedagogic, o bibliotecă, un laborator de informatică ştiinţe, tehnologie, inginerie, artă şi matematică. ”Unităţile de învăţământ, după caz, pot asigura şi spaţii pentru cabinete de logopedie, cabinete de consiliere şcolară sau camere resursă pentru educaţie specială”, conform proiectului.
  • Articolul 23 prevede că în preuniversitar formaţiunile de studiu cuprind grupe sau clase, după cum urmează:

a) învăţământul antepreşcolar:

(i) grupa mică cuprinde, în medie, 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 9; 

(ii) grupa mijlocie cuprinde, în medie, 10 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 12;

(iii) grupa mare cuprinde, în medie, 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 16.

b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde, în medie, 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20;

c) învăţământul primar: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22;

d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde, în medie, 18 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26;

e) învăţământul de artă: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 24 şi pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 7 elevi, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 10;  

f) învăţământul liceal: clasa cuprinde, în medie, 22 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 26;

g) învăţământul dual: clasa cuprinde, în medie, 22 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 26;

h) instruirea practică şi pregătirea de specialitate se desfăşoară pe grupe de minimum 8 elevi şi maximum 15 elevi;

i) clasele din învăţământul liceal tehnologic pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;

j) învăţământul postliceal: clasa cuprinde, în medie, 22 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 28;

k) învăţământul special pentru elevi cu sprijin special de nivel de III-IV: grupa cuprinde, în medie, 5 elevi, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 6;

l) învăţământul special pentru antepreşcolari cu deficienţe grave de dezvoltare şi preşcolari cu sprijin special de nivel de III-IV: grupa cuprinde, în medie, 4 copii, dar nu mai puţin de 3 şi nu mai mult de 5.

Articolul precedentProiect. Elevii vor avea programul „Masă sănătoasă” din anul școlar 2023/2024
Articolul următorPetiţie online a elevilor care nu doresc dublă admitere