Acasă Actualitate Petiţie online a elevilor care nu doresc dublă admitere

Petiţie online a elevilor care nu doresc dublă admitere

Foto: CNE

Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov a lansat o petiţie online intitulată: ”Elevii nu doresc dublă admitere! Noile Legi ale Educaţiei reprezintă un nou stres pentru elevii din ciclul gimnazial!”, prin care resping propunerea din legile educaţiei care prevede că orice liceu are posibilitatea de a organiza un examen de admitere, la nivel de instituţie sau pentru fiecare profil. Elevii spun că această dublă admitere ”este o povară pentru un copil de 14 ani, care ar trebui să îşi dubleze numărul de meditaţii, de ore nedormite şi nivelul de stres”. Până la ora transmiterii ştirii, petiţia era semnată de 200 de persoane.

Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov critică schimbările recente din învăţămănt în mesajul petiţiei. 

”Conform variantei publicate pe internet a proiectului Ministrului Ligia Deca, orice liceu are posibilitatea de a organiza un examen de admitere, la nivel de instituţie sau pentru fiecare profil. Această dublă admitere este o povară pentru un copil de 14 ani, care ar trebui să îşi dubleze numărul de meditaţii, de ore nedormite şi nivelul de stres. În plus, criteriile după care acest proces de dublă admitere s-ar desfăşura sunt neclare, elevii dând examen pentru numai 90% din locuri”, spun elevii. 

Proiectul de lege pentru preuniversitar poate fi consultat aici:

PROIECT LEGEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

Asociaţia prezintă articolul care se referă la această schimbare, extras din varianta divulgată pe internet:  „Art. 98. (1) După absolvirea învăţământului gimnazial, elevii susţin evaluarea naţională. Evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a constă în probe la disciplinele limba şi literatura română şi matematică, fiind organizată conform unei metodologii aprobate anual prin ordin al ministrului educaţiei.

(2) Unităţile de învăţământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de şcolarizare, raportat la numărul de formaţiuni de studiu după susţinerea de către elevi a evaluării naţionale.
(3) 10% dintre locuri, sunt ocupate fără concurs, pe baza rezultatelor obţinute la evaluarea naţională şi conform opţiunilor exprimate, prin repartiţie computerizată, de către elevi cu dizabilităţi şi/sau CES, şi de către elevi de etnie romă.
(4) Locurile rămase neocupate după organizarea concursului şi repartizarea în urma acestuia se atribuie pe baza rezultatelor obţinute la evaluarea naţională, conform opţiunilor exprimate, prin repartiţie computerizată. 

(5) În situaţia în care la concursul de admitere, pentru fiecare specializare, se înscrie un număr de elevi mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs, unitatea respectivă nu are dreptul de a organiza concurs de admitere pentru specializarea respectivă în anul şcolar următor.
(6) Data desfăşurării concursului de admitere este stabilită de Ministerul Educaţiei şi se face publică la începutul fiecărui an şcolar.
(7) Organizarea concursului şi criteriile de admitere se stabilesc prin decizia Consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ, care se publică pe site-ul instituţiei, la începutul fiecărui an şcolar. Concursul de admitere constă în administrarea a două probe, stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, care vizează discipline aferente profilului/specializării.
(8) Probele pentru concursul de admitere sunt standardizate şi unice la nivel naţional, fiind elaborate sub coordonarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, pe baza programei şcolare, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. ” 

Articolul precedentProiect pentru preuniversitar: Ore de 45 de minute în clasele mici. Maximum 26 de elevi la clasă, la liceu
Articolul următorFederația Părinților: Nu suntem de acord cu admiterea la liceu