Acasă Preuniversitar Ministerul Educației vrea școli – pilot pentru testarea noilor programe școlare –...

Ministerul Educației vrea școli – pilot pentru testarea noilor programe școlare – proiect

Foto: StiriEdu.ro

Ministerul Eduației vrea să înfiinețeze școli pilot începând cu anul școlar 2020-2021, cu scopul testării unor noi modele curriculare și de carieră didactică, potrivit unui proiect de hotărâre postat luni pe siteul ministerului.

În nota de fundamentare se arată că pilotarea unui nou model centrat pe oferta curriculară a fiecărei școli-pilot în parte (curriculum oferit de școală, alcătuit din trunchi comun și curriculum la decizia elevilor din oferta școlii), în acord cu valorile, profilul absolventului, competențelecheie și ariile de învățare definite de Ministerul Educației și Cercetării, precum și a unui nou model de carieră didactică, începând cu anul școlar 2020-2021.

Școlile-pilot, experimentale și de aplicație vor aplica la clasă arhitecturile curriculare diferite de actualele planuri-cadru în vigoare, având rolul specific de a testa direct în școli impactul unor modificări sistemice, cu scopul de a le ajusta, corecta și adapta în funcție de nevoi, înainte de scalarea acestora, se mai arată în proiect.

Școlile-pilot vor funcționa, de asemenea, după modele specifice de normare, salarizare și parcurs al carierei didactice, tocmai pentru a le face compatibile cu modelul curricular pilotat.

Derogările de la curriculumul național și de la normele legale privind organizarea și funcționarea unității de învățământ vor fi realizate printrun regulament, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării, care va deroga de la acte normative cu aceeași forță juridică.
Dreptul de opțiune al școlilor va fi respectat. Nicio școală nu va fi obligată să participe la pilotare, o condiție esențială pentru a face parte din program fiind anunțarea intenției unității de învățământ, în urma hotărârii Consiliului de Administrație și doar după avizul consiliului profesoral, al consiliului școlar al elevilor și al consiliului reprezentativ al părinților.

Lista școlilor-pilot va fi aprobată până la data de 1 iulie 2020, în așa fel încât părinții elevilor care ar urma să studieze pe un model curricular pilot vor putea lua decizia în cunoștință de cauză, fiind astfel respectată nevoia de predictibilitate a beneficiarilor.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
ART. 1 Se aprobă înființarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale şi de aplicație.
ART. 2 (1) Începând cu anul școlar 2020-2021, în sistemul de învățământ preuniversitar vor fi selectate unități de învățământ experimentale și de aplicație, denumite în continuare unități-pilot.
(2) Unitățile-pilot fac parte din sistemul național de învățământ și au ca scop testarea
unor noi modele curriculare și de carieră didactică.
(3) În unitățile-pilot se aplică dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, precum și reglementările subsecvente.
(4) În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri a Guvernului,
ministrul educației și cercetării poate emite ordine, instrucțiuni sau iniția alte hotărâri
de Guvern.
ART. 3 (1) Pentru anul școlar 2020-2021, lista unităților de învățământ preuniversitar care
vor funcționa ca unități-pilot se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării,
cel târziu la data de 1 iulie 2020.
(2) Pentru anii școlari următori, lista unităților-pilot se aprobă anual, până la data
de 15 iunie, anterioară începerii anului școlar.
(3) În acest scop, ministrul educației și cercetării va aproba Metodologia de
înființare și funcționare a unităților-pilot în termen de 30 de zile de la aprobarea
prezentei Hotărâri de Guvern.

ART. 4 Ministerul Educației și Cercetării, prin entitățile subordonate și coordonate, conform
atribuțiilor ce le revin, sprijină unitățile-pilot, monitorizează, colectează date și
realizează analize de impact ale activităților de pilotare realizate, în vederea
fundamentării de politici publice la nivel național.
ART. 5 Ministerul Educației și Cercetării elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, până
la data de 1 august 2020.

Articolul precedentAdmitere liceu 2020: Calendarul complet și actualizat de Ministerul Educației
Articolul următorTitularizare 2020: Calendarul a fost publicat – Pe 15 iulie -proba scrisă