Acasă Actualitate ULTIMA ORĂ Normele de igienă pentru creșe, grădinițe și școli, publicate în...

ULTIMA ORĂ Normele de igienă pentru creșe, grădinițe și școli, publicate în Monitorul Oficial/ Care sunt modificările

Foto: ©UNICEF-Adrian Catu

Cubaj minim de aer de 6 mc/ copil pentru creșe, de 8 mc/ copil pentru grădiniță și jucării individuale sunt numai câteva dintre regulile pe care unitățile școlare trebuie să le respecte atunci când își deschid proțile, potrivit ordinului de ministru cu normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor a fost publicat în Monitorul Oficial.

Creșele, grădinițele și școlile vor avea norme de igienă schimbate începând din toamnă.

Care sunt prevederile ordinului publicat în Monitorul Oficial:

Articolul 21

În unitățile pentru copii antepreșcolari (creșe) se asigură obligatoriu:

a) în dormitoare cubajul minim de aer de 6 mc pentru un copil, iar în spațiul de joacă din sălile de grupă cubajul minim de aer de 5 mc pentru un copil;

b) microclimatul din sălile de grupă și din dormitoare având o temperatură de 22-24°C, o umiditate relativă de 40-60% și o viteză a curenților de aer de 0,1-0,3 m/s;

c) iluminatul artificial în camerele de primire de 300 lucși, iar în sălile de grupă de 200 lucși;

d) amplasarea prizelor și întrerupătoarelor electrice mai sus decât posibilitatea de atingere a copiilor și dotate cu sisteme de protecție;

e) următoarele obiecte sanitare: o cădiță cu scurgere la rețeaua de canalizare pentru maximum 10 copii, o chiuvetă pentru maximum 5 copii, un scaun WC pentru maximum 10 copii și un duș flexibil (mobil) pentru maximum 10 copii, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme;

f) olițe individuale pentru copiii sub 2 ani, care se utilizează numai după ce sunt spălate și dezinfectate, pentru evitarea riscului apariției unor boli transmisibile, precum și cădițele pentru îmbăiere și măsuțele pentru înfășat;

g) spațiu pentru schimbat scutecele dotat cu masă pentru înfășat/schimbat și chiuvetă racordată la apa caldă și rece;

h) pentru personal o cabină WC și o chiuvetă pentru 40 de persoane, precum și un duș flexibil pentru 10 persoane, în conformitate cu reglementările în vigoare;

i) amplasarea paturilor în dormitoare la o distanță de minimum 1 m față de pereții exteriori, iar intervalele între rânduri de 0,75-1 m;

j) cazarmamentul adecvat vârstei copiilor, respectiv saltea, pled, mușama de protecție, 2-3 schimburi de pat și de lenjerie pentru fiecare copil;

k) amplasarea sălilor de grupă pentru copiii de 1-2 ani și a grupelor de grădiniță cu grupe de vârstă mici la parterul clădirii;

l) dotarea corespunzătoare a sălii de joc (țarcuri, jucării, tobogane etc.) și a curții colectivității (nisipare, umbrele, cumpene etc.), precum și organizarea activității în funcție de vârsta copiilor. Nisipul din nisipare va fi înlocuit înainte de fiecare an școlar.

Articolul 22

(1) Oficiile alimentare ale unităților pentru antepreșcolari se dotează obligatoriu cu:

a) dulap pentru depozitarea veselei, separat pe grupe de copii;

b) masă acoperită cu material inoxidabil;

c) chiuvetă bicompartimentată pentru spălat, dezinfectat și uscat vesela;

d) racordare la sistem de apă caldă și rece.

(2) Pentru situația înscrierii copiilor sub 2 ani ce nu pot fi alimentați cu lingurița trebuie să existe un spațiu separat care, pe lângă dotările menționate la alin. (1), trebuie să fie echipat obligatoriu cu: a) unul sau mai multe sterilizatoare pentru biberoane;b) biberoane care să permită dezinfecție termică la +93°C timp de 10 minute.(3) Cadrul medical din unitatea pentru copii antepreșcolari controlează zilnic starea de igienă și funcționalitatea oficiilor.

Articolul 23

În unitățile de învățământ pentru preșcolari (grădinițe) și alte unități destinate copiilor preșcolari (centre de zi, centre educaționale) se asigură:

a) un cubaj de aer de 8 mc pentru un copil în camerele de grupă cu triplă funcționalitate (dormitor, sală de activități, sală de mese), precum și în dormitoarele cu paturi fixe, din colectivitățile cu program săptămânal, și de 5 mc pentru un copil, în cazul utilizării lor numai pentru procesul instructiv-educativ; în dormitoarele cu paturi fixe din grădinițele cu program prelungit se admite un cubaj de cel puțin 6 mc pentru un copil;

b) microclimatul din sălile de grupă și dormitoare se asigură cu o temperatură de 20-22°C, o umiditate relativă de 30-60% și o viteză a curenților de aer de 0,1-0,3 m/s;

c) minimum 24 W/mp^ în sălile de grupă, respectiv 150 lx pentru iluminatul incandescent sau 300 lx pentru iluminatul fluorescent;

d) scaunele și măsuțele pentru preșcolari trebuie să respecte dimensiunile, în funcție de vârsta și talia copiilor, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 3 și 4 la prezentele norme;

e) în unitățile pentru preșcolari se asigură obiecte sanitare, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme;

f) amplasarea chiuvetelor se face la o înălțime de 50 cm față de podea pentru copiii în vârstă de 3-4 ani, 55 cm pentru copiii în vârstă de 4-5 ani și 60 cm pentru copiii în vârstă de 5-6 ani;

g) în grădinițele cu program prelungit la care, din motive obiective, nu se pot amenaja dormitoare cu paturi fixe se pot folosi în sălile de grupă paturi pliante pentru somnul de după-amiază al copiilor, cu condiția ca acestea să fie dimensionate la talia preșcolarilor, să asigure o poziție fiziologică confortabilă în timpul somnului și să fie dotate cu cazarmamentul corespunzător dimensiunilor paturilor.

Citiți și: ULTIMA ORĂ Ministerul Sănătății a publicat normele privind deschiderea anului școlar

Articolul 24

În unitățile de învățământ școlar și universitar și centrele de vacanță:

a) în sălile de clasă și cursuri, respectiv în sălile pentru activități de educație nonformală se asigură un cubaj de aer de 5-8 mc pentru o persoană;

b) în dormitoare (internate școlare, cămine studențești) cubajul de aer este pentru o persoană după cum urmează:1. pentru școlarii între 7-10 ani: 10-12 mc;2. pentru școlarii între 11-15 ani: 13-15 mc;3. pentru școlarii peste 15 ani: 16-20 mc;

c) în dormitoarele din centrele de vacanță se asigură un cubaj de aer de minimum 13 mc pentru o persoană;

d) microclimatul în sălile de clasă și de cursuri, respectiv în sălile pentru activități de educație nonformală asigură o temperatură de minimum 20°C, o umiditate relativă de 30-60% și o viteză a curenților de aer de 0,2-0,3 m/s. În dormitoare se asigură o temperatură de minimum 22°C, o umiditate relativă de 30-60% și o viteză a curenților de aer de 0,2-0,3 m/s;

e) în sălile de educație fizică temperatura este de minimum 18°C și cubajul de aer de 30 mc/persoană;

f) în sălile de clasă, de cursuri, de lectură, de meditații, pentru activități de educație nonformală, în bibliotecă și în laboratoare iluminatul artificial fluorescent asigură minimum 300 lucși, pentru iluminatul incandescent 150 lucși sau minimum 24 W/mp;

g) în sălile de desen se asigură 400-500 lucși (lx) pentru iluminatul incandescent sau minimum 40 W/mp;

h) în sălile de gimnastică și de festivități se asigură un iluminat artificial de 200 lucși;

i) obiectele sanitare pentru unitățile școlare și studențești, precum și obiectele sanitare pentru unitățile școlare și studențești – internate și cămine se asigură conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 5 și 6 la prezentele norme;

j) în aceste unități este obligatorie separarea pe sexe a grupurilor sanitare;

k) sălile de educație fizică/sălile de gimnastică sunt prevăzute cu vestiare și grupuri sanitare, separate pe sexe, dotate permanent cu hârtie igienică, apă caldă, săpun lichid, prosoape de hârtie sau dispozitiv electric de uscare a mâinilor.

Articolul 25

În laboratoarele școlare se asigură următoarele condiții:

a) obținerea autorizației de protecție a muncii speciale de către laboratoarele de chimie care posedă substanțe toxice, conform legislației în vigoare;

b) iluminat artificial de minimum 300 lucși și iluminat natural cu raport luminos între suprafața ferestrelor și cea a podelei de 1/3-1/4;

c) temperatură de 20°C, umiditate relativă de 30-60% și o viteză a curenților de aer de 0,2-0,3 m/s;

d) cubaj de aer de minimum 6 mc pentru un elev;

e) amenajarea în laboratoarele de chimie a unor nișe cu hote prevăzute cu un sistem eficient de absorbție a gazelor degajate;

f) manipularea substanțelor toxice se face în nișe numai de către profesori și laboranți instruiți;

g) respectarea normelor de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor conform legislației în vigoare;

h) închiderea ușilor de intrare a laboratoarelor de chimie se face spre interiorul acestora;

i) substanțele chimice se păstrează în dulapuri închise sub cheie, iar cele toxice se păstrează în recipiente inscripționate cu simbolul specific reglementat de pericol și cu denumirea substanțelor respective;

j) dotarea laboratoarelor de chimie cu instalații de apă și gaze; sistem de detecție a gazelor;

k) acoperirea meselor de lucru în laboratoarele de chimie cu materiale acido- și alcalino-rezistente și ușor lavabile;

l) interzicerea depozitării în nișele din laboratoarele de chimie a substanțelor chimice sau a altor materiale;

m) dotarea laboratoarelor de chimie cu truse de prim ajutor conținând materiale sanitare și medicamente specifice substanțelor toxice existente în laborator;

n) în laboratoarele de chimie, la orele în care se efectuează experiențe, elevii poartă obligatoriu echipament de protecție.

Citiți și: Monica Anisie, despre începerea anului școlar: Așteptăm normele sanitare de la Sănătate

Articolul 26

În atelierele școlare se asigură următoarele condiții:

a) cubaj de aer de minimum 10 mc pentru un elev, în funcție de specificul activității;

b) temperatură interioară de 18°C în sezonul rece în atelierele în care activitatea necesită efort fizic mediu sau mare, ca de exemplu tâmplărie, lăcătușerie, prelucrări prin așchiere etc., iar în celelalte, de 20°C;

c) iluminat natural cu raport luminos între suprafața ferestrelor și cea a podelei de 1/3-1/4;

d) iluminat artificial general de minimum 300 lucși, combinat în funcție de specificul activității cu iluminatul local;

e) amplasarea de grătare din lemn sau material antiderapant în atelierele cu paviment de mozaic sau de beton;

f) situarea înălțimii bancului de lucru în atelierele de lăcătușerie la nivelul cotului îndoit lipit de torace ± 5 cm. În acest scop se montează minimum 3 înălțimi ale menghinei, iar pentru elevii cu statură foarte mică se așază grătare de lemn sub picioare;

g) montarea de sisteme de ventilație artificială, eficiente în atelierele în care, în urma activității, apar pulberi, gaze sau vapori;

h) adaptarea dimensiunilor uneltelor de lucru la indicatorii antropometrici ai elevilor;

i) diferențierea sarcinilor de lucru după sex, indicatori antropometrici (somatometrici), vârstă, eventuale tulburări ale stării de sănătate a elevilor;

j) asigurarea de vestiare pentru depozitarea hainelor de stradă și a ghiozdanelor elevilor;

k) interzicerea păstrării în ateliere a hainelor de stradă și a ghiozdanelor elevilor;

l) purtarea obligatorie, în timpul activității, a echipamentului de protecție (halate, iar în atelierele de prelucrări prin așchiere, ochelari de protecție, bascuri pentru băieți și basmale pentru fete);

m) existența în atelierele școlare a truselor de prim ajutor, dotate corespunzător;

n) dotarea atelierelor cu chiuvete cu apă caldă și rece pentru spălarea mâinilor, săpun lichid și prosop de hârtie;

o) interzicerea depozitării în atelierele școlare a altor materiale și unelte de lucru decât cele care se folosesc curent în activitatea de instruire practică în ziua respectivă;

p) respectarea întocmai a contraindicațiilor medicale temporare sau definitive, condiționate de tulburări ale stării de sănătate a elevilor.

Articolul 27

În cadrul activităților specifice, la instruirea practică a elevilor/studenților, atât conducerile unităților de învățământ preuniversitar și universitar, cât și ale celor în care se desfășoară instruirea practică răspund de aplicarea tuturor măsurilor de prevenire a accidentării sau îmbolnăvirii elevilor/studenților.

Articolul 28

Conducerea unităților pentru educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor organizează activitatea școlară sau extrașcolară a elevilor, astfel încât între tura de dimineață și cea de după-amiază să existe o pauză de cel puțin o oră pentru efectuarea curățeniei grupurilor sanitare și a spațiilor de învățământ.

Articolul 29

(1) Mobilierul din școli și licee trebuie să fie ergonomic. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un mobilier școlar ca să fie ergonomic sunt:

a) să realizeze un raport corespunzător între dimensiunile lui, nivelul de dezvoltare fizică și particularitățile morfofuncționale ale elevului;

b) să permită o poziție ergonomică a elevului în timpul activității școlare;

c) să faciliteze schimbările de poziție ale elevului;

d) să nu expună utilizatorii la traumatisme;

e) să fie ușor de întreținut.

(2) Principalele caracteristici ale băncii școlare ergonomice sunt:

a) dimensiunile băncii să fie în concordanță cu caracteristicile morfologice ale elevului, cu nivelul de dezvoltare fizică a acestuia;

b) banca școlară să se adapteze caracteristicilor morfologice ale utilizatorului și să respecte curburile fiziologice ale coloanei vertebrale; adaptarea să se facă cu ușurință la fiecare schimbare de utilizator;

c) pupitrul, planul de lucru să fie înclinabil cu ușurință între 0-15 grade pentru a-l aduce la 30-40 cm de ochi, perpendicular pe direcția privirii;

d) scaunul să fie modulabil și cu o porțiune înclinată în față la 5-7 grade, permițând așezarea în mai multe moduri, dar și existența mai multor puncte de sprijin, asigurând poziții variabile ale acestuia;

e) adâncimea totală a băncii trebuie să fie egală cu distanța de la umărul elevului până la vârful degetelor plus 7 cm;

f) înălțimea scaunului să corespundă cu aproximativ 20% din înălțimea elevului sau cu lungimea gambei plus 2-3 cm asigurând un sprijin pe toată talpa piciorului;

g) distanța dintre marginea posterioară a pupitrului și marginea anterioară a scaunului pe verticală să corespundă cu aproximativ 16% din înălțimea elevului.

(3) Fiecare sală de clasă sau de curs se dotează cu bănci cu mărime reglabilă atât a înălțimii pupitrului, cât și a înălțimii scaunului sau cu trei mărimi de bănci din cele 8 mărimi existente. Așezarea băncilor școlare se face în sistem amfiteatru pentru a plasa elevii în funcție de nivelul lor de dezvoltare și a evita apariția deformărilor de coloană vertebrală la elevi și studenți.

(4) Mobilierul școlar va fi ușor reglabil și în conformitate cu caracteristicile prezentate la art. 8 alin. (1).

(5) Înlocuirea băncilor cu mese și scaune impune o mai strictă supraveghere din partea cadrelor didactice și medicale. Mesele vor fi bine încheiate, din lemn tare, nevopsite, ci numai lustruite, fără colțuri în care să se lovească copiii.

Articolul 30

(1) Volumul și greutatea manualelor, ale rechizitelor și ale altor materiale necesare în procesul de învățământ, transportate zilnic de elevi la școală și de la școală, trebuie adaptate capacității de efort fizic corespunzătoare vârstei copiilor și tinerilor.

(2) Elevii din ciclul primar si gimnazial folosesc ghiozdane de spate cu fața posterioară întărită

(3) Greutatea conținutului ghiozdanului la toate ciclurile de învățământ nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului.

Articolul 31

(1) În organizarea centrelor de vacanță se respectă indicațiile medicale cu privire la regimul climatic favorabil fiecărui copil sau tânăr.(2) În centrele de vacanță, conform reglementărilor Ministerului Sănătății, sunt necesare:

a) aviz epidemiologic eliberat cu 24 de ore înaintea plecării în tabără (sau cu 72 de ore, dacă plecarea se face într-o zi de luni sau după sărbători legale) de către medicul de familie sau medicul de colectivitate;

b) antecedentele vaccinale ale copilului;

c) examenele medicale periodice ale personalului centrului de vacanță și ale cadrelor didactice însoțitoare.

(3) În centrele de vacanță sunt obligatorii:

a) efectuarea curățeniei generale, dezinfecției mobilierului și a pavimentelor înainte de începerea activității și în intervalele dintre serii, precum și pregătirea materială corespunzătoare;

b) repararea și menținerea în bună stare de funcționare a clădirii, mobilierului, instalațiilor sanitare și electrice, de apă și de canalizare, a echipamentelor și aparatelor blocului alimentar;

c) dotarea cu inventar moale în cantități suficiente (minimum două schimburi) și de calitate corespunzătoare, cu tacâmuri și veselă cel puțin egale cu numărul consumatorilor;

d) asigurarea obligatorie a apei curente reci și calde la blocul alimentar și grupurile sanitare;

e) efectuarea vidanjării ritmice a foselor septice;

f) asigurarea mijloacelor adecvate de transport auto pentru aprovizionarea centrului de vacanță;

g) amenajarea și dotarea corespunzătoare a cabinetului medical, a izolatorului;

h) asigurarea asistenței medicale 24 din 24 de ore de cel puțin un cadru mediu sanitar.

Articolul 32

Pauza necesară efectuării operațiunilor de igienizare în centrele de vacanță între o serie și alta este de minimum o zi.

Articolul 33

Pentru servirea meselor în sălile de grupă din creșe, grădinițe și centre de zi se respectă următoarele condiții:

a) mâncarea se transportă de la bucătărie în vase acoperite;

b) personalul care aduce mâncarea de la bucătărie trebuie să poarte echipament de protecție și să aibă examinările medicale periodice specifice personalului din unitățile de alimentație efectuate conform legislației în vigoare;

c) în unitățile pentru preșcolari se interzice participarea la servitul mesei, la debarasarea veselei și la spălarea acesteia a personalului de îngrijire care a participat, în prealabil, la curățenia grupurilor sanitare;

d) se interzice servirea mesei pe măsuțe fără fețe de masă din material textil;

e) fețele de masă se păstrează între orele de servire a meselor în așa fel încât să se evite orice impurificare sau contaminare;

f) înlocuirea fețelor de masă murdare se face zilnic și ori de câte ori este nevoie;

g) măsuțele pe care se servește mâncarea copiilor se șterg, în prealabil, cu o soluție dezinfectantă;

h) una dintre măsuțe se folosește exclusiv pentru așezarea vaselor mari;

i) înainte de servirea mesei, copiii se spălă pe mâini sub supravegherea educatoarelor (la preșcolari), a educatorului puericultor, a asistentelor sau a infirmierelor (în creșe);

j) supravegherea respectării normelor de igienă la masa copiilor revine educatoarelor și, după caz, educatorului puericultor, prin sondaj, și personalului medical al colectivității;

k) după servirea mesei se efectuează operațiunile de curățenie a sălilor de grupă, cu aerisirea obligatorie a acestora timp de 15-30 de minute, în funcție de sezon și de tipul sălii de grupă (cu dublă sau triplă funcționalitate);

l) recipientele copiilor, pentru băut apă între mese, sunt individualizate și confecționate din materiale care în contact cu alimentul respectă legislația în domeniu și se păstrează în locuri care să evite impurificarea sau contaminarea; nu se permite intrarea în colectivitate cu băuturi sau alimente din exterior (în grădinițele, creșele cu program prelungit/săptămânal);

m) se interzice așezarea scaunelor pe măsuțe în timpul efectuării curățeniei sălii de grupă;

n) montarea paturilor în sălile de grupă folosite și ca dormitoare din colectivitățile de preșcolari se face numai după terminarea curățeniei după servirea mesei.

Articolul 34

(1) În unitățile publice sau private pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, fără bloc alimentar propriu, se asigură următoarele condiții:

a) amenajarea unui oficiu pentru primirea hranei și spațiu pentru servirea mesei cu suprafețe care se pot spăla și dezinfecta cu ușurință;

b) amenajarea unui oficiu pentru spălarea și depozitarea veselei;

c) aducerea tuturor produselor alimentare de la blocul alimentar (bucătărie) al altei unități de alimentație colectivă sau publică în sistem catering numai cu mijloace de transport auto autorizate sanitar, care să nu fie folosite în alte scopuri, în recipiente cu capace etanșe, care să asigure o ermetizare perfectă;

d) montarea în oficii a unui sistem de încălzire pentru menținerea la cald a mâncărurilor servite; hrana destinată copiilor nu se va reîncălzi;

e) asigurarea spălării veselei și a tacâmurilor obligatoriu cu apă caldă curentă. Spălarea acestora constă în următoarele operațiuni: curățare mecanică de resturi alimentare, spălare cu apă caldă cu detergenți, dezinfectanți pentru sectorul alimentar și clătire cu apă rece;

f) utilizarea mașinilor automate de spălat vase este permisă doar în urma verificării eficienței prin teste de salubritate atestate de laborator și efectuate de unitate periodic (semestrial)/la nevoie. Recoltarea se efectuează de reprezentanții direcției de sănătate publică județene;

g) resturile alimentare vor fi eliminate în saci etanș și depozitate în pubelă/container închis până la eliminarea zilnică din unitate;

h) depozitarea veselei și a tacâmurilor numai în dulapuri închise;

i) asigurarea veselei și tacâmurilor în număr cel puțin egal cu cel al consumatorilor care servesc masa. Sunt interzise spălarea veselei între serii și folosirea acesteia la mai multe serii de consumatori;

j) montarea la nivelul principalelor căi de acces a mijloacelor de protecție împotriva vectorilor;

k) în cazul în care masa se asigură în sistem de catering și există personal care asigură servirea acestei mese, este obligatoriu ca acest personal să poarte echipament de protecție și să efectueze examinările medicale prevăzute de legislația în vigoare pentru angajații unităților de alimentație colectivă;

l) păstrarea de probe din toate alimentele consumate timp de 48 de ore. Păstrarea se va face în spații frigorifice;

m) efectuarea la sfârșitul fiecărei săptămâni a curățeniei generale;

n) efectuarea de reparații curente ale încăperilor, anual sau ori de câte ori este nevoie;

o) asigurarea în sala de mese a unei suprafețe de cel puțin 1,2 mp/elev;

p) se interzice așezarea scaunelor pe măsuțe în timpul efectuării curățeniei de după servirea mesei.

(2) În cazul în care masa se asigură în regim catering, firma care aprovizionează unitatea pentru ocrotirea, educarea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor trebuie să dețină autorizație pentru activități de catering și transport alimente, conform prevederilor legale în vigoare, și să respecte următoarele condiții:

a) meniul săptămânal va fi stabilit în colaborare cu conducerea unităților mai sus menționate și avizat de medicul acestor unități, numai dacă este conform reglementărilor în vigoare și afișat la loc vizibil, cu gramajul/porție și cu lista de alergeni prezenți în alimentele furnizate;

b) porțiile vor fi individualizate și transportate în recipienți de unică folosință;

c) vor fi păstrate probe alimentare (câte o porție) din fiecare aliment servit timp de 48 de ore în frigiderul unității;

d) este responsabilitatea firmei de catering să asigure efectuarea anchetei alimentare de către un specialist, în lunile octombrie, februarie și mai, și să prezinte această anchetă alimentară conducerii unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, cabinetului medical al unităților respective și organelor de control;

e) meniul zilnic va fi însoțit de o listă a ingredientelor cu gramaj/porție individuală.

Capitolul III Norme de igienă a procesului instructiv-educativ

Articolul 35

(1) În unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar se respectă următoarele perioade dedicate unei sesiuni din categoria activităților de învățare:

a) pentru copii sub 1 an: între 5 și 10 minute/sesiune;

b) pentru copii între 1 și 3 ani: între 10 și 15 minute/sesiune;

c) pentru copii între 3 și 4 ani: între 15 și 20 minute/sesiune;

d) pentru copii între 4 și 6 ani: între 20 și 35 minute/sesiune.

(2) Prin activități de învățare pentru copiii cu vârste de la naștere la 6 ani se înțelege un ansamblu de acțiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate și conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităților prevăzute în curriculumul specific (activități liber alese, activități pe domenii experiențiale, activități de dezvoltare personală)

(3) Pentru fiecare grupă de vârstă, activitățile de învățare alternează cu pauze de 10-15 minute între ele.

Articolul 36

Pentru formele de învățământ școlar și universitar, în orarul școlar, numărul zilnic de ore de activitate nu trebuie să depășească următoarele limite, cu excepția celor cu pregătire specială în anumite domenii de activitate:

a) pentru învățământul primar:– clasa 0 și I = 3-4 ore pe zi;– de la clasa a II-a = 4 ore pe zi;

b) pentru învățământul gimnazial: 4-5 ore pe zi;

c) pentru învățământul liceal, profesional: 5-6 ore pe zi;

d) pentru învățământul postliceal și universitar: 6-7 ore pe zi.

Articolul 37

Activitatea de scriere nu se desfășoară la clasa pregătitoare și clasele I-II la prima oră.

Articolul 38

Orele de educație fizică nu se efectuează în prima oră a turei de după-amiază.

Articolul 39

Orele de desen, mai ales de desen tehnic, se vor efectua în perioadele de timp în care elevii beneficiază de iluminatul natural.

Articolul 40

(1) Se evită situarea a două ore consecutive ale aceluiași obiect de studiu.

(2) Se evită planificarea unui număr mai mare de două teze pe săptămână, iar pentru clasele la care sunt prevăzute numai două teze se planifică o teză pe săptămână.

(3) Tezele și lucrările de control planificate nu se stabilesc în prima și în ultima zi din săptămâna școlară și nici în două zile școlare consecutive.

Articolul 41

(1) Programul de instruire practică a elevilor din școli profesionale și licee începe după ora 7,30 și nu depășește ora 19,00.

(2) Durata activității zilnice de instruire practică este de maximum 5-6 ore pentru cei din învățământul liceal și profesional.

(3) Se interzice efectuarea instruirii practice la locurile de muncă cu noxe profesionale sau cu condiții de muncă periculoase ori care reclamă poziții vicioase ale corpului.

(4) Se interzice ca elevii sub 16 ani să facă transporturi manuale într-o activitate permanentă, care necesită ridicări de greutăți mai mari de 5 kg pentru fete și 10 kg pentru băieți, pe o distanță care depășește 50 m, cu o diferență de nivel mai mare de 4 m.

(5) Înălțimea maximă la care elevii pot ridica manual greutăți pe verticală este 0,75 m.

(6) Elevii care își desfășoară activitatea de instruire practică în atelierele școlare sau în întreprinderi sunt instruiți periodic și ori de câte ori este necesar pentru cunoașterea și respectarea normelor de protecția muncii și trebuie să aibă echipament individual de protecție, conform normativelor în vigoare.

(7) La repartizarea pe meserii și locuri de muncă, în cadrul instruirii practice, se ține seama de starea de sănătate și de posibilitățile de efort ale elevilor la recomandarea medicului, în conformitate cu criteriile medicale de orientare școlară și profesională.

Articolul 42

(1) Regimul de activitate și de odihnă în centrele de vacanță trebuie organizat în funcție de vârsta, sexul, capacitatea fizică și starea de sănătate a copiilor.

(2) Locurile de joacă din exteriorul centrelor de vacanță vor fi notificate și autorizate sanitar de către specialiști din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și vor îndeplini următoarele caracteristici:

a) vor fi amplasate la o distanță de minimum 10 metri de arterele de circulație;

b) vor fi împrejmuite și dotate cu sisteme de siguranță care să nu permită copiilor părăsirea accidentală a spațiului de joc în timpul activităților;

c) vor fi prevăzute cu fântâni cu jet de apă ascendent și coșuri pentru colectarea reziduurilor solide;

d) vor fi amenajate pe suprafețe care previn accidentarea copiilor (nisip, iarbă sau alte materiale speciale care amortizează căderile);

e) vor fi dotate cu panouri avertizoare privind vârsta copiilor care au acces și norme specifice obligatorii privind protecția și sănătatea copiilor;

f) vor fi dotate cu obiecte de joc pe grupe de vârstă ergonomice, care să respecte prevederile legale în vigoare

(3) Locurile de joacă din interiorul centrelor de vacanță vor fi notificate și autorizate sanitar de către specialiști din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și vor îndeplini următoarele caracteristici:

a) vor fi împrejmuite și dotate cu sisteme de siguranță care să nu permită copiilor părăsirea accidentală a spațiului de joc în timpul activităților;

b) vor fi prevăzute cu chiuvete și dozatoare de apă cu pahare de unică folosință și coșuri pentru colectarea reziduurilor solide;

c) vor fi amenajate pe suprafețe care previn accidentarea copiilor (materiale speciale care amortizează căderile);

d) vor fi dotate cu panouri avertizoare privind vârsta copiilor care au acces și norme specifice obligatorii privind protecția și sănătatea copiilor;

e) vor fi dotate cu obiecte de joc pe grupe de vârstă ergonomice, autorizate;

f) accesul părinților va fi restricționat;

g) se vor amenaja vestiare și rafturi pentru încălțămintea de exterior.

Citiți și: Elevii despre normele pentru deschiderea școlilor: Termenul pentru scenarii e mult prea strâns

Articolul precedentOFICIAL Părinții primesc zile libere în cazul în care cursurile se suspendă din cauză de COVID-19
Articolul următorComisarul european al Sănătăţii: Redeschiderea şcolilor nu ar trebui să ducă la o înmulţire semnificativă a infecţiilor cu coronavirus