Acasă Actualitate Cum vor fi organizate clasele la deschiderea școlilor. DOCUMENT

Cum vor fi organizate clasele la deschiderea școlilor. DOCUMENT

pixabay.com
pixabay.com

Până luni, școlile trebuie să stabilească spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învățământ preuniversitar/conex

Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au stabilit măsurile pe care fiecare școală trebuie să le ia.

VEZI aici Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sănătății

I. Măsuri privind pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de reluarea cursurilor:

1) Evaluarea infrastructurii prin identificarea spațiilor de care dispune fiecare unitate de învăţământ pentru procesul de pregatire, precum şi a unui spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. 2) Organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de minim 1 m. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă;

3) Stabilirea circuitelor funcţionale;

4) Organizarea spaţiilor de recreere;

5) Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;

6) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal;

7) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecție sanitară.

II. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe și a programului școlar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2

Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice

a) Organizarea circuitelor în interiorul şcolii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe corespunzatoare între persoane. La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini. Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.

b) Organizarea sălilor de clasă

• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minim 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc) nu permite distanțarea fizică de minim 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi.

• Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală”;

• Este interzis schimbul de obiecte personale;

• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei ;

• Se recomandă evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi;
• Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență, în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior.

c) Organizarea grupurilor sanitare

• Este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil;

• Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unității;

d) Organizarea curții şcolii

• Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanţarea fizică;

• Spaţiile de recreere prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu jet de apă şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, zilnic şi înaintea începerii cursurilor fiecărui ciclu de învăţământ;

2. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ

• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate de către conducerea unității de învăţământ;

• Este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială; • Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact.

Conducerile unităților de învățământ preuniversitar/conexe pot stabili norme proprii cu privire la măsurarea temperaturii la intrarea în unitate.

• După dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă;

• Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.

Organizarea procesului de învăţământ și a activităților sportive

 Organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze;

 În situația în care în aceeași sala cursurile sunt organizate în schimburi se va asigura un interval de minimum 1 oră între acestea;

 Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eşalonat astfel încât timpul de suprapunere al acestora să fie minim;

 Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel încât să se evite formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi.

 Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei maxim posibile dintre elevi;

 Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).

 Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, dacă condițiile meteorologice permit;

 Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente.

 Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;

 La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanti pe bază de alcool;

 Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;

 Activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

4) Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional

• Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii acestora;

• Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea fizică şi să nu fie partajate posturile de lucru;

• Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;

• Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale;

• Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;

• Atunci când grupe diferite de elevi se succed în ateliere, va fi realizata curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;

• Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;

• La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi.

Articolul precedentCe le-a spus ministrul Cîmpeanu inspectorilor școlari despre deschiderea școlilor VIDEO
Articolul următorCercetătorii britanici propun sistemul „semafor” pentru redeschiderea școlilor